NOBCO heeft een aantal speciaal door EMCC opgeleide EIA- en EQA-assessoren in huis. Ieder van hen is Senior of Master Practitioner coach. EIA-assessoren toetsen of jouw portfolio als coach voldoet aan de eisen van het EIA-keurmerk. EQA-assessoren beoordelen of een coachopleiding voldoet aan de eisen van het EQA-keurmerk.

EIA-assessoren

Na initiële toetsing door ons certificeringsbureau DNV GL, die toetst of je aanvraag voldoet aan alle kwantitatieve voorwaarden, gaan onze EIA-assessoren aan de slag met jouw portfolio: hierin laat je zien hoe je reflecteert op jezelf, in relatie tot je coachaanpak. Dit is daarbij een belangrijk onderdeel. 

De EIA-assessoren toetsen jouw portfolio aan het Competence Framework op één van de vier EIA-niveaus. Wanneer nodig nemen ze een interview af en stellen een assessmentrapport op voor het EIA-panel. Daarna kent het EIA-panel het keurmerk al dan niet toe. 

EQA-assessoren

Als opleider ga je in gesprek met één van onze EQA-assessoren om te onderzoeken of jouw coachopleiding voldoet aan de eisen van het EQA-keurmerk, afgezet tegen de vier EIA-niveaus.

Coördinatie EIA en EQA

Els  van Dam
dr. E.J.M. (Els) van Dam

Als beleidsadviseur in de portefeuille Kwaliteit ondersteun ik NOBCO om de kwaliteit van coaching door de coaches van NOBCO te bevorderen, zowel via versterking van de keurmerken EIA en EQA als via diverse vormen van ondersteuning en supervisie voor coaches.

Anita  van Vlerken
drs A.A.M. (Anita) van Vlerken

Op het snijvlak van theorie en praktijk kun je nieuwe vaardigheden leren. Daarom ben ik op mijn plaats bij NOBCO, bij opleiders en bij de ontwikkelingen in het vak. Opleiders vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het vakgebied. Ik ben geboeid door de vraag hoe opleidingen hun aspirant coaches faciliteren bij het leerproces waarmee ze kunnen doorgroeien tot professionele coaches. In mijn werk als EQA coördinator ondersteun ik, samen met de andere EQA assessoren, opleiders bij het certificeren, onderhouden en verbeteren van hun programma’s.

Margreet  van Persie
drs. M. (Margreet) van Persie

Een leven lang leren is mij op het lijf geschreven. Daarom voel ik me thuis in het coachvak, bij NOBCO en in het werk van EIA-assessor. Mijn missie is om certificering veel verder te brengen dan ‘een vervelend verplicht nummer’. Het is een prachtig en soms lastig proces om jezelf uit te dagen, te inspireren en te blijven professionaliseren. In de rol van coördinator EIA zijn mijn aandachtsgebieden het verder verbeteren van het certificeringsproces en de hiervoor benodigde kwantiteit en kwaliteit in ons team van team van assessoren.

Jose Vos-Boven
S.H. (Jose) Vos-Boven MSc

Als Bestuurslid verantwoordelijk voor kwaliteit coördineer ik EIA-certificeringen van coaches, EQA-accreditaties van opleidingen en PE-toekenningen aan opleidingen. Samenwerken met een groep hoog gekwalificeerde assessoren die op Senior- en Master Practitionerniveau hun EIA-certificering hebben behaald, doe ik met groot plezier.

EIA-assessoren

Lidwien Kamp
drs. L.C.M. (Lidwien) Kamp

“Omdat coachen een vak is”. Accreditatie geeft aan dat je ons vak serieus neemt. Het is een mooi onderscheidend middel waarin je laat zien dat je blijft werken aan je eigen ontwikkeling en dat je de kwaliteit van je werk hoog wil houden. Als assessor draag ik daar graag mijn steentje aan bij.

Ester Weijers
E.P. (Ester) Weijers

Na vele jaren de focus te hebben gelegd op het verdiepen van mijn eigen vakvrouwschap werd het voor mij tijd om in breder verband bij te dragen aan de professionalisering van het vak van coach. Dat doe ik graag als EIA-assessor. Mijn missie is met name om in certificeringstrajecten een bijdrage te leveren aan de professionele dialoog. Een certificeringsproces is natuurlijk ook een mooie kans om als professionals onderling te blijven leren en inspireren. Ik wens iedereen die hier voor kiest succes en vooral ook veel plezier!

