Beleid NOBCO

Visie, missie en kernwaarden

Visie

Professionele coaching levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties.

Missie

De missie van de NOBCO is om leidend te zijn in de (door-)ontwikkeling van het coach- vak en een (pro-)actieve en duurzame bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in Nederland.

Bij deze missie laat de NOBCO zich leiden door de volgende kernwaarden:

  • richtinggevend & verbindend
  • onderzoekend & betrouwbaar
  • kwaliteit & innovatief

Focuspunten

  1. De NOBCO bepaalt de kwaliteitsstandaard voor coaching en is voor de coachwereld een autoriteit.
  2. De NOBCO is richtinggevend en maakt de coaching wereld inzichtelijk.
  3. De NOBCO-coaches staan voor kwaliteit en professionaliteit.
  4. De NOBCO is verbindend en betekenis gevend voor de NOBCO-coaches.

Beleidsplan

Klik links onder ‘Downloads’ om het beleidsplan te downloaden.

Statuten

Voor aangesloten NOBCO-coaches zijn de geldende statuten beschikbaar, als je bent ingelogd, via deze link.