Beleid NOBCO

Visie, missie en kernwaarden

In de visie van NOBCO is de mens oneindig in zijn mogelijkheden en altijd in ontwikkeling. Professionele coaching en mentoring levert een krachtige bijdrage aan de ontwikkeling van de mens.

De missie van NOBCO is om leidend te zijn in de ontwikkeling van coaching als beroep en een actieve bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in Nederland.

Om haar missie te bereiken, zijn deze kernwaarden leidend in het handelen van NOBCO:

  • leidend en gezaghebbend
  • objectief en deskundig
  • verbindend

Belangrijkste doelstellingen NOBCO

  • Professionele coaches sluiten zich aan bij NOBCO, omdat NOBCO hen uitstekend faciliteert in hun ontwikkeling als coach
  • ​Het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van professionele NOBCO-coaches in de markt
  • Afnemers van coaching wenden zich tot NOBCO-coaches als eerste keuze

Beleidsplan

In het beleidsplan 2015-2018 ligt de nadruk op het versterken van de zichtbaarheid van NOBCO, zowel intern als extern.

Intern ligt de focus van NOBCO op het borgen van kwaliteit en het ontwikkelen van de kwaliteit van coaches door middel van het EIA-keurmerk. Ook faciliteert NOBCO de verbinding tussen coaches door onder andere intervisie, scholing en bijeenkomsten te organiseren.

Extern profileert en positioneert NOBCO zich bij relevante stakeholders als dé partij voor coaching en mentoring in Nederland. Het verder in de markt zetten van het EQA-keurmerk voor coachopleidingen is een belangrijk onderdeel van het beleidsplan, evenals het verder in de markt zetten van ons eigen evaluatie-instrument van coachtrajecten, de Coaching Monitor.

Klik links onder ‘Downloads’ om het beleidsplan en de updates te downloaden.

Statuten

Voor aangesloten NOBCO-coaches zijn de geldende statuten beschikbaar, als je bent ingelogd, via deze link.