EIA-tip van de maand: hoe reflecteer ik op mijn PE?

dinsdag 25 juni 2024

NOBCO krijgt veel vragen van coaches die aan de slag willen met hun EIA-certificering. Daar zijn we blij mee, want zo zetten we met elkaar het coachvak professioneel op de kaart! We merken dat bepaalde vragen vaker worden gesteld. Daarom geven we elke maand een EIA-tip naar aanleiding van zo’n vraag.

Deze tip gaat over de vraag: Wat wordt er bij een EIA-aanvraag verwacht van mijn reflectie op PE? En wat betekent ‘toepassing in de praktijk?'

Hoe reflecteer ik op mijn PE?

Van coaches die opgaan voor de EMCC Global Individual Accreditation (EIA-certificering) of deze al hebben wordt verwacht dat ze structureel investeren in hun bijscholing. Dit wordt Permanente Educatie of PE genoemd. Als je een EIA-certificaat aanvraagt of verlengt laat je zien wat je aan bijscholing hebt gedaan in het laatste jaar voor indiening en reflecteer je daarop.

In het reflecteren op je bijscholing worden twee dingen van je gevraagd: Reflectie op de activiteit én toepassing in de praktijk. Bij de reflectie hoef je géén opsomming of samenvatting te geven van de cursus die je hebt gevolgd, het boek dat je hebt gelezen, of het congres dat je hebt bezocht. Je schrijft wél op wat voor jou de belangrijkste leeropbrengst(en) was/waren van de activiteit. En vervolgens benoem hoe je die leerervaring integreert in jouw coachingspraktijk. Met andere woorden: hoe je dit als coach gaat toepassen. Of, mooier nog, hoe je dit als coach al bent gaan toepassen en wat dat oplevert. Tenslotte geef je aan op welke van de competenties uit het EMCC competence framework deze leerervaringen betrekking hebben.

Een voorbeeld:

Je bekijkt de webinars over pathologie in coaching op de NOBCO Academie. Eén ding zet je aan het denken: de psychiater geeft aan dat de scheiding tussen coaching en therapie niet zwart/wit is. Afhankelijk van de ernst van de problematiek kun je met coaching nog veel doen. Dit laat jou anders kijken naar de coachees met trauma en depressieve klachten die jij soms in je praktijk hebt en waarbij je niet zo goed weet of je moet doorverwijzen. Je neemt je voor om bij deze coachees door te vragen naar de ernst van hun klachten en op basis daarvan een afweging te maken over het vervolg, ook in overleg met de coachee. Je beschrijft als leeropbrengst hoe je over de scheiding coaching/therapie aan het denken bent gezet. En als toepassing in je praktijk hoe je nu anders met coachees met psychische klachten omgaat. Dit link je aan bijvoorbeeld coachcompetentie 3. Omgaan met de coachovereenkomst.

Het bijhouden van je PE én je reflectie hierop doe je handig in het format Overzicht Permanente Educatie. Dat vind je op Mijn NOBCO

De reflectietool geeft je extra handvaten en hulpvragen voor verdieping van je reflectie. Die vind je op dezelfde pagina onder downloads.

Liever kijken en luisteren

Als je liever kijkt en luistert, kun je via Mijn NOBCO op de NOBCO-Academie verschillende informatieve webinars vinden, onder andere over het samenstellen van je EIA-aanvraag  (webinar 3.3) en over reflectie (webinars 2.1 en 2.2).

Heb je een vraag? Dan kun je die stellen aan een EIA-assessor via de EIA-Informatielijn. De EIA-informatielijn is elke maandag tussen 16 en 18 uur bereikbaar via 033 247 34 44. Bezettoon? Spreek je naam en telefoonnummer in, dan probeert de assessor die dienst heeft, je voor 18 uur terug te bellen. Of probeer het zelf later nog een keer.

EIA-tips