Vrijdag 26 januari 2018

Vacature NOBCO-bestuurslid Wetenschappelijk Onderzoek

Na 8 jaar bestuurslid te zijn geweest, heeft Alexander Waringa de maximale zittingstermijn van 2x 4 jaar vervuld en treedt hij terug als bestuurslid. Het bestuur van de NOBCO is daarom, per 1 mei 2018, op zoek naar een gedreven en doortastend bestuurslid dat zicht heeft op en kennis heeft van wetenschappelijk onderzoek.

NOBCO heeft besloten om in toenemende mate aandacht en energie te willen besteden aan het doen van onderzoek naar coaching en de toegevoegde waarde van coaching. Daarom zijn we op zoek naar een professional die ons bestuur kan komen versterken. We zoeken iemand die kennis en ervaring heeft van het doen van onderzoek (kwantitatief en interventiestudies), idealiter een gedragswetenschapper/psycholoog (bij voorkeur gepromoveerd).

Je bent verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van de NOBCO Coaching Monitor, de NOBCO Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) en samen met CWO en bestuur onderzoek je de mogelijkheden van een Leerstoel. Je bent op het gebied van onderzoek het aanspreekpunt voor diverse partijen: coaches, universiteiten en onderzoekinstellingen, commissieleden, werkgroep-leden en het secretariaat van de NOBCO.

Het is een uitdagende, leerzame rol waarmee je veel kunt toevoegen aan de verdere professionalisering van het coachvak. Binnen het bestuur werken we intensief met elkaar samen en daarnaast werk je veel zelfstandig. Het varieert van strategisch tot operationeel ‘zelf de mouwen opstropen’. Natuurlijk ben je zelf vrij om je eigen tijd in te delen. Qua tijdsinvestering kun je uitgaan van ongeveer 2 dagdelen per week. Daarnaast zijn er maandelijkse bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten waar we je graag bij zien aanschuiven

Taken:

 • Verantwoordelijk binnen het NOBCO-bestuur voor beleidsontwikkeling op het gebied van onderzoek.
 • Door-ontwikkelen van de NOBCO Coaching Monitor alsmede het aansturen van de Coaching Monitor projectcoördinator.
 • Maken van een vertaalslag van wetenschappelijke kennis naar de dagelijkse praktijk, onder andere met data gegenereerd uit de NOBCO Coaching Monitor en de tweejaarlijkse benchmark.
 • Uitzetten, verwerken van data en analyseren van een tweejaarlijkse online benchmark.
 • Zitting hebben in en aanspreekpunt zijn voor de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO).
 • Onderzoeken, samen met CWO en bestuur, van de mogelijkheden van het instellen van een Leerstoel.
 • (mede) Organiseren van jaarlijks Symposium Onderzoek & Coaching.
 • Samenwerken met de internationale overkoepelende organisatie EMCC op het gebied van internationaal onderzoek.

Criteria:

 • Inzicht in het onderzoeksveld van begeleidingskunde
 • Inzicht/interesse in de Nederlandse coachbranche

 • Bij voorkeur een gedragswetenschapper
 • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek, interventiestudies en online survey onderzoek
 • Nederlands en Engels spreken en schrijven
 • Bestuurservaring
 • Ervaring met aansturen van (semi)vrijwilligers
 • Doortastende en verbindende bouwer die ook geduldig kan zijn
 • Positieve basishouding, oplossingsgericht en ‘can do!’ mentaliteit.
 • Een praktische initiator die het ook leuk vindt om zaken af te ronden en/of te delegeren.

Vergoeding: In ruil voor enthousiaste inzet bieden we een bescheiden bestuursvergoeding en vergoeding van gemaakte (reis)kosten.

Lijkt het je wat? Stuur je brief met motivatie en CV voor 1 maart 2018 naar info@nobco.nl . De gesprekken zullen plaats vinden op 5 april 2018 (ochtend), een 2e ronde vindt plaats op 17 april 2018 (ochtend). Wil je meer informatie? Mail met Alexander of met Charlotte.

We realiseren ons terdege dat de kans gering is, dat iemand met dit profiel op dit moment is aangesloten bij de NOBCO. Daarom vragen we je of je wellicht iemand in je netwerk kent die voldoet aan dit profiel en of je hem of haar in dat geval wilt attenderen op deze vacature.