EIA-keurmerk

De commissie EIA-keurmerk zorgt ervoor dat het internationale EIA-keurmerk maximaal gebruikt kan worden als ontwikkelinstrument voor coaches.

Activiteiten Commissie EIA-keurmerk

De commissie EIA-keurmerk ondersteunt het bestuur bij het:

  • Vormgeven van beleid, bijvoorbeeld in het richting geven aan kwesties als ’inclusie’ en ’kwaliteit’. Hoe borgen we de kwaliteit van de beroepsgroep als iedere coach zich kan aansluiten bij NOBCO?
  • Inhoud geven aan het thema ’Leren’ door coaches te helpen zich het Competence Framework | CFW meer eigen te maken. Met een zelf ontwikkeld reflectie-instrument voor intervisiebijeenkomsten kan de ingebrachte casuïstiek in relatie gebracht worden met het Competence Framework.
  • Wegwijs maken van nieuw aangesloten coaches. Dit doen wij onder andere door een serie informatieve e-mails over het EIA-keurmerk, die een coach aanzetten tot het halen van het EIA-keurmerk.
  • Vormgeven van het EIA-mentor- en buddysysteem.
  • In de markt zetten van het EIA-keurmerk, zoals het mede ontwikkelen van logo’s en stimuleren van de exposure die mogelijk is voor een coach die een EIA-keurmerk mag voeren.

Leden Commissie EIA-keurmerk