Uitspraken klachtencommisie

Een samenvatting van de uitspraken door de klachtencommissie hier aan.
NOBCO-coaches kunnen op het besloten gedeelte de volledige uitspraken van de klachtencommissie nalezen.

Mag je je cliënten eigenlijk opzoeken op google? En wat zijn daarvan de risico’s?Gegrond
12 december 2020
Professioneel handelen
Mag je als coach optreden als informant voor de raad van de kinderbescherming?Gegrond
17 juni 2020
Vertrouwelijkheid
Wat zijn de risico’s, wanneer je als coach denkt je (minderjarige) cliënt te helpen door een juridisch verslag te schrijven?Gegrond
18 februari 2020
Professioneel handelen
Wat als jij en je client gevoelens voor elkaar ontwikkelen? En wat als client dit achteraf als misbruik bestempelt?Gegrond
28 april 2019
Ongepaste interacties
Waar ligt voor een coach de grens tussen kritische reflectie en het misbruik maken van kwetsbaarheden?Ongegrond
16 maart 2019
Professioneel handelen
Hoe zit het met vertrouwelijkheid, wanneer je als coach optreedt vanuit een dubbelrol als mediator?Deels gegrond-ongegrond
25 februari 2019
Integriteit
|
Vertrouwelijkheid
Mag een coach drugsgebruik faciliteren of initiëren als dat een rituele functie dient?Gegrond
21 november 2018
Professioneel handelen
|
Ongepaste interacties
Is het verstandig als coach om kinderen te ‘horen’ in een geschil tussen ouders?Deels gegrond-ongegrond
19 april 2018
Vertrouwelijkheid