Aanvraagkosten EIA-verlenging omlaag

woensdag 25 januari 2023

Omdat we ervan uitgaan dat EIA-gecertificeerde coaches zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun professionele ontwikkeling heeft NOBCO besloten om EIA-verlengingsaanvragen iets anders te toetsen. In navolging van EMCC komt de aandacht vooral te liggen op kwaliteit in de vorm van reflecties met behulp van de acht coachcompetenties. De aanvraagkosten voor verlengingen gaan door de andere vorm van toetsing omlaag. Deze zijn per 2023 € 95 excl BTW (was: € 210).

Vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke principes waarop EIA-certificering van coaches is gebaseerd. NOBCO vertrouwt erop dat je als professioneel coach zelf verantwoordelijkheid neemt en houdt voor het op peil houden van je deskundigheid conform de EIA-criteria.

Om dit uitgangspunt helder te maken tekenen coaches die vanaf dit jaar een EIA aanvragen een Verklaring EIA-certificering, waarmee ze zich committeren aan continue ontwikkeling van hun praktijk(ervaring) en hun professionele ontwikkeling. Je vindt de Verklaring op Mijn NOBCO, onder EIA-keurmerk.

Wat je moet aantonen voor verlenging van je EIA lees je in de aangepaste Handleiding EIA Verlenging op Mijn NOBCO, onder EIA-keurmerk.