Assessoren

NOBCO heeft een aantal speciaal door EMCC opgeleide EIA- en EQA-assessoren in huis. Dit zijn allen Senior of Master Practitioner coaches.
EIA-assessoren toetsen of jouw portfolio als coach voldoet aan de eisen van het EIA-keurmerk.
EQA-assessoren toetsen of de coachopleiding voldoet aan de eisen van het EQA-keurmerk.

EIA-assessoren

Na initiële toetsing door ons certificeringsbureau DNV GL gaat een team van speciaal opgeleide EIA-assessoren aan de slag met jouw portfolio.

De EIA-assessoren toetsen jouw portfolio aan het Competence Framework op één van de 4 EIA-niveaus. Zij nemen soms een interview af en stellen een assessmentrapport op voor het EIA-panel. Het EIA-panel kent het EIA-keurmerk al dan niet toe.

EQA-assessoren

Als opleider ga je in gesprek met een speciaal opgeleide EQA-assessor om te onderzoeken of de coachopleiding voldoet aan de eisen van het EQA-keurmerk, afgezet tegen de 4 EIA-niveaus.

Neem een Kijkje in de NOBCO-keuken… bij de EIA- en EQA-assessor
door Marco Tieleman

EIA-assessoren

S.H. (Jose) Vos-Boven MSc

Als Bestuurslid verantwoordelijk voor kwaliteit coördineer ik EIA-certificeringen van coaches, EQA-accreditaties van opleidingen en PE-toekenningen aan opleidingen. Samenwerken met een groep hoog gekwalificeerde assessoren die op Senior- en Master Practitionerniveau hun EIA-certificering hebben behaald, doe ik met groot plezier.

T.A.J. (Titia) de Vries

Geen toelichting beschikbaar

A. (Aveline) Dijkman

Iedereen mag een bord met “COACH” in de tuin hangen, of een bord op zijn huis spijkeren met iets vergelijkbaars erop. Het is immers een vrij beroep. Ik ben er daarom heel blij mee dat zoveel coaches mee willen werken aan een standaard, een keurmerk. Een EIA. Een Europese Individuele Accreditatie. Want hoe weet een potentiele client, hoe weet anders ‘de markt’ of een coach wel aan een kwaliteitsstandaard voldoet? En waar moet diezelfde client of opdrachtgever anders heen als hij een klacht heeft? Als EIA-assessor ben ik tijdens het doornemen van zo’n aanvraag altijd weer onder de indruk van de visies, alle doorlopen opleidingen, de schat aan ervaring van de coaches, die zo’n EIA-certificering aanvragen. En altijd, echt altijd, schrijft een coach aan het eind van het portfolio iets als: “Het was veel werk maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik heb echt een kroon op mijn coach-zijn gezet”.

ing. A.C. (Marco) Tieleman

Het mezelf toetsen aan de vaardigheidsindicatoren uit het competence framework is en blijft voor mij regelmatig een inspiratiebron voor nieuwe reflecties en inzichten. Ik ben blij dat veel van mijn collega-coaches bij de NOBCO daar net zo over denken en zich laten certificeren om zo in de markt een verschil te maken.

drs. M. (Mona) Oosterwijk

"De samenstelling van mijn eigen portfolio en het schrijven van een essay heb ik telkens ervaren als een zeer waardevolle zelfevaluatie. Het houdt me scherp: Hoe kijk ik eigenlijk naar mijn vak? Hoe is het gesteld met mijn professionele ontwikkeling? Wat is mijn kracht? Wat zijn mijn aandachtspunten? Hoe wil ik mij de komende jaren ontwikkelen? In mijn rol als assessor vind ik het een voorrecht om te ervaren dat veel coaches, net als ik, hun accreditatie zien als een keurmerk waar zij trots op zijn. Ook opdrachtgevers ervaren de NOBCO accreditatie steeds vaker als bewijs van samenwerking met een ‘professional in coaching’. Heel logisch, toch?"

drs. M. (Margreet) van Persie

Ik vind het keer op keer een plezier te zien dat zoveel coaches kwaliteit serieus nemen. Dit geeft mij het gevoel dat we met elkaar een levende community vormen die staat voor de professionaliteit van het coachvak. Als EIA-assessor actief zijn is voor mij een inspirerende vorm van Permanente Educatie. Mijn werk als assessor geeft me nieuwe reflecties en inzichten dankzij de samenwerking met andere assessoren en de contacten met collega NOBCO-coaches.

