Onderzoek coaching

Door (wetenschappelijk) onderzoek en informatie over coaching en coachingsmethoden te steunen en beschikbaar te maken, faciliteert NOBCO alle professionals die meer willen weten over coaching als ontwikkelingsinstrument. Over dit snelgroeiende vakgebied zijn inmiddels bijna 2.200 publicaties te vinden op onze Kennisbank.

Binnen NOBCO genereert de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek | CWO nieuwe wetenschappelijke kennis en informatie over coaching. Klik hier voor meer informatie over de activiteiten van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek.

Wat is coaching?

NOBCO hanteert de volgende definitie:

“Coaching is die vorm van professionele begeleiding, waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”.

NOBCO gebruikt zowel deze Nederlandstalige definitie als de Engelstalige definitie, die in samenwerking met European Mentoring & Coaching Council | EMCC is geformuleerd. Klik hier voor beide definities

Geschiedenis van coaching

Regelmatig verschijnen er boeken met ogenschijnlijke nieuwe en revolutionaire coachmodellen of -technieken. In al deze modellen zijn vaak oude en bekende theorieën te herkennen. In 2008 heeft Vikki Brock de geschiedenis van coaching in kaart gebracht. Wil je meer weten, klik dan hier voor een compilatie: History of Coaching