Genomineerden NOBCO Thesisprijs 2023 bekend

maandag 20 november 2023

Tijdens het NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek, aanstaande donderdag 23 november, reiken we de NOBCO Thesisprijs Coaching 2023 uit aan de beste afstudeerscriptie over coaching. De jury heeft een shortlist van drie genomineerden bekend gemaakt.

De jury, bestaande uit Machteld van den Heuvel, Marjolein Stefens en Jacobien ten Hoeve-Rozema, is de afgelopen tijd druk geweest met het beoordelen van de inzendingen aan de hand van een aantal criteria. Zij zijn daarbij tot een shortlist van drie genomineerden gekomen die donderdag in aanmerking komen voor deze prestigieuze prijs. In alfabetische volgorde zijn dit:

  • Eva Jansen, Maastricht University.

Titel thesis: A climate for coaching: the barriers and facilitators to implementing coaching interventions for healthcare professionals in the European Union.
Deze thesis analyseert bestaande studies over coaching-programma’s binnen de zorg om de belemmeringen en bevorderende factoren voor succesvolle implementatie te ontdekken en te analyseren.
 

  • Sandra Kompier, Vrije Universiteit Amsterdam.

Titel thesis: Coaching in de context van een leiderschapsprogramma. De meerwaarde van coaching in een leiderschapsprogramma.
Deze kwalitatieve thesis onderzoekt hoe coaching kan bijdragen aan een leiderschapsprogramma binnen de politieorganisatie.
 

  • Sandra van Reeth, Open Universiteit, Heerlen.

Titel thesis: Samenhang Job-onzekerheid en Gereedheid tot coaching: Moderatie door Proactieve Persoonlijkheid en Self-Efficacy?
Deze kwantitatieve thesis onderzoekt de samenhang van baanonzekerheid met gereedheid tot coaching en kijkt daarbij of proactiviteit en vertrouwen in eigen kunnen deze negatieve relatie kan bufferen bij een diverse groep werknemers uit België. Dit onderzoek vond plaats i.s.m. de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Vlaamse Overheid; Agentschap Overheidspersoneel, Dienstencentrum Talent en Welzijn (overheid.vlaanderen.be/coaching). 

Alle drie de genomineerde theses hadden sterke punten en onderzoekstechnische aspecten die beter hadden gekund. Ook roepen de theses interessante discussievragen op over de relevantie van de bevindingen voor de praktijk, en nodigen ze uit tot nader onderzoek. Het lezen en beoordelen van de scripties werd door de jury als interessant en plezierig ervaren.

Hier vind je meer informatie over de NOBCO Thesisprijs.