A.A.M. (Anita) van Vlerken

Het gaat bij de accreditatie niet om het papiertje. Het gaat er om dat je beter wilt worden in je vak. Ik ben graag goed in mijn vak. Ik geloof in de waarde die coachen kan hebben voor individuen, maar ook voor organisaties en grotere communities. En ik support graag anderen die ook beter willen worden in het vak! Dat is voor mij een geweldige uitdaging! Dat is voorwaar niet simpel. Het betekent, blijven leren en vaardigheden blijven toetsen. Tijdens het accreditatieproces leg je je gns gedrag, je manier van doen, je ‘zijn’ en je authenticiteit langs een externe lat leggen. Je meet om de kwaliteit ervan. Je ontdekt of je voldoet aan de ethische en professionele standaard die de beroepsvereniging stelt. Wil jij ook beter worden in je vak? Kies dan een EIA die aansluit bij jouw ontwikkeling! Ik loop graag een stukje met je mee.

M. (Martin) Heynen

Ik vind het zeer belangrijk dat het NOBCO/EMCC keurmerk in de markt wordt gezien als onderscheidend. Als assessor werk ik graag mee aan het verhogen van de kwaliteit van en het vertrouwen in ons werk. 

C. (Charlotte) van den Wall Bake

Geen toelichting beschikbaar

W.J. (John) Braam

Geen toelichting beschikbaar

E. (Eddy) de Waart MSc

Geen toelichting beschikbaar

drs. M. (Mariska) Verduijn

Het is mooi om mee te maken bij de assessments hoeveel gemotiveerde en gedreven coaches er zijn die hun professionaliteit en hun aandacht voor continue professionele ontwikkeling zichtbaar willen maken. 


EQA-assessoren

W.J. (John) Braam

Een goede coach worden begint met het volgen van een goede coachopleiding. Als EQA assessor werk ik graag mee aan het aantoonbaar maken van de kwaliteit van een coachopleiding. Het EQA-keurmerk helpt (aankomende) coaches om een verantwoorde coachopleiding te kiezen en het helpt opleiders om een kwalitatieve opleiding te ontwikkelen en om aan te bieden.

T.A.J. (Titia) de Vries

Als ervaren Master Coach en supervisor wil ik helpen het vak Coaching verder te professionaliseren. Werken met mensen geeft immers verantwoordelijkheid. Je verwacht van je huisarts en tandarts ook dat die goedgekeurde opleidingen hebben gevolgd, anders dan een leuke workshop hier en daar. Mijn perspectief: over 10 jaar heeft iedere coach een of meerdere gecertificeerde opleidingen, heeft zelf een certificering en werkt daarnaast aan zijn/haar ontwikkeling met voortdurende opleiding en zelfreflectie door supervisie en intervisie.

drs. M. (Mariska) Verduijn

Als EQA assessor draag graag ik bij aan het zichtbaar maken van de kwaliteit van coachopleidingen in Nederland. Het EQA keurmerk biedt ruimte voor een opleider om vanuit de eigen visie op coaching te voldoen aan de EQA criteria en coachcompetenties.

E. (Eddy) de Waart MSc

Coachen is een vak en mensen verdienen goede coaches met de juiste competenties en opleiding. Als Executive Coach (MSc) toets en ontwikkel ik voortdurend de effectiviteit van mijn eigen praktijk. En als assessor bij de NOBCO/EMCC draag ik met plezier bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het vakgebied.

A.A.M. (Anita) van Vlerken

Coachen is nog een jong vakgebied. Specifieke opleidingen voor coachen zijn daarom nog volop in ontwikkeling. Opleidingsinstituten hebben de belangrijke taak om de opleiding te verbeteren en aan te laten sluiten bij de vraag van de markt en de vraag van studenten en bij de ontwikkelingen in het vak. Zij zijn niet alleen volgend in de ontwikkelingen maar kunnen deze ook mee vorm geven. De EQA is daar een goed instrument voor. Hiermee leg je de opleiding langs een externe meetlat, nl. die van de beroepsvereniging EMCC. Wil jij ook de kwaliteit van jouw opleiding toetsen en een rol spelen bij de verdere ontwikkeling van het vak van de coach, doe dan de EQA op een niveau dat past bij dat van jouw opleiding.