Eddy  de Waart
E. (Eddy) de Waart MSc

Coachen is een vak en mensen verdienen goede coaches met de juiste competenties en opleiding. Als Executive Coach (MSc) toets en ontwikkel ik voortdurend de effectiviteit van mijn eigen praktijk. En als assessor bij de NOBCO/EMCC draag ik met plezier bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het vakgebied.

Frans Legerstee
P.F.E. (Frans) Legerstee

Mooi als je een opleiding hebt gevolgd om coach te worden. Mooi om je via social media te laten zien als coach. Mooi om een eigen site te hebben. Mooi om jezelf coach te noemen. Wat nog mooier is om je ervaring en vaardigheden te laten toetsen. En aan te sluiten bij NOBCO. En op zoek te gaan welke certificering bij jou past. Want dat proces helpt jou weer eens naar jezelf te kijken en je cliënten nog meer kwaliteit te bieden. Maak jij ook het verschil? Ik zie je portfolio graag tegemoet.

Anita  van Vlerken
drs A.A.M. (Anita) van Vlerken

Op het snijvlak van theorie en praktijk kun je nieuwe vaardigheden leren. Daarom ben ik op mijn plaats bij NOBCO, bij opleiders en bij de ontwikkelingen in het vak. Opleiders vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het vakgebied. Ik ben geboeid door de vraag hoe opleidingen hun aspirant coaches faciliteren bij het leerproces waarmee ze kunnen doorgroeien tot professionele coaches. In mijn werk als EQA coördinator ondersteun ik, samen met de andere EQA assessoren, opleiders bij het certificeren, onderhouden en verbeteren van hun programma’s.

Aveline Dijkman
A. (Aveline) Dijkman

Iedereen mag een bord met “COACH” in de tuin hangen, of een bord op zijn huis spijkeren met iets vergelijkbaars erop. Het is immers een vrij beroep. Ik ben er daarom heel blij mee dat zoveel coaches mee willen werken aan een standaard, een keurmerk. Een EIA. Een Europese Individuele Accreditatie. Want hoe weet een potentiele client, hoe weet anders ‘de markt’ of een coach wel aan een kwaliteitsstandaard voldoet? En waar moet diezelfde client of opdrachtgever anders heen als hij een klacht heeft? Als EIA-assessor ben ik tijdens het doornemen van zo’n aanvraag altijd weer onder de indruk van de visies, alle doorlopen opleidingen, de schat aan ervaring van de coaches, die zo’n EIA-certificering aanvragen. En altijd, echt altijd, schrijft een coach aan het eind van het portfolio iets als: “Het was veel werk maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik heb echt een kroon op mijn coach-zijn gezet”.

Marco Tieleman
ing. A.C. (Marco) Tieleman

De weg naar mijn EIA-certificering was zowel pijnlijk als leerzaam. Ik ben er dan ook extra trots op dat ik zowel bij ICF als NOBCO de hoogste certificering heb, mede omdat ik het als een uiting zie van hoe ik als coach sta voor de kwaliteit van mijn vak. Als lid van de werkgroep EIA-communicatie voel ik me ambassadeur en verleid ik je graag tot het aangaan van een zelfontwikkelingstraject door jezelf langs de meetlat van het Competence Framework te leggen. En administratief, ja het is een procedure. Ik maak je graag in een EIA-atelier of als EIA-mentor wegwijs als je een steuntje in de rug nodig hebt.

Mona Oosterwijk
drs. M. (Mona) Oosterwijk

"De samenstelling van mijn eigen portfolio en het schrijven van een essay heb ik telkens ervaren als een zeer waardevolle zelfevaluatie. Het houdt me scherp: Hoe kijk ik eigenlijk naar mijn vak? Hoe is het gesteld met mijn professionele ontwikkeling? Wat is mijn kracht? Wat zijn mijn aandachtspunten? Hoe wil ik mij de komende jaren ontwikkelen? In mijn rol als assessor vind ik het een voorrecht om te ervaren dat veel coaches, net als ik, hun accreditatie zien als een keurmerk waar zij trots op zijn. Ook opdrachtgevers ervaren de NOBCO accreditatie steeds vaker als bewijs van samenwerking met een ‘professional in coaching’. Heel logisch, toch?"

Margreet  van Persie
drs. M. (Margreet) van Persie

Een leven lang leren is mij op het lijf geschreven. Daarom voel ik me thuis in het coachvak, bij NOBCO en in het werk van EIA-assessor. Mijn missie is om certificering veel verder te brengen dan ‘een vervelend verplicht nummer’. Het is een prachtig en soms lastig proces om jezelf uit te dagen, te inspireren en te blijven professionaliseren. In de rol van coördinator EIA zijn mijn aandachtsgebieden het verder verbeteren van het certificeringsproces en de hiervoor benodigde kwantiteit en kwaliteit in ons team van team van assessoren.

Charlotte  van den Wall Bake
C. (Charlotte) van den Wall Bake

Na 10 jaar NOBCO-bestuurslid te zijn geweest kon ik eindelijk aan de slag als assessor. Niet alleen omdat ik professionaliteit, positionering en kwaliteit belangrijk vind en daar (dus) graag een bijdrage aan lever. Ook omdat het heel waardevol, boeiend, leerzaam en erg leuk is om te doen. Tot slot omdat ik het fijn vind om samen te werken met mijn collega assessoren, stuk voor stuk bevlogen coaches die graag bijdragen aan de ontwikkeling van ons vak.

Titia  de Vries
T.A.J. (Titia) de Vries

Coach zijn vergt vakmanschap. Ikzelf toets voortdurend mijn eigen vakmanschap, waardoor ik mijn cliënten laat zien dat ik mijzelf als professional serieus neem. Ik vind het een eer om als assessor ook bij te mogen dragen aan de professionalisering van het vak van coach.

Martin Heynen
M. (Martin) Heynen

Van coaches mag een hoog ethisch bewustzijn worden gevraagd. Het is belangrijk dat coachees die vinden dat hun coach fouten heeft gemaakt ergens terecht kunnen met hun grieven. Als lid van de commissie klachtbehandeling beoordeel ik samen met Edward en Sacha die klachten. Het is onze taak om eerlijk en transparant beide verhalen tegen elkaar af te wegen, en te komen tot een uitspraak die recht doet aan de situatie en de Ethische Code. Ik ben blij dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan het op een hoger plan brengen van ons mooie vak.

Mariska Verduijn
drs. M. (Mariska) Verduijn

Je vak uitoefenen kan een andere tak van sport zijn dan je eigen kwaliteiten als coach in kaart brengen. Een assessment doe je ook niet elke dag. Het is jammer als je als coach lang twijfelt of (net) niet goed duidelijk kunt maken wat je competentieniveau is. Daarom werk ik als mentor graag mee aan het zichtbaar maken van de kwaliteiten en de werkwijze van coaches.

EQA-assessoren

John Braam
W.J. (John) Braam

Coaching is een vak dat sterk in ontwikkeling is. Steeds vaker vragen potentiële cliënten om een kwaliteitskeurmerk van de coach die zij willen inschakelen. Met een keurmerk van NOBCO|EMCC tonen coaches aan de kwaliteit van coaching belangrijk te vinden. Als Assessor help ik graag mee om de kwaliteit van coaching aan te tonen.

Eddy  de Waart
E. (Eddy) de Waart MSc

Coachen is een vak en mensen verdienen goede coaches met de juiste competenties en opleiding. Als Executive Coach (MSc) toets en ontwikkel ik voortdurend de effectiviteit van mijn eigen praktijk. En als assessor bij de NOBCO/EMCC draag ik met plezier bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het vakgebied.

Anita  van Vlerken
drs A.A.M. (Anita) van Vlerken

Op het snijvlak van theorie en praktijk kun je nieuwe vaardigheden leren. Daarom ben ik op mijn plaats bij NOBCO, bij opleiders en bij de ontwikkelingen in het vak. Opleiders vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het vakgebied. Ik ben geboeid door de vraag hoe opleidingen hun aspirant coaches faciliteren bij het leerproces waarmee ze kunnen doorgroeien tot professionele coaches. In mijn werk als EQA coördinator ondersteun ik, samen met de andere EQA assessoren, opleiders bij het certificeren, onderhouden en verbeteren van hun programma’s.

Mariska Verduijn
drs. M. (Mariska) Verduijn

Je vak uitoefenen kan een andere tak van sport zijn dan je eigen kwaliteiten als coach in kaart brengen. Een assessment doe je ook niet elke dag. Het is jammer als je als coach lang twijfelt of (net) niet goed duidelijk kunt maken wat je competentieniveau is. Daarom werk ik als mentor graag mee aan het zichtbaar maken van de kwaliteiten en de werkwijze van coaches.