HomeOver NOBCOFAQ

FAQ

We ontvangen regelmatig en zeer diverse vragen over de NOBCO. Hieronder staan de meestgestelde vragen op een rij. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Over NOBCO

 • Is de NOBCO een stichting of een vereniging?

  De NOBCO is op 16 januari 2003 opgericht en is een stichting. Er is een bestuur dat leiding geeft aan de organisatie. Omdat de NOBCO een stichting is zijn er geen leden maar 'aangesloten coaches'. Er is geen algemene ledenvergadering zoals bij een vereniging. De Stichting heeft (nog) geen werknemers, maar wel een vast secretariaat. Het bestuur heeft een Raad van Advies ingesteld om het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Deze raad bestaat voor het merendeel uit buitenstaanders die wel zeer betrokken zijn bij coaching als professie maar niet zijn aangesloten bij de NOBCO.

 • Welke doelen streeft NOBCO na?

  NOBCO streeft 3 doelen na:

  1. NOBCO ontwikkelt en bewaakt een kwaliteitskeurmerk voor beroepscoaches. Dit gebeurt door het aanleggen en onderhouden van een register van beroepscoaches, waarbij de hierin geregistreerde coaches aan de bepaalde eisen moeten voldoen.
  2. NOBCO faciliteert Nederlandse coaches bij het professionaliseren van hun beroep. Dit doen we onder andere door de verschillende keurmerken, de Coaching Monitor, het faciliteren van gecertificeerde coachopleidingen en het beschikbaar stellen van informatie en wetenschappelijk onderzoek over coaching.
  3. NOBCO is richting overheid en bedrijfsleven gesprekspartner namens de coachingsbranche.
 • Is NOBCO een non-profit organisatie?

  Ja, NOBCO is een stichting zonder winstoogmerk. Gelukkig is de stichting financieel gezond.

 • Wanneer mag iemand zich coach noemen?

  Op dit moment mag iedereen zich coach noemen. "Coach" is geen beschermd beroep, zoals arts dit wel is.

 • Als ik mij bij NOBCO aansluit, worden mijn consulten dan (gedeeltelijk) vergoed door zorgverzekeraars?

  Coaching valt niet onder de primaire ziektekosten. De NOBCO heeft daarom geen overeenkomsten met zorgverzekeraars kunnen afsluiten, waardoor genoten consulten van coachees bij NOBCO coaches niet leiden tot (gedeeltelijke) vergoeding hiervan bij zorgverzekeraars.

  Maar in het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn werkgevers in toenemende mate bereid om de kosten van coaching voor hun werknemers te vergoeden. Een aansluiting bij een erkende beroepsvereniging zoals NOBCO kan hierbij een positieve rol spelen.

 • Wat zijn de aansluitingskosten bij NOBCO momenteel en wat krijg ik daar voor?

  Vanaf 2020 bedraagt de jaarlijkse aansluitingsbijdrage € 295,= (excl. btw). Alle voordelen van de aansluiting kun je hier vinden: https://www.nobco.nl/hoofdgroepen/aanbod-voor-coaches

 • Wat zijn de tarieven bij aansluiting bij NOBCO in een kwartaal?

  De aansluitingsbijdrage bij de NOBCO wordt per kalenderjaar in rekening gebracht, indien je later in het jaar je aansluit wordt de aansluitingsbijdrage na rato berekend.

  Als peildatum voor de factuur hanteren we de datum dat je het aanmeldformulier hebt ingevuld. Als je wilt dat je aansluiting later in het jaar wordt geactiveerd, stuur dan een e-mail naar info@nobco.nl

 • Hoe zeg ik mijn aansluiting op?

  Opzeggen van de aansluiting
  Een aansluitingsjaar bij NOBCO loopt per kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december, ongeacht de startdatum van jouw aansluiting bij NOBCO. Jouw NOBCO-aansluiting wordt jaarlijks stilzwijgend voortgezet.
  NOBCO hanteert een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van het jaar. Opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende kalenderjaar bij NOBCO binnen zijn.

  Concreet:
  We vinden het natuurlijk erg jammer als je wilt opzeggen. Graag horen wij dan ook wat de reden is van jouw opzegging. Met jouw feedback kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

  Toch opzeggen?
  Opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende kalenderjaar bij NOBCO binnen zijn. Je kunt tot de einddatum gebruik blijven maken van alle faciliteiten van NOBCO. Per 31 december vervalt jouw aansluiting bij NOBCO.

  Opzeggen van jouw aansluiting bij NOBCO kun je alleen zelf doen. De opzegging kun je sturen naar info@nobco.nl. Vermeld daarbij wat je voor en achternaam is en de reden van je opzegging.

  Bij opzegging vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) de aansluitingsbijdrage.

 • Welke gevolgen heeft mijn opzegging voor mijn EIA-keurmerk?

  Je EIA-keurmerk blijft 5 jaar geldig, ook als je als coach je aansluiting bij NOBCO hebt opgezegd.

 • Ik kan niet inloggen op de NOBCO website

  Via de blauwe knop 'inloggen' kun je een nieuw wachtwoord op te vragen: https://www.nobco.nl/wachtwoord/vergeten. Dit doe je door het aansluitnummer in te vullen. Er wordt vervolgens een mail naar jouw mailadres gezonden, mocht je deze niet binnen zien komen, controleer dan ook even je spambox. Als het dan nog niet lukt, neem dan contact op met het secretariaat.

 • Hoe werkt automatische incasso?

  Wij stimuleren onze aangesloten coaches om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid tot automatische incasso. Dat verlicht de administratieve lasten aanzienlijk, daarom brengen we bij betaling via handmatige overschrijving 10 euro in rekening.

  Zodra je aanmelding bij NOBCO is verwerkt, sturen wij je een digitale factuur. Daarna volgt binnen 30 dagen de incasso.

  Mocht je nog geen gebruik maken van automatische incasso en dat wel willen, stuur ons dan je IBAN-nummer en de tenaamstelling van de IBAN toe via het secretariaat.

 • Kunnen coaches in het AGB-register opgenomen worden?

  Nee, verzekeraars en Vektis zijn van mening dat coaching niet onder zorgverlening valt en dat zij coaches niet in het AGB-register zullen opnemen.

  Toelichting:
  In het AGB-register staan beroepsgroepen en ondernemingen/instellingen die door verzekeraars vergoed worden. Het AGB register wordt beheerd door Vektis. Vektis is de informatiebron voor verzekeraars en besluitvormers rond vergoedingen in de zorg.

  Vektis levert informatie over gedeclareerde zorg. De informatie helpt goede zorg betaalbaar te houden. Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg op basis van alle zorgdeclaraties en verzekerdengegevens. Dit geeft de beslissers in de zorg onderbouwing bij het maken van keuzes om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in stand te houden. Met de standaarden en de referentieproducten van Vektis kunnen partijen in de zorg declaratieprocessen efficiënt uitvoeren.

  Als zorgverleners in het AGB-register willen worden opgenomen dienen zij aan te tonen dat hij/zij lid is van een door de zorgverzekeraar(s) erkende beroepsvereniging. Zorgverzekeraars vergoeden alleen die beroepsgroepen, die zich met zorgverlening bezighouden. Daarvoor hebben zij lijsten met beroepsorganisaties vastgesteld waarvan de zorgverlening wordt vergoed.

  Een aantal voorbeelden uit het beleidsdocument van één van de verzekeraars van therapievormen/behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen:

  • preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing
  • sociaal (maatschappelijke) dienstverlening en coaching
  • werk-, opvoedings- en/of school gerelateerde problemen
  • relatietherapie

  Uit bovenstaande volgt dat coaching niet onder zorgverlening valt en dus niet voor vergoeding in aanmerking komt.

 • Moet je ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel om je aan te sluiten bij NOBCO?

  Wanneer je een eigen bedrijf hebt, afhankelijk van je omzet, wel. Dit hoeft niet als je een interne coach bent en in dienst bij een bedrijf.

 • Geeft NOBCO advies over een coachopleiding?

  Nee. Omdat NOBCO een onafhankelijke stichting is en haar objectiviteit wil behouden, geven wij geen individuele opleidingsadviezen. Wij vinden het natuurlijk wel erg belangrijk dat je een juiste keuze maakt. Met deze checklist hopen we jou dan ook een eind op weg te helpen bij het maken van de juiste keuze.

  Checklist: hoe kom ik tot de juiste keuze voor een coachopleiding?

  • Doel en verwachting: wat wil ik kunnen en weten aan het eind van de opleiding?
  • Recensies: wie ken ik die deze opleiding heeft gevolgd en wat is zijn/haar oordeel?
  • Niveau en toelatingseisen: wat is het instapniveau van de opleiding (MBO, HBO, post-HBO, WO) en wat zijn overige toelatingseisen?
  • Ervaring: wat is het gewenste ervaringsniveau van deelnemers en hoe worden deelnemers hierop geselecteerd? In hoeverre zit ik tussen gelijkgestemden?
  • Intake: heb ik een intakegesprek? Met wie en met welk doel?
  • Leermethoden: wat wil ik leren? Theorie: inleidend of juist grondig? Oefenen: een beetje of juist heel veel? Hoe is de opleiding opgebouwd?
  • Feedback: hoeveel feedback wil ik krijgen tijdens de opleiding, en van wie? Verplichte intervisie? Mogelijkheid tot supervisie? Is het verplicht te oefenen met ‘echte’ cliënten tussen de trainingsdagen in?
  • Trainers: wat is het niveau van de trainer(s), hoeveel verschillende trainer(s) geven les. Wie is/zijn de trainer(s)?
  • Tijdsinvestering: hoeveel contacturen zijn er en hoeveel tijd zit er tussen de trainingsdagen? Wat is de totale doorlooptijd? Op welke dagen valt de opleiding (weekdagen, weekends)?
  • Kosten: wat zijn de kosten?
  • Netwerk: in welk netwerk kom ik terecht door het volgende van deze opleiding en past dit bij mijn ambities als coach c.q. ondernemer?
  • Internationaal: in hoeverre vind ik een internationale oriëntatie binnen de opleiding van belang?
  • Waarde: wat ‘krijg’ ik aan het eind van de opleiding en wat is de waarde daarvan in de markt? Je kunt denken aan een certificaat, erkend diploma, EQA-keurmerk, toegang tot aansluiting beroepsvereniging, enz.
  • Competenties: welke competenties verwerf ik in deze opleiding? Sluiten deze competenties aan bij de competentievereisten die de beroepsgroep vraagt?
 • Waar kan ik met mijn klacht over een NOBCO-coach terecht?

  We raden je aan om eventuele klachten over je coachtraject eerst met je NOBCO-coach te bespreken. Kom je er niet uit met je NOBCO-coach? Dan kun je een klacht indienen via dit klachtenformulier. In het klachtenreglement vind je hoe de klachtenprocedure in zijn werk gaat. Lees dit eerst goed door voordat je een klacht indient. Je kunt b.v. geen klacht meer bij NOBCO indienen, als je dit al bij een andere beroepsorganisatie hebt gedaan. Meer informatie hierover vind je hier.

 • Wat zijn de eisen om aan te sluiten bij NOBCO?

  Voor de NOBCO aansluiting gelden toelatingseisen.

  1. Je hebt een opleiding met EQA-keurmerk succesvol afgerond. Je kunt de opleiding kiezen uit een lijst in het aanmeldformulier. Wij vragen je tevens om in het aanmeldformulier jouw diploma te uploaden.
  2. Je hebt een 'mensgerichte' HBO/WO bachelor of master opleiding succesvol afgerond. Je kunt de opleiding kiezen uit een lijst in het aanmeldformulier. We vragen je in het aanmeldformulier het diploma te uploaden. Staat jouw opleiding niet in de lijst, stuur je diploma dan gerust alsnog in.
  3. Je hebt een afgeronde HBO/WO bachelor of master opleiding (niet 'mensgericht'), aangevuld met minimaal 100 studiebelastingsuren (SBU) op het gebied van 'mensgerichte' vakken. We vragen je het diploma en een specificatie van deze 100 SBU te uploaden.
  4. Wanneer je niet beschikt over een diploma van bovengenoemde opties, ben je ook welkom om je aan te sluiten bij NOBCO. We vragen je dan om in het aanmeldformulier onderstaande documenten te uploaden:
   - een leerjournaal;
   - een actueel CV;
   - een document waaruit blijkt dat je tenminste 50 uur ervaring hebt als coach;
   - een essay van maximaal 1000 woorden.
   Als je hebt gekozen voor optie 4, dan ontvang je binnen 5 werkdagen na het afronden van het formulier een factuur van €75,- excl. btw voor het assessment. Na betaling van de factuur ontvang je een uitnodiging voor het assessment.

  Hier lees je daar meer over en tref je het aanmeldformulier.

 • Hoe kan ik mijn profielgegevens bewerken?

  Door in te loggen op de website, en vervolgens op 'Mijn NOBCO' te klikken. In het blauwe menu aan de rechterkant kun je vervolgen op 'Profiel bijwerken'. Als je al bent ingelogd, kom je via deze link rechtstreeks in je coachprofiel.

 • Is de WKKGZ ook van toepassing op coaches?

  Vanaf 1 januari 2017 moet iedereen die in de zorg werkt (instellingen én zelfstandigen) in het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beschikken over een klachtenfunctionaris waarbij een cliënt met zijn klacht terecht kan.

  Door het Ministerie van VWS is bevestigd dat "coaching gericht op (re)socialisatie richting meedoen in de maatschappij of gericht op loopbaan/werk niet valt onder de Wkkgz". Derhalve behoeft een coach niet over een klachtenfunctionaris te beschikken.

  Coaches die tevens werkzaam zijn als aanbieder in de zorg (b.v. therapeuten) vallen in het kader van deze beroepsuitoefening wel onder de Wkkgz en dienen een klachtenfunctionaris te hebben. Voor meer informatie hierover zie VKIG (Vereniging van klachtenfunctionarissen in de zorg).

 • Het lukt niet om in te loggen op Coachlink.nl

  Als je de instructie voor het inloggen reeds hebt opgevolgd en het lukt dan nog steeds niet om in te loggen, dan kun je het beste met Coachlink contact opnemen via klantenservice@coachlink.nl