Ben je ontevreden over het handelen van één van onze coaches? Dan kun je een klacht indienen bij NOBCO. De klacht wordt afgehandeld door de Commissie Klachtbehandeling. De procedure voor het afhandelen van een klacht staat beschreven in het klachtenreglement klachtenreglement

Om te beoordelen of een klacht gegrond is, kijkt de commissie naar de Internationale Ethische Code (IEC). De Commissie Klachtbehandeling beoordeelt of er is gehandeld, zoals van een coach mag worden verwacht.

Klachtenreglement

Het bestuur van NOBCO heeft een klachtenprocedure en heeft daarnaast twee onafhankelijke commissies benoemd: de Commissie klachtbehandeling en de Commissie van Beroep. Iedere NOBCO-coach heeft in zijn of haar ‘overeenkomst tot aansluiting’ verklaard zich hieraan te houden.