Benchmark coaching

Met een eigen benchmark heeft NOBCO betrouwbare informatie over de ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor coaching. Ruim 1.400 beroepscoaches namen deel aan deze derde editie van het benchmarkonderzoek. De eerste NOBCO Benchmark is in 2016 verschenen.

Deze benchmark is uitgevoerd met behulp van de NOBCO Coaching Monitor (www.coachingmonitor.nl). De benchmark wordt mede mogelijk gemaakt door Tijdschrift voor Coaching, Coachlink, NOLOC, LVSC, het Coachhuis en diverse EQA Coachopleidingen

Samenvatting benchmark

De top vijf van coachvragen bestaat voornamelijk uit werk-gerelateerde thema’s. Coachvragen zijn vaak gericht op werk en behalve probleemoplossend wordt coaching in toenemende mate toekomstgericht ingezet, met nadruk op ontwikkeling.

Met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar brengen de coaches veel levenservaring in en zijn zij voor het overgrote deel hoger opgeleid. De respondenten werken gemiddeld al zo’n 10 jaar in het vak en doen dat overwegend vanuit hun eigen onderneming, al of niet gecombineerd met een functie in loondienst. Nagenoeg elke respondent is aangesloten bij een beroepsorganisatie en heeft een of meerdere coachopleidingen gevolgd. Intervisie en supervisie worden beschouwd als essentieel voor de professionaliteit van coaches. Van de ondervraagden geeft dan ook 84% aan regelmatig deel te nemen aan een intervisiegroep, wel 17 uur per jaar.

Gemiddeld bevat een coachtraject 7 á 8 sessies van elk gemiddeld 80 minuten met een doorlooptijd van 4-6 maanden. Ruim de helft van de coachtrajecten wordt vergoed door de werkgever van de coachee. De meeste sessies vinden plaats op de werkplek van de coach. In lijn met de maatregelen van de afgelopen maanden zien we een sterkte toename van de inzet van online coaching in het afgelopen jaar. Ten opzichte van 25% in 2018, geeft 73% van de coaches aan gebruik te maken van een webcam.

Top-5 Coachvragen

  1. Werk-privé balans
  2. Zelfontplooiing
  3. Loopbaan en carrière
  4. Stress of burn-out
  5. Samenwerking met collega’s

Download hier de factsheets met de kerncijfers:

Benchmark resultaten 2020-2021
Benchmark resultaten 2018
Benchmark resultaten 2016