Klachtenprocedure NOBCO

Samenhangend met de Internationale Ethische Code voor coaches heeft NOBCO een klachtenprocedure en klachtenreglement.

Geregistreerde klachtencommissie

Doel van de klachtenprocedure is het uniform en objectief onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers over bij NOBCO aangesloten beroepscoaches. Klachtenprocedures worden volgens het klachtenreglement afgehandeld door de Klachtencommissie.

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • nalatig handelen van NOBCO-coach bij uitvoering van een opdracht
  • financiële geschillen, voortvloeiend uit het coachingscontract

Klachtenreglement

Klik hier voor het complete Klachtenreglement.

Klacht indienen

Heb je een klacht, waar je met je coach samen niet uitkomt? Een klacht over een NOBCO-coach kun je indienen via deze link.

Alle uitspraken omtrent klachten, kun je als NOBCO-coach vinden op het besloten gedeelte.

Klachtencommissie

mr. P. (Petra) de Wolf

Voor diegene met wie ik nog niet heb mogen kennismaken volgt hier in vogelvlucht een overzicht van mijn werkervaring en achtergrond. Mijn werkervaring is opgebouwd in een drietal domeinen. Na 10 jaar als advocaat in de civiele praktijk te hebben gewerkt, ben ik 6 jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven, waarvan 3 jaar als senior adviseur bij KPMG Consulting Public Services. Vervolgens ben ik in 2002 ben ik als rechter in opleiding gestart in de Rechtspraak, welke functie ik nog steeds vervul. In de rechtspraak heb ik tot heden met veel plezier zowel inhoudelijke als leidinggevende en landelijke (projectmatige) werkzaamheden verricht. Daarnaast heb ik een opleiding tot coach en een opleiding tot mediator gevolgd; van de kennis en ervaring die ik in deze opleidingen heb opgedaan maak ik dagelijks een dankbaar gebruik. Ik heb belangstelling voor functies waarin met name zowel juridische inhoudelijke als organisatorisch /bestuurlijke aspecten samen komen. Daarnaast heb ik een intrinsieke behoefte aan permanente professionalisering; ik wil graag van meerwaarde zijn en in een veranderende samenleving lukt dat niet als je niet leerbaar bent en blijft. Hierin schuilt de motivatie van mijn belangstelling voor de klachtencommissie van NOBCO. Onbetwist is dat in de huidige turbulente maatschappelijke context coaches een essentiële bijdrage kunnen leveren aan duurzame inzetbaarheid, gezondheid en welbevinden van mensen. Via mijn rol in de Klachtencommissie lever ik aan de permanente kwaliteitsborging en verdere professionalisering van de coaches graag een constructieve bijdrage en meerwaarde.

M. (Martin) Heynen

De Internationale Ethische Code is het fundament van het werk van een goede coach. Van coaches mag een hoog ethisch bewustzijn worden gevraagd. Het is belangrijk dat coachees die vinden dat hun coach daarbij fouten heeft gemaakt ergens terecht kunnen met hun grieven. Als lid van de klachtencommissie beoordeel ik samen met Petra en Arvid die klachten. Het is onze taak om eerlijk en transparant beide verhalen tegen elkaar af te wegen, en te komen tot een uitspraak die recht doet aan de situatie en de Ethische Code. Ik ben blij dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan het op een hoger plan brengen van ons mooie vak.

A.J. (Arvid) Buit

Als executive coach, supervisor maar zeker ook als mens geloof ik in authenticiteit, ethisch-bewustzijn en een verantwoordelijkheid groter dan jezelf. Binnen de klachtencommissie mogen wij onafhankelijk bijdragen aan de professionele ontwikkeling van alle NOBCO-coaches en het uitstralen van kennis/kunde richting opdrachtgevers.