Samen Zorgzaam

Welkom op de speciale pagina met alle relevante informatie voor coaches die in deze tijd van belang is. Je kunt hier alles vinden over de impact die de maatregelen hebben op jouw coachpraktijk/ werkzaamheden en wat je kunt ondernemen om goed voor jezelf en je coachees te zorgen.

Download hier deze infographic

Bron: ggzstandaarden.nl
Download hier deze infographic

Update maatregelen per 15 december 2020

Volgens onze informatie valt coaching niet onder de contactberoepen zoals deze door premier Rutte op 14 december genoemd werden in de nieuwe maatregelen. Dat betekent dat je, mits er voldaan kan worden aan de RIVM-richtlijnen, kunt blijven afspreken in je praktijkruimte.

Zorg dat je je ruimte goed ventileert, en herinner je coachafspraken aan hun afspraak met de infographic hierboven. Zodat je vooraf goed duidelijk hebt gemaakt wat de condities zijn waaronder de coachafspraak kan plaatsvinden.

In principe is ons advies om coaching online te laten plaatsvinden. Dit om het aantal reisbewegingen te beperken.

De coach en coachee stemmen onderling af hoe zij het coachtraject in coronatijd willen doen. Het is vanzelfsprekend dat er alleen gereisd wordt, indien noodzakelijk.

De maatregelen en richtlijnen in de coachpraktijk

NOBCO adviseert voor het toepassen van hygiënemaatregelen en gedragsregels in het werk de richtlijnen van het RIVM op te volgen en coachees daarop te wijzen. Vermeld dit ook op de website van je praktijk of organisatie, en in de wachtkamer. Bekijk ook de informatie op: Veelgestelde vragen & antwoorden COVID-19 - RIVM

Als je specifieke vragen hebt, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid. Zij zijn bereikbaar op 0800-1351.

Leestip: Vanuit een branche die aan de coachpraktijk verbonden is, is de volgende informatie beschikbaar: de Richtlijn GGZ en corona over bezoekregelingen en behandeling vanuit de vrijgevestigde praktijk.

Hoe om te gaan met afzeggingen of ‘no-show’?

Als het gaat om het afzeggen van afspraken kun je je in algemene zin houden aan de richtlijnen van het RIVM. Voor het niet nakomen van gemaakte afspraken heb je als het goed is in je eigen Algemene Voorwaarden iets vermeld. Check je eigen Algemene Voorwaarden, of update deze indien wenselijk. (Let op: breng daarvan je coachees altijd direct op de hoogte!)

Vermeld op je website duidelijk hoe je met het afzeggen van afspraken omgaat.

NOBCO en EMCC kijken met ‘softeyes’ en vragen coaches de kosten bij ‘no show’ niet direct in rekening te brengen, maar oplossingsgericht te kijken naar eventueel herplannen of het maken van een alternatieve afspraak met hun coachees, indien coachees een afspraak afzeggen omdat zij twijfelen over hun gezondheid(sklachten). De mogelijkheid om af te zeggen dient tenslotte wel geboden te worden.

Fysieke afspraken of online?

Een coachsessie kan fysiek plaatsvinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Op basis van de richtlijnen hebben de collega’s van de de GGZ de infographic ‘Samen beslissen hoe jouw behandeling verder gaat in tijden van corona’ (pdf) ontwikkeld.

Het is aan jou als coach om samen met de coachee in te schatten wat de beste vorm is voor de coaching. Wie weet is dat verschillend per coachee en afhankelijk van de hulpvraag, de aard (zowel van de coaching als de coachee) en de eventuele complexiteit van de klachten.

Bij de overweging of een face-to-face afspraak wordt nagekomen, dien je als coach gezamenlijk met de coachee, te onderzoeken welke factoren van invloed zijn; risico voor de coachee (als de coaching urgent is), de beschikbare alternatieven en de gezondheid van jou als coach.

Mocht de voorkeur voor het nakomen van afspraken komen te liggen bij het afspreken op afstand, houd dan rekening met dat de keuze van het alternatief past bij de coachee. En ook de waarborging van privacy en beveiliging van het desbetreffende middel wat je inzet.

Bellen met videofunctie is bijvoorbeeld minder geschikt als de coachee zich niet kan afzonderen voor het voeren van het gesprek. En, let op: een fysieke afspraak kan niet door een coachee worden afgedwongen.

Het professioneel oordeel van jou als coach is daarin leidend.

Als de coachee niet online coaching wil ontvangen, hoe kun je dan toch het coachingsgesprek laten plaatsvinden?

Het advies voor alle Nederlanders is om zoveel mogelijk sociale contacten te mijden. Als coach kun je hieraan je bijdrage leveren door je coachingsafspraken te laten plaatsvinden via een veilige videoverbinding. Mocht de coachee dat absoluut niet willen of kunnen, spreek dan af met je coachee om de coaching al wandelend, op 1,5 meter afstand van elkaar, te laten plaatsvinden. Wanneer je er toch voor kiest om het face-to-face gesprek door te laten gaan (wat wij niet adviseren), begroet elkaar dan zonder handen te schudden, zorg dan dat je coachee geen deurknoppen en andere zaken aanraakt en dat jullie op ruim 1,5 afstand van elkaar zitt

Enkele handige links voor het online werken met coachees:

Waarborg privacy en beveiligingsgarantie

Als coach is het extra belangrijk gebruik te maken van software en tools met een beveiligingsniveau dat is toegerust op de privacyregels. Dat luistert heel nauw omdat je als coach werkt met gevoelige persoonsgegevens over het welzijn van personen. Ook bij het gebruik van elektronische communicatiemiddelen is het van belang dat je zorgvuldig omgaat met de vertrouwelijkheid daarvan.

Je kunt voor je keuze een check doen of je voorkeurspakket/ aanbieder voldoet aan de veiligheidsnormen NEN 7510 ofwel ISO27001.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft advies over de veiligheid van online (thuis) werken. Zij adviseren onder meer ook gebruik te maken (zoveel mogelijk) van opties die voldoen aan de eisen van de NEN/ ISO-normen.

Check hier de keuzehulp van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Extra informatie:

Vragen & antwoorden over Zoom, NOBCO-statement

Er is de laatste tijd veel geschreven over ZOOM. Er worden vraagtekens gezet bij de veiligheid in het gebruik van ZOOM. Sommige zaken zijn terecht aan de kaak gesteld, maar er zijn ook een hoop artikelen geplaatst die vooral veel extra ruis en onterechte onzekerheid hebben gecreëerd. Voor de helderheid: Zoom heeft in de afgelopen periode verschillende updates doorgevoerd en meerdere veiligheids- en privacyissues aangepakt. Daarnaast dien je ook zelf acties te ondernemen om te zorgen dat je gesprekken via Zoom veilig zijn. Je maakt uiteindelijk zelf en samen met je coachee de afweging of Zoom voldