Bestuur

NOBCO is een stichting met een zeskoppig bestuur. Elk bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied. Het bestuur heeft een coördinerende en beleidsbepalende rol, waarbij zij advies ontvangen van de Raad van Advies.

NOBCO is sinds 2008 onderdeel van European Mentoring Coaching Council | EMCC en kan zo op Europees niveau een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het coachvak.

Bestuur

drs. M. (Marieke) Jellema MMC

NOBCO is de afgelopen jaren enorm gegroeid. In mijn rol als voorzitter wil ik NOBCO graag verder professionaliseren, samen onze ambities realiseren en zorgen dat we als beroepsgroep van betekenis zijn, voor opdrachtgevers en elkaar. Op dit moment zijn vragen over zingeving, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling actueler dan ooit. Leren is de essentie van ons vak. Als wij dat met elkaar doen, kunnen we ons onderscheiden, onze beroepsgroep op de kaart zetten en een relevante rol spelen in de maatschappij. Daarom laten we regelmatig van ons horen in de media. Intussen bouwen we aan onze coach-community en werken we internationaal samen. De kwaliteit van onze aangesloten coaches is voor ons prioriteit 1. Om die reden investeren we in certificering, permanente ontwikkeling en geaccrediteerde opleidingen. En het coachvak is relatief jong. Daarom willen we actief bijdragen om wetenschappelijke kennis beschikbaar te maken voor de praktijk. Als alle coaches meebouwen aan NOBCO gaan we ons doel bereiken.

J.G.A. (Astrid) Frissen

Geen toelichting beschikbaar

D. (David) Brode MSc

Wist je dat een simpele zoekactie naar boeken over coaching meer dan 40.000 exemplaren oplevert en dat 772 daarvan over evidence based coachen gaan? Wat doen we met kennis, hoe passen we die toe en wat zijn de effecten? De hoeveelheid kennis van coaching is enorm, maar kunnen we die omzetten en gebruiken om de effecten meetbaar te vergroten? Die vraag kan mij bezig houden en ik word enthousiast om als bestuurslid een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de toegevoegde waarde van coaching. De Coaching Monitor als meet- en inzichtsinstrument is daar een prachtig voorbeeld van. En er is meer, ons speelveld is groot en heeft meerdere belanghebbenden. Ik creëer, onderhoud en bouw verbindingen met als doel het coachvak verder te professionaliseren. Als bestuurslid Benchmark & Onderzoek en vicevoorzitter zal ik me met hart en ziel inzetten voor de verdere ontwikkeling van onze coaches, het vak en NOBCO.

ir. M.E.G. (Miriam) Oude Wolbers

"Als bestuurslid Marketing & Communicatie wil ik graag een bijdrage leveren aan de bekendheid en de meerwaarde van coaching en aan de promotie van NOBCO en de professionele coaches die bij NOBCO zijn aangesloten. Als NOBCO zijn we het centrale aanspreekpunt voor coaching in Nederland en maken we de coachingsbranche inzichtelijk voor zowel opdrachtgevers, coaches, opleiders en pers. Ik haal er veel plezier en energie uit om deze missie en ambitie verder uit te bouwen samen met onze aangesloten coaches en vele partners."

S.H. (Jose) Vos-Boven MSc

Als bestuurslid verantwoordelijk voor de kwaliteitskeurmerken EIA, EQA en PE heb ik een missie: ALLE NOBCO-coaches zijn van topkwaliteit! Is EIA-certificering dan een doel op zich? Nee, het gaat erom of wij onszelf als professional in de markt willen zetten met een aangetoonde kwaliteit. Aan opdrachtgevers maken we duidelijk dat EIA-gecertificeerde coaches meerwaarde hebben. We stimuleren onze coaches een EIA-certificering aan te vragen en/of een EQA-gecertificeerde opleiding te volgen. Doe met ons mee en vraag een EIA-certificering aan.

L.U. (Lilian) Dekkers

"De Learning & Development voor alle aangesloten coaches vormgeven; een mix van aanbod creëren voor de zeer ervaren coach en de minder ervaren coach, waarbij zowel de samenhang met coaching als deskundigheidsbevordering de boventoon voeren, dat is mijn heerlijke uitdaging in het bestuur van de NOBCO. Daarnaast vind ik het onwijs leuk om dagelijks met ontwikkeling - leren & stimuleren bezig te zijn en zo anderen zichzelf te laten verrassen in wat ze eigenlijk allemaal kunnen. Fijn om me op die manier voor de NOBCO & aangesloten coaches te kunnen inzetten, zodat zij met het ontwikkelen van zichzelf óók hun cliënten in beweging brengen."