Maandag 15 juli 2019

Persbericht: NOBCO onderzoekt effectiviteit coaching met Coaching Monitor

De coachwereld, het bedrijfsleven en onderzoekers willen meer inzicht krijgen in de effectiviteit van coachtrajecten. Daarom heeft de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) de NOBCO-Coaching Monitor ontwikkeld. Aan de hand van online vragenlijsten, die op drie verschillende meetmomenten worden ingevuld, kunnen coachtrajecten op een betrouwbare manier worden gemeten. Inmiddels zijn er al 1000 coachingstrajecten geëvalueerd​ en beschikt de NOBCO over waardevolle gegevens.

Uit een deel van deze data kunnen een aantal voorlopige conclusies worden getrokken. Zo geven coachees (cliënten) aan dat zij zich tevredener over de kwaliteit van hun eigen leven voelen na het coachtraject. Ook geven zij aan zich competenter te voelen in hun functioneren. Daarnaast blijkt uit de eerste resultaten dat de positieve effecten van coaching groter zijn naarmate de coach en coachee het eens zijn over de doelen en taken van het coachtraject. Dit kwam ook naar voren in eerder onderzoek.

Evaluatie-instrument
Hoewel de Coaching Monitor al een aantal jaar wordt ingezet, neemt het gebruik van het evaluatie-instrument de afgelopen twee jaren flink toe. “We zien dat steeds meer coaches gebruik maken van de monitor. Dat levert naast inzichten voor de coaches en coachees ook meer data op voor onderzoek naar coaching”, zegt coach en NOBCO-bestuurslid David Brode.

De verzamelde data worden door de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO), onderdeel van de NOBCO, nog verder onderzocht. De CWO houdt zich onder meer bezig met het verzamelen en beschikbaar stellen van kennis en (wetenschappelijk) onderzoek over de toegevoegde waarde van coaching.

Over de NOBCO
De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij de NOBCO, omdat ze zichzelf willen blijven ontwikkelen in hun professie als coach. De NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is.