Toegevoegde waarde EQA-keurmerk

Goede, professionele coaching staat of valt met erkende coachopleidingen. Zoals een professionele coach zich met een aansluiting bij NOBCO en het EIA-keurmerk onderscheidt in de markt van coaches, onderscheidt een coachopleiding zich met het EQA-keurmerk. Als opleider toon je met het EQA-keurmerk aan dat jouw coachopleiding voldoet aan strenge Europese kwaliteitseisen en –richtlijnen. Een opleiding met EQA-keurmerk staat voor kwaliteit. Als opleider lever je hiermee ook een bijdrage aan verdere professionalisering en erkenning van coaching als professie, een belangrijke pijler in het beleid van NOBCO.
Het voordeel coaches die een EQA-geaccrediteerde opleiding hebben afgerond is dat zij een verkorte route naar de individuele EIA-certificering kunnen doorlopen, uiteraard tegen minder kosten.

Voorwaarden EQA-keurmerk

Je kunt als opleider pas een aanvraag indienen als de coachopleiding minimaal 1 keer heeft plaatsgevonden en is geëvalueerd.

De coachopleiding leidt haar deelnemers op volgens de competenties van het NOBCO | EMCC Competence Framework.

Je hebt bewijsstukken over:

  • Doel van de coachopleiding
  • Niveau van de doelgroep
  • Structuur/opzet van de coachopleiding
  • Leerdoelen per onderdeel
  • Onderwijsmethoden
  • Wijze van toetsing van resultaten
  • Beoordelingsprocedures
  • Evaluatieprocedures
  • Ethische code
  • Professionaliteit van de staf en trainers/docenten

Alle aan te leveren informatie is gebaseerd op Europese maatstaven voor hoger onderwijs: management, academische standaarden, bekwaamheid van de staf, begeleiding van studenten en kwaliteitssystemen.

Toetsing vindt plaats volgens een heldere procedure en is in handen van getrainde assessoren. Toetsing kan in het Engels en Nederlands. Ga naar: Toetsingscriteria EQA.

Klik hier voor tarieven EQA-keurmerk Coachopleidingen.