Maandag 05 februari 2018

Succesvolle nieuwjaarsbijeenkomst

Op 13 januari bestond de NOBCO precies 15 jaar. Een mooi lustrum, dat we in 2018 op verschillende momenten vieren met leuke activiteiten. Te beginnen met de Lustrum nieuwjaarsviering op 12 januari jongstleden.

De aanwezigen genoten van een gevarieerd programma met als hoogtepunt twee zeer inspirerende sprekers. In de ochtend nam Anton Philips het woord. Hij sprak over de kracht van motivatie en het stimuleren van die motivatie bij anderen.

Vervolgens was er tijdens de lunch gelegenheid om een zakelijke profielfoto te laten maken en was er een snel-kunstenares aanwezig die cartoons maakte van de aanwezigen. Eén en ander omlijst door vrolijke muziek.

In de middag sprak Joseph Oubelkas over mentale overlevingskracht; dichtbij jezelf blijven tijdens moeilijke omstandigheden.

Het was een inspirerende dag die een mooi lustrumjaar inluidde.

Grote foto: Joseph Oubelkas (l) en Anton Philips (r)