Huidige Partners NOBCO-organisatieaansluiting

Inmiddels hebben al twee organisaties gekozen voor een NOBCO-organisatieaansluiting.

Deze organisaties hebben hun interne coachpool aangesloten bij de NOBCO en werken zo aan de professionaliteit van hun interne coaches.

Interne Coachpool ​van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vanaf 1 september 2018 is het mogelijk om interne coachpools van organisaties aan te laten sluiten bij de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches (NOBCO). Met deze aansluiting kunnen organisaties een impuls geven aan de kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van hun eigen coachpool. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft als eerste organisatie gekozen voor een NOBCO-organisatieaansluiting.

In toenemende mate zetten organisaties coaching in om medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling en om veranderingen te faciliteren. Naast de inzet van externe coaches ontstaan er steeds meer interne coachpools. Naast hun reguliere functie coachen de 70 interne coaches van het ministerie collega’s bij o.a. de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en Immigratie- en Naturalisatiedienst. Met de NOBCO-organisatieaansluiting krijgen zij toegang tot NOBCO-kwaliteitsinstrumenten zoals de NOBCO Coaching Monitor en de landelijke bijeenkomsten die NOBCO organiseert. Tevens krijgen interne coaches een aanzienlijke korting op een individuele aansluiting bij NOBCO.

De coördinator van de coachpool bij het Ministerie, Ineke van Vugt is verheugd met deze samenwerking. “Door gebruik te maken van de NOBCO Coaching Monitor krijgen we een beter beeld van het rendement van coaching in de organisatie. We verkrijgen op eenvoudige wijze en met behoud van de vertrouwelijkheid duidelijke management informatie en hebben hiermee een belangrijke signaalfunctie richting de organisatieonderdelen. Daarnaast vinden we het als maatschappelijke organisatie ook belangrijk om een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het coachingsvak en het onderzoek naar de toegevoegde waarde van coaching.”

Ook Charlotte van den Wall Bake, voorzitter van de beroepsorganisatie voor coaches is trots en blij met deze samenwerking. “NOBCO hecht waarde aan de ontwikkeling van coaching als beroep. Tot voor kort was een aansluiting bij de NOBCO voorbehouden aan individuele coaches. Inmiddels zijn er ruim 2500 professionele coaches aangesloten en namen we de stap om ook organisaties zich te laten aansluiten. We verwachten met de aansluiting van organisaties die coaching serieus nemen, een boost te geven aan volgende professionaliseringslag in het coaching werkveld. We zijn er trots op dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid het partnership met de NOBCO is aangegaan.”

NOBCO

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij de NOBCO omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en zichzelf blijvend willen ontwikkelen in hun professie als coach. NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is.

citaat coördinator interne coachpool Min J&V:

“Door gebruik te maken van de NOBCO Coaching Monitor krijgen we eenbeter beeld van het rendement van coaching in de organisatie. We verkrijgen op eenvoudige wijze en met behoud van de vertrouwelijkheid duidelijke management informatie en hebben hiermee een belangrijke signaalfunctie richting de organisatieonderdelen. Daarnaast vinden we het als maatschappelijke organisatie ook belangrijk om een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het coachingsvak en het onderzoek naar de toegevoegde waardevan coaching.”

Interne Coachnetwerk van ABN AMRO

ABN AMRO wil de kwaliteit van haar interne coachpool, het CoachesNetwerk, naar een hoger plan tillen. Daarom gaat de bank een partnerschap aan met de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

Het CoachesNetwerk van ABN AMRO bestaat uit professioneel opgeleide coaches die, naast hun werk, vrijwillig medewerkers coachen. De ruim honderd interne coaches komen uit alle geledingen van de bank. Dankzij de samenwerking met de NOBCO krijgen de coaches toegang tot de NOBCO Coaching Monitor. Hierdoor krijgen zij beter in beeld hoe effectief hun coachtrajecten zijn. Daarnaast krijgen de coaches ook toegang tot landelijke kennissessies van de NOBCO.

Hoogstaande coaching
De coördinator van het ABN AMRO CoachesNetwerk, Stijn de Vries, is blij met de samenwerking. “Bij ABN AMRO staat coaching al tien jaar hoog op de agenda. Daarom hebben we ook een goed draaiend coachesnetwerk. Het partnerschap met de NOBCO geeft een impuls aan verdere professionalisering van onze coaches en daarmee ook aan hoogstaande coaching binnen de bank.”

Ontwikkeling
Volgens Charlotte van den Wall Bake, voorzitter van de beroepsorganisatie voor coaches, hecht de NOBCO veel waarde aan de ontwikkeling van het coachingsvak. “Steeds meer organisaties zien de meerwaarde in van coaching. Naast het inschakelen van externe professionele coaching maken ze ook intern coaching beschikbaar maken voor alle medewerkers. Door deze samenwerking ondersteunt de NOBCO de interne coaches in hun professionaliseringslag in het coachingswerkveld. We zijn er trots op dat het interne CoachesNetwerk van ABN AMRO het partnerschap met de NOBCO is aangegaan.”

citaat coördinator interne coachpool ABN AMRO:

“Bij ABN AMRO staat coaching al tien jaar hoog op de agenda. Daarom hebben we ook een goed draaiend coachesnetwerk. Het partnerschap met de NOBCO geeft een impuls aan verdere professionalisering van onze coaches en daarmee ook aan hoogstaande coaching binnen de bank.”