Huidige Partners NOBCO-organisatieaansluiting

Inmiddels hebben drie organisaties gekozen voor een NOBCO-organisatieaansluiting.

Deze organisaties hebben hun interne coachpool aangesloten bij NOBCO en werken zo aan de professionaliteit van hun interne coaches.

Interne Coachpool ​van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Citaat coördinator interne coachpool Min J&V:

“Door gebruik te maken van de NOBCO Coaching Monitor krijgen we eenbeter beeld van het rendement van coaching in de organisatie. We verkrijgen op eenvoudige wijze en met behoud van de vertrouwelijkheid duidelijke management informatie en hebben hiermee een belangrijke signaalfunctie richting de organisatieonderdelen. Daarnaast vinden we het als maatschappelijke organisatie ook belangrijk om een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het coachingsvak en het onderzoek naar de toegevoegde waardevan coaching.”

CoachesNetwerk van ABN AMRO

Citaat coördinator interne coachpool ABN AMRO:

“Bij ABN AMRO staat coaching al tien jaar hoog op de agenda. Daarom hebben we ook een goed draaiend coachesnetwerk. Het partnerschap met NOBCO geeft een impuls aan verdere professionalisering van onze coaches en daarmee ook aan hoogstaande coaching binnen de bank.”

InterCoach van Rijksoverheid

Citaat coördinator interne coachpool Rijksoverheid:

“Het partnerschap met NOBCO geeft een impuls aan de verdere professionalisering van onze interne coachpool. Binnen de overheid staat persoonlijke ontwikkeling en coaching hoog op de agenda. Daarom hebben we ook een goed draaiend coachnetwerk. Het is ook mooi om te zien dat niet alleen de coachees beter worden van een coachingstraject, maar ook de coaches. Zo blijkt uit onderzoek dat managers, die naast hun eigen werkzaamheden ook coachen, beter in staat zijn om relaties op te bouwen met collega’s en medewerkers. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”