Supervisie voor NOBCO-coaches

dinsdag 27 september 2022

Eind 2021 zijn we het project Introductie Supervisie gestart. Hiermee willen we binnen NOBCO tot een pool van ESIA-gecertificeerde supervisoren komen. Deze bekwame supervisoren kunnen andere coaches in de community supervisie aanbieden.

Als je graag gebruik wil maken van supervisie, heb je twee mogelijkheden. Je kunt je wenden tot een ESIA-gecertificeerde supervisor. Ook kun je vanaf de zomer 2022 tot het voorjaar 2024 kiezen voor supervisie bij een supervisor in opleiding. Het zijn coaches met een EIA-certificering op Master Practitioner of Senior Practitioner niveau, die deelnemen aan de training tot ESIA-gecertificeerd supervisor. Tijdens hun training bieden zij supervisie aan NOBCO-coaches aan tegen een gereduceerd tarief. Hier betaal je € 50,- per uur voor.

Een coach die momenteel een supervisietraject volgt bij een supervisor in opleiding, is Chantal van Aarle. Haar supervisor in opleiding is Sofia Oomen. Chantal volgt al een jaar of vijf supervisie voor haar vak als relatietherapeut. “Ik was dus al bekend met het fenomeen supervisie. Die supervisie richt zich vooral op de relatietherapie. Omdat die vraagstukken anders zijn, vind ik het ook als coach belangrijk om naast intervisie aan supervisie te doen. In het vak van coaching ben je je eigen instrument. Dat instrument moet je goed onderhouden. Je moet regelmatig reflecteren op jezelf en de juiste voeding krijgen. Ik werk met veel mensen die in een kwetsbare positie of fase zitten in hun leven. In die verhouding moet je daar zorgvuldig mee omgaan.” In haar supervisietraject met Sofia neemt ze onder andere verschillende vraagstukken door. “Waar ik op dat moment mee worstel. Of ik het goed zie of dat ik misschien ergens een blinde vlek heb, waar ik nog niet aan gedacht heb. Zij denkt dan mee over het vraagstuk wat ik inbreng. Maar soms wil ik ook reflecteren op mijn eigen houding. Op mijn eigen benadering aan de hand van een casus of uitgewerkt gesprek. Dus echt op mezelf als persoon.”

Chantal zou supervisie graag aan andere coaches willen aanbevelen. “Vooral vanwege de dynamiek in een coachrelatie. Wat is daarin van mij en wat is van de ander? Je wilt voorkomen dat de relatie vertroebelt door je eigen thema’s. Om daar goed onderscheid in te kunnen blijven maken is de hulp van een onafhankelijk derde heel fijn. Dat je dingen helder kunt blijven zien en daar vervolgens naar kunt handelen. Zelf lijkt het me ook leuk om ook ooit een opleiding tot supervisor te volgen. Maar eerst wil ik nog wat meer ervaring opdoen. Ik begin nu zelf net aan een nieuwe opleiding, dus ik ben nog niet helemaal waar ik wil zijn. Maar het staat zeker op mijn lijstje.”

Zou jij, net als Chantal, ook graag een supervisietraject starten? Op deze pagina lees je er meer over. Je kunt de lijst van Senior Practitioner en Master Practitioner NOBCO-coaches bekijken die deelnemen aan de training tot ESIA-gecertificeerd supervisor. Ook kun je kiezen voor reeds ESIA-gecertificeerde supervisoren.

Supervisorenoverzicht