Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid van NOBCO en geeft leiding aan de uitvoering van de strategie. Het bestuur bestaat uit zes leden, met ieder hun eigen aandachtsgebied. Hun grote passie voor het coachingsvak verbindt hen. Ze stellen zich hieronder graag voor.

Wie zijn wij?

Geeske  te Gussinklo
drs. G.J.A. (Geeske) te Gussinklo

NOBCO bestaat dankzij de community. Daar is waar ik dan ook graag ben: in contact. Om te zorgen dat we met elkaar de dingen doen waar het vak bij gebaat is en waar de aangesloten coaches behoefte aan hebben. Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor leren en ontwikkelen via de NOBCO-academie, de events, intervisie en de diverse vormen van communicatie. Want we zijn met een heel divers gezelschap. Maar waar we met z’n allen voor staan is het beschermen van de kwaliteit van het vakgebied. Daar hebben we gelukkig bijna 5000 ambassadeurs voor. Vanuit de portefeuille Learning, Development, Community en Communicatie zet ik mij met energie, daadkracht, een open mind en positiviteit in voor NOBCO. Ik neem mijn achtergrond als psycholoog, studie op Nyenrode en ervaring als verenigingsbestuurder en verenigingsdirecteur van een brancheorganisatie mee om mijn taak als NOBCO-bestuurslid zo goed mogelijk te volbrengen.

Astrid Frissen
drs. J.G.A. (Astrid) Frissen

Als penningmeester zorg ik dat de bedrijfsvoering van NOBCO op orde blijft en ben ik continu op zoek naar (financiële) voordelen voor onze aangesloten coaches. Samen met het bestuur ben ik steeds bezig om de bedrijfsvoering door te ontwikkelen, zodat deze goed blijft aansluiten bij wat leden en belanghebbenden van een professionele organisatie met ambities mogen verwachten. Onderwerpen waar ik mee aan de slag ben zijn bijvoorbeeld het regelmatig reviewen van het AVG beleid, het bewaken van onze planning & control-cyclus, het handhaven van ons logo-gebruik en het optimaliseren van inkoop van diensten. Ik hoop op die manier samen met het bestuur nog meer voordelen te vinden waar we allemaal iets aan hebben. Weet jij al welke voordelen we nu hebben? Kijk dan op: https://www.nobco.nl/aanbod-voor-coaches

David Brode
D. (David) Brode MSc

Wist je dat een simpele zoekactie naar boeken over coaching meer dan 40.000 exemplaren oplevert en dat 772 daarvan over evidence based coachen gaan? Wat doen we met kennis, hoe passen we die toe en wat zijn de effecten? De hoeveelheid kennis van coaching is enorm, maar kunnen we die omzetten en gebruiken om de effecten meetbaar te vergroten? Die vraag kan mij bezig houden en ik word enthousiast om als bestuurslid een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de toegevoegde waarde van coaching. De Coaching Monitor als meet- en inzichtsinstrument is daar een prachtig voorbeeld van. En er is meer, ons speelveld is groot en heeft meerdere belanghebbenden. Ik creëer, onderhoud en bouw verbindingen met als doel het coachvak verder te professionaliseren. Als bestuurslid Benchmark & Onderzoek en vicevoorzitter zal ik me met hart en ziel inzetten voor de verdere ontwikkeling van onze coaches, het vak en NOBCO.

Miriam Oude Wolbers
ir. M.E.G. (Miriam) Oude Wolbers

"Als bestuurslid Marketing & Communicatie wil ik graag een bijdrage leveren aan de bekendheid en de meerwaarde van coaching en aan de promotie van NOBCO en de professionele coaches die bij NOBCO zijn aangesloten. Als NOBCO zijn we het centrale aanspreekpunt voor coaching in Nederland en maken we de coachingsbranche inzichtelijk voor zowel opdrachtgevers, coaches, opleiders en pers. Ik haal er veel plezier en energie uit om deze missie en ambitie verder uit te bouwen samen met onze aangesloten coaches en vele partners."

Marieke Jellema
drs. M. (Marieke) Jellema MC

Voorzitter. NOBCO is de afgelopen jaren enorm gegroeid. In mijn rol als voorzitter wil ik NOBCO graag verder professionaliseren, samen onze ambities realiseren en zorgen dat we als beroepsgroep van betekenis zijn, voor opdrachtgevers en elkaar. Op dit moment zijn vragen over zingeving, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling actueler dan ooit. Leren is de essentie van ons vak. Als wij dat met elkaar doen, kunnen we ons onderscheiden, onze beroepsgroep op de kaart zetten en een relevante rol spelen in de maatschappij. Daarom laten we regelmatig van ons horen in de media. Intussen bouwen we aan onze coach-community en werken we internationaal samen. De kwaliteit van onze aangesloten coaches is voor ons prioriteit 1. Om die reden investeren we in certificering, permanente ontwikkeling en geaccrediteerde opleidingen. En het coachvak is relatief jong. Daarom willen we actief bijdragen om wetenschappelijke kennis beschikbaar te maken voor de praktijk. Als alle coaches meebouwen aan NOBCO gaan we ons doel bereiken.

Jose Vos-Boven
S.H. (Jose) Vos-Boven MSc

Als bestuurslid verantwoordelijk voor de kwaliteitskeurmerken EIA, EQA en PE heb ik een missie: ALLE NOBCO-coaches zijn van topkwaliteit! Is EIA-certificering dan een doel op zich? Nee, het gaat erom of wij onszelf als professional in de markt willen zetten met een aangetoonde kwaliteit. Aan opdrachtgevers maken we duidelijk dat EIA-gecertificeerde coaches meerwaarde hebben. We stimuleren onze coaches een EIA-certificering aan te vragen en/of een EQA-gecertificeerde opleiding te volgen. Doe met ons mee en vraag een EIA-certificering aan.

Raad van Toezicht

Vanaf 1 juli 2022 heeft NOBCO een Raad van Toezicht. Met Jeanine Holscher als voorzitter en Ton Horn, Hermien Hendrikx en Alexander Baas als leden. Met deze installatie zet NOBCO de volgende stap in professionalisering en halen we relevante kennis, kunde en netwerk in huis. Tegelijk blijft het NOBCO-bestuur verantwoordelijk voor het besturen, de strategie en de borging van kennis en kunde op gebied van coaching. De RvT wordt ons klankbord op de genoemde uitdagingen en toezichthouder.