We leven in een tijdperk waarin coaching ertoe doet en steeds meer mensen dat ervaren. Daarom willen wij ons hard maken voor een duidelijke positie van het coachvak. NOBCO stimuleert en faciliteert het leren en ontwikkelen van coaches. Want coaching is mensenwerk. Het draagt bij aan het welzijn van mensen en zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. 

Over NOBCO

NOBCO neemt een unieke plek op de markt in door een onafhankelijke, niet commerciële positie. Onze beroepsidentiteit is zichtbaar in:

 • een helder toetredingsbeleid
 • een beroepsopvatting over onze werkgebieden: coaching, supervisie en teamcoaching 
 • het voeren van keurmerken die gevoed worden door wetenschappelijk onderzoek
 • iedere coach die zich aansluit zegt toe binnen drie jaar een individueel keurmerk te halen
 • neemt deel aan intervisie en supervisie voor coaches
 • onderschrijft de Internationale Ethische Code
 • en werkt mee aan het klachtenreglement voor coachees

NOBCO, hét platform voor professionele coaching

 • NOBCO maakt onderdeel uit van EMCC Global die zich o.a. inzet voor de erkenning van het vak op Europees niveau.
 • NOBCO stimuleert opdrachtgevers en subsidieverstrekkers een beroep te doen op gecertificeerde coaches voor de uitoefening van het vak. 
 • NOBCO draagt bij aan transparantie, doordat iedere NOBCO-coach vindbaar is op onze website. Alle gecertificeerde coaches zijn ook vindbaar bij EMCC Global.
 • NOBCO borgt samen met EQA-opleiders professionele nieuwkomers in het vak.
 • NOBCO werkt samen met wetenschappelijke instituten, analyseert wetenschappelijk onderzoek op gebied van coaching en maakt de informatie beschikbaar.

Naast de professionele uitoefening van het vak stimuleert NOBCO de inzet van coachende vaardigheden in de maatschappij. Dialoog, kunnen leren en ontwikkelen zijn onmisbare vaardigheden in onze maatschappij. NOBCO wil bijdragen aan een inclusieve samenleving, die innovatief is en zich inzet voor de duurzame inzetbaarheid van mensen. NOBCO wordt op haar beurt gevoed door de centers for Excellence van EMCC Global op gebied van sustainability, de professional dialogue en de Inclusion, Diversity & Equality Agenda.