NOBCO-coaches helpen studenten!

woensdag 25 januari 2023

De mentale gezondheid van studenten staat onder druk. Vanuit NOBCO dragen we graag bij om dit maatschappelijke probleem aan te pakken door de mentale last van studenten te verlichten. Coaching is wat NOBCO voor studenten kan doen! 

De pilot “NOBCO helpt studenten” heeft aangetoond dat er onder studenten een duidelijke behoefte bestaat aan laagdrempelige toegang tot een coach. Hoewel het aanbod beperkt was uitgezet bij een kleine doelgroep, hebben twintig studenten contact opgenomen met een coach en is het merendeel van hen uiteindelijk een coachtraject gestart.

Thema’s als onzekerheid, zelfvertrouwen, zelfbeeld, uitstelgedrag en eenzaamheid zijn niet altijd een direct gevolg geweest van de COVID 19-pandemie, maar het is duidelijk dat de afgelopen jaren een impact hebben gehad op het welzijn van studenten, waardoor bestaande problemen zeker verergerd kunnen zijn. Ook van het feit dat ook niet-Nederlandstalige studenten bij een NOBCO-coach terecht konden, is dankbaar gebruik gemaakt. Zonder uitzondering hebben de studenten de begeleiding door NOBCO-coaches als prettig en steunend ervaren. Zij hebben aangegeven blij en dankbaar te zijn met deze kans. Ook de NOBCO-coaches die zich hebben aangemeld, staan zeker open voor een vervolg en hebben het prettig gevonden om op deze manier een steentje bij te kunnen dragen aan het maatschappelijk belang van coaching voor deze doelgroep.

Eén van de studenten die heeft deelgenomen aan de actie is Jurjen. Hij volgde sessies bij NOBCO-coach Valérie Docters van Leeuwen. In onderstaande video deelt Jurjen zijn verhaal.*

* Jurjen heeft NOBCO toestemming gegeven deze video te delen.