PE-activiteit

Autisme Op Je Bord

Cursus
Extrass VALKENBURG 520 Geldig van 13 november 2019 t/m 13 november 2021
PE-uren
12 uur
Dagen
-
Thema
Agressie | Communicatie | Competenties | Hoogbegaafd | Kwaliteit van leven | Opvoeding | Ouderdom | Pers. ontwikkeling | Veranderingen | Zelfvertrouwen | Zingeving

Over deze opleiding

De training leidt jou op tot gecertificeerd Autisme Op Je Bord begeleider. In de tweedaagse training word je klaargestoomd om Autisme Op Je Bord op een verantwoorde en goede manier te gebruiken in jouw dagdagelijkse praktijk. Autisme Op Je Bord is zinvol voor iedereen die te maken heeft met mensen met autisme en die wil nagaan of er verbeteringen mogelijk zijn in de huidige situatie. Als autismespecialist en ambulant begeleider in de zorg voor mensen met autisme hebben wij dikwijls geconstateerd dat er behoefte is aan meer handvatten voor zowel de begeleiders, teams, ouders/ wettelijk vertegenwoordigers, partners, leraren, intern begeleiders, leidinggevenden, managers, loopbaancoaches Ouders en partners geven te kennen dat zij weinig zicht hebben op de voortgang van het hulpverleningsproces. Met behulp van periodieke evaluaties wordt er gereflecteerd op de geboden ondersteuning. Begeleiders met veel kennis over autisme komen veel brengen, maar er blijft in veel gevallen slechts weinig van deze overdracht hangen. Nog minder krijgt vervolg middels implementatie in de klinische praktijk. Veel ouders betreden een nieuwe wereld op het moment dat zij zich openstellen voor ondersteuning/ hulpverlening. Ouders zijn in veel gevallen kwetsbaar en hebben nog maar een geringe inhoudelijke kennis. Niet gespecialiseerde hulpverlening of inadequate adviezen worden moeilijk herkend en kunnen om deze reden niet worden bevraagd. Begeleiders ervaren weinig structuur van werken, daar waar de begeleiding gaat dobberen wordt het lastig om tot concrete resultaten te komen. Kennis van autisme kan worden opgedaan in de literatuur, maar dit is tijdrovend, intensief, moeilijk en door de onoverzichtelijkheid (waar kan/ moet ik beginnen?) vaak onvoldoende motiverend. Je raakt pas gemotiveerd om te leren indien hetgeen aangeboden wordt overzichtelijk en uitdagend is. Onze ervaring is dat er dikwijls een gebrek aan duidelijkheid en structuur wordt geboden vanuit de rol als begeleider, laat dit nou net (in veel gevallen) een van de hulpvragen vormen van velerlei mensen met autisme. Wij vroegen ons af, hoe kun je geven waar het jou zelf aan ontbeert? Onze ervaring is dat er behoefte is aan meer tools om met een goed gevulde gereedschapskist op pad te kunnen gaan. Autisme Op Je Bord is een mooie toevoeging aan het huidige aanbod. We moedigen de gecombineerde inzet van de diverse tools aan. Autisme Op Je Bord zorgt voor een overzichtelijk geheel van waaruit een professional zich verder kan ontwikkelen. Vaak wordt er vertrokken vanuit het gedrag dat de persoon met autisme vertoont als er adviezen worden geformuleerd. Het oorzakelijke belang van het gedrag, de behoefte die de persoon met het gedrag voor zichzelf probeert te bewerkstelligen, wordt dikwijls niet erkend. Autisme is ingewikkeld. Ondersteuning bij autisme vraagt dan ook om een systemische benadering. Nog te vaak is er uitsluitend oog voor de persoon met autisme en de wijze waarop het autisme zich voor deze persoon uit in zijn of haar gedrag. Autisme Op Je Bord geeft kader aan de wijze waarop het autisme wordt benaderd. Niet langer kan men uitsluitend vanuit een kijk op gedrag vertrekken. Men wordt begeleid in het formuleren van een beeldvorming waarin óók het oorzakelijke belang en de autisme specifieke domeinen zijn opgenomen.

Startdata
Plaats
Frequentie
13 november 2019
Valkenburg
-
10 december 2019
Boxtel
-
20 januari 2020
Valkenburg
-
06 februari 2020
Valkenburg
-
16 maart 2020
Valkenburg
-
23 april 2020
Valkenburg
-
11 mei 2020
Valkenburg
-
10 juni 2020
Valkenburg
-
10 september 2020
Boxtel
-
07 juli 2020
Valkenburg
-
01 oktober 2020
Valkenburg
-