NOBCO blijft groeien, 2000 ste coach sluit zich aan bij de grootste organisatie van beroepscoaches in Nederland

woensdag 27 september 2017

Miriam Oude Wolbers, bestuurslid NOBCO, in gesprek met Jacqueline van Onzenoort die zich als 2000ste coach afgelopen maand heeft aangesloten bij NOBCO.

Welkom bij de NOBCO, wat maakt dat je hebt aangesloten?

In korte tijd waren er twee opdrachtgevers (in hoek van overheid) die aansluiting bij de NOBCO hanteren bij de selectie van de coachpool. Dat is de reden geweest dat ik aansluiting heb onderzocht en hiertoe heb besloten. Omdat ze ook om certificering vragen, ben ik met de EIA-aanvraag voor Senior Practitioner gestart.

We vinden het leuk om jou als coach te ontmoeten, vertel eens wat meer over in welk gebied en hoe lang je al actief bent als coach.

Ik werk sinds 2009 als zelfstandig coach, teamcoach en organisatieontwikkeling na een loopbaan van 15 jaar verschillende HR(D) functies vervuld te hebben bij Rabobank International, KPN en Randstad Nederland. Vanuit mijn bureau Teal richt ik me vooral op de ontwikkeling naar een wendbare organisatie waarin principes als heelheid, evolutionaire purpose en zelforganisatie onderdeel zijn. Dit is een combinatie van persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling en business coaching wat gericht is op integrale organisatieontwikkeling. Ik werk eclectisch vanuit verschillende methoden en theorieën, zoals systemisch werk, Spiral Dynamics, Transactionele Analyse, NLP, Voice Dialogue, Visualisaties en emotioneel lichaamswerk.

We zien dat je je EIA-certificering hebt aangevraagd, gefeliciteerd met deze stap. Hoe belangrijk is deze certificering voor jou en wat versta jij onder een professionele coach?

Ik zie de certificering als een bevestiging van mijn vakmanschap tot nu toe en het spreekt me aan dat er een norm gekoppeld is aan een zeker niveau van professionaliteit. Een professionele coach is zelf voortdurend in zelfreflectie en ontwikkeling en is zich zeer bewust van de eigen controlemechanismen en persoonlijke thema's die een rol kunnen spelen bij overdracht en tegenoverdracht in coachrelaties. Mijn missie hierbij is een omgeving te creëren waar mensen zichzelf kunnen zijn en waarbij hun potentie volledig wordt ontsloten en benut. Ik geloof dat mensen zoveel gelukkiger en effectiever zijn als ze gewoon zichzelf kunnen zijn!

Welke ontwikkelingen zie je in het coachingsvak?

Bewustzijnscoaching is wat mij betreft DE kritische succesfactor om adequaat in te spelen op de hedendaagse snelle (technologische) ontwikkelingen. De manier waarop we vandaag de dag organisaties besturen en hebben ingericht, zijn een weerspiegeling van de bewustzijnsstaat van de mensen en leiders die erin werken. Bestaande en hiërarchische manieren volstaan niet langer. Het speelt te traag in op het tempo van de ontwikkelingen en gaat te veel uit van afgescheidenheid van andere organisaties en omgeving zoals milieu en klanten. Een holistisch mensbeeld met een diep innerlijk weten dat alles met alles samenhangt, is nodig om adequaat in te spelen op de complexe problematiek die de 4e industriële revolutie met zich mee brengt. Veel kan door technologie worden overgenomen, behalve de creativiteit en het kritisch probleemoplossend vermogen van mensen. Daarvoor is nodig dat we alle energiebronnen benutten, zowel de mentale, emotionele als spirituele, dus voorbij het rationeel analytische paradigma dat de afgelopen decennia zo dominant is geweest in organisaties. Dit is een enorme opgave voor de organisaties van vandaag en begint met de leiders die eindverantwoordelijk zijn voor deze organisaties.

Wat zijn je verwachtingen van de NOBCO?

Een community met coaches waar leren en delen mogelijk is en waar inspiratie samen komt op hedendaagse en toekomstige vraagstukken. Een club waar de professionaliteit en integriteit van coachend Nederland bewaakt wordt.