Strategie 2024 en start NOBCO-jaar met diversiteit

Strategie 2024 en start NOBCO-jaar met diversiteit

maandag 24 januari 2022

Met ruim 250 bezoekers hebben we het jaar op 14 januari afgetrapt tijdens de digitale nieuwjaarsbijeenkomst.

Voorzitter Marieke Jellema deelt de strategie van NOBCO tot 2024 en geeft een korte terugblik. In 2021 is de studio voor het opnemen van podcasts en webinars gerealiseerd. Er zijn nieuwe assessoren aangetrokken en de promovenda is gestart met haar onderzoek. Het wetenschappelijk symposium was een groot succes. Een hele mooie basis voor 2022.

Coaching doet er toe

Marieke Jellema benadrukt dat NOBCO midden in de maatschappij wil staan en professionele coaching toegankelijk wil maken voor iedereen. Coaching draagt bij aan het welzijn van mensen en het is maatschappelijk relevant. De kernwaarden van NOBCO zijn professioneel, lerend en uitnodigend. Professioneel omdat we herkenbaar en toetsbaar zijn, lerend omdat dat de essentie is van ons vak, zowel voor de coach als de coachee. En uitnodigend omdat we alleen samen onze missie kunnen waarmaken. Zij maakt de missie meteen concreet met het voorgenomen plan ‘NOBCO helpt studenten’.

Het platform

Kijkend naar de toekomst wil NOBCO een open community zijn, waar het coachvak samen verder ontwikkeld wordt met bedrijven, overheid, wetenschap, coaches, opleiders en coachees. We zijn samen verantwoordelijk voor de reputatie van het vak, de coach-cultuur binnen organisaties en het beschermen van de kwaliteit. We worden gevonden door de media en gaan in de nabije toekomst nog meer naar buiten treden. Het vak en het platform gaan we nog meer op de kaart zetten.

Relevantie en keuzes

De community is divers en in de komende jaren willen we daar meer op inspelen. De behoeften verschillen. Vanuit NOBCO zullen op korte termijn diverse leerlijnen aangeboden worden in de academie, onder andere gericht op reflecteren, certificeren en de eigen coachpraktijk. Ook willen we oproepen tot certificeren, om in de maatschappij als beroepscoach een herkenbaar profiel te hebben in het groeiende aanbod. We willen coachees en opdrachtgevers ook inzicht geven in de criteria om tot een goede keuze van een coach te komen. Als bij NOBCO aangesloten coach, zullen we je vragen of je van plan bent de route van certificeren te gaan als je nog niet gecertificeerd bent, of dat je op een andere manier aan het platform verbonden wilt zijn dan als beroepscoach.

Diversiteit

Voor 2022 is inhoudelijk het thema diversiteit gekozen. Kijkend naar de maatschappelijke context is het relevant om stil te staan bij je eigen verhaal en hoe dat jou beïnvloedt in je gespreksvoering en houding. Zeker als coach zal je die verdiepingsslag moeten maken als je met de diverse mensen en groepen samenwerkt of samen wilt werken. Dit jaar zullen we hier op meerdere manieren aandacht aan besteden, zowel in kennisdeling als door middel van reflectie bijeenkomsten.

Het bestuur heeft veel zin in het jaar en mocht je niet bij de nieuwjaarsbijeenkomst aanwezig zijn geweest, kijk deze dan vooral terug in de NOBCO-academie.