Beleid NOBCO

Visie, missie en kernwaarden

NOBCO bepaalt de kwaliteitsstandaard voor coaching en staat met een open en transparante houding aan het hoofd van een kwalitatieve en bewezen effectieve coachbranche. NOBCO is de onafhankelijke, vertrouwde en professionele partner voor coaches, afnemers, opleiders en andere betrokkenen in het veld en levert een krachtige bijdrage aan de geloofwaardigheid van coaching.

Definitie van coaching

NOBCO hanteert de volgende definitie van het woord ‘coaching’:
Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:
1. Bewustwording en persoonlijke groei;
2. Het vergroten van zelfvertrouwen;
3. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden .

Coach en coachee nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces. Onder ‘gecoachte’ kan ook worden verstaan: een team dat als een eenheid wordt gecoacht.

Visie

Professionele coaching levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties.

Missie

De missie van NOBCO is om leidend te zijn in de (door-)ontwikkeling van het coach- vak en een (pro-)actieve en duurzame bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in Nederland.

Bij deze missie laat NOBCO zich leiden door de volgende kernwaarden:

  • richtinggevend & verbindend
  • onderzoekend & betrouwbaar
  • kwaliteit & innovatief

Focuspunten

  1. NOBCO bepaalt de kwaliteitsstandaard voor coaching en is voor de coachwereld een autoriteit.
  2. NOBCO is richtinggevend en maakt de coaching wereld inzichtelijk.
  3. NOBCO-coaches staan voor kwaliteit en professionaliteit.
  4. NOBCO is verbindend en betekenis gevend voor NOBCO-coaches.

Beleidsplan

Klik links onder ‘Downloads’ om het beleidsplan te downloaden.

Statuten

Voor aangesloten NOBCO-coaches zijn de geldende statuten beschikbaar, als je bent ingelogd, via deze link.