Dinsdag 11 september 2018

Nieuwe voorzitter Klachtencommissie

NOBCO heeft een klachtencommissie die wordt voorgezeten door een externe jurist. Het bestuur is er trots op dat Edward Dijxhoorn bereid is om deze taak op zich te nemen. Iedere NOBCO-coach is gehouden aan de Internationale Etische Code (LINK) en het daaraan verbonden klachtenreglement (LINK). Hiermee onderscheidt een NOBCO-coach zich en het bewustzijn van dit onderscheid is van grote toegevoegde waarde in het coachwerkveld.

De klachtencommissie van NOBCO onderzoekt en beoordeelt klachten over NOBCO-coaches en ziet toe op een zorgvuldige afhandeling. De klachtencommissie doet (schriftelijk) uitspraak of de klacht ontvankelijk en/of gegrond is. Aan die uitspraak kan de NOBCO-klachtencommissie een aanbeveling verbinden, gericht aan de coach of het bestuur van NOBCO. Uitspraken worden geanonimiseerd bekend gemaakt aan alle NOBCO-coaches.

Edward Dijkxhoorn: “Vertrouwen ligt aan de basis van de relatie tussen coach, coachees en opdrachtgevers. Evenzo is vertrouwen het fundament waarop de behandeling van klachten is gestoeld. Als voorzitter van de klachtencommissie acht ik het onder meer mijn taak om te zorgen dat partijen in een, in het klachtenreglement verankerde, open dialoog de ontsporing van hun relatie kunnen bespreken. Mijn lange ervaring als advocaat, bestuurder, toezichthouder en, niet in de laatste plaats, mediator moeten daarbij van pas kunnen komen.”