Belastingdienst publiceert modelovereenkomst NOBCO

maandag 29 augustus 2016

De NOBCO heeft als eerste een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor coaches die voldoet aan wet DBA. Deze overeenkomst is nu beschikbaar via de website van de belastingdienst.

NOBCO heeft als eerste beroepsorganisatie voor coaches een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. De modelovereenkomst inzake de wet DBA vervangt de VAR die per 1 mei 2016 is afgeschaft (met een overgangsperiode tot 1 mei 2017). De NOBCO modelovereenkomst is inmiddels gepubliceerd door de Belastingdienst met de achterliggende overwegingen die tot goedkeuring hebben geleid. Martine Schwagermann van Worrell & Jetten heeft i.s.m. Marcel Groenendijk (bestuurslid NOBCO) de totstandkoming van de overeenkomst op een succesvolle wijze begeleid. Zie hier meer informatie op de webiste van de belastingdienst: Modelovereenkomsten voor branchorganisaties.

Of ga direct naar de publicatie van de Belastingdienst: DBA Coaching

Modelovereenkomst wet DBA
Als een zzp'er (opdrachtnemer) voor een opdrachtgever gaat werken, moeten de zzp'er en zijn opdrachtgever bepalen of er sprake is van loondienst (een dienstbetrekking). De kenmerken van een dienstbetrekking zijn hetzelfde als vóór het verdwijnen van de VAR. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp'er niet in loondienst is. In die gevallen hoeft u dus geen modelovereenkomst te gebruiken. Maar twijfelt u en wilt u de zekerheid dat er geen sprake is van loondienst? Dan kunt u de modelovereenkomst voor coaches van de NOBCO gebruiken.

De Belastingdienst heeft bevestigd dat opdrachtgevers en coaches die op basis van de NOBCO-modelovereenkomst van opdracht werken, geen verplichting hebben om Loonheffingen in te houden en af te dragen. Sinds het inwerkingtreden van deze wet heeft de Belastingdienst meer dan de helft van de voorgelegde overeenkomsten afgekeurd. Zowel Worrell & Jetten als NOBCO zijn dan ook trots op het behaalde resultaat. NOBCO faciliteert als beroepsorganisatie haar coaches met de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van opdracht.

Aansluiten bij de NOBCO
Nog niet aangesloten bij de NOBCO? Door u aan te sluiten kunt u ook gebruik maken van deze modeloverkomst en direct van de andere voordelen genieten van de NOBCO-aansluiting. Voorbeelden daarvan zijn het gratis gebruik van de Coaching Monitor, het onderschrijven van de ethische gedragscode en het klachtenreglement, toegang tot vele (bij)scholingsactiviteiten binnen de grootste coachcommunity van Nederland, plus gratis gebruik van de literatuurdatabase van Coachlink. Klik hier voor informatie over aansluiten bij NOBCO.