Beleid NOBCO

Strategisch plan en doelen

Het strategisch plan is in 2019 opgesteld. Dit plan geeft de richting aan voor de uitvoering. Elk jaar evalueren het beleid en de activiteiten. De inzichten combineren we met de ontwikkelingen in de maatschappij in een nieuw jaarplan.

NOBCO, hét platform voor professionele coaching in Nederland

Onze visie​

Professionele coaching levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties.​

Onze Missie​

NOBCO is leidend in de ontwikkeling van het coachvak en draagt bij aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching ten gunste van de maatschappij.​

Kernwaarden​

NOBCO is professioneel, lerend en uitnodigend. Samen leren en ontwikkelen vormen de essentie van het coachvak. ​

Focus van onze activiteiten:

1.Op het NOBCO-platform komen spelers uit het coachvak bij elkaar met als doel om het coachvak te ontwikkelen ten gunste van de maatschappij​. Wil jij of je organisatie een bijdrage leveren? Laat ons dat vooral weten.

2.Met elkaar creëren we een inspirerend netwerk. NOBCO faciliteert de kennisuitwisseling tussen de deelnemers op het platform: https://www.nobco.nl/bijeenkomsten

3.NOBCO biedt en ontwikkelt een professioneel referentiekader voor de uitvoering van het coachvak o.a. door de EIA-certificering. Alle aangesloten coaches voldoen bij binnenkomst aan het NOBCO-toetsingskader, onderschrijven de Ethische Code en vallen onder het NOBCO-klachtenreglement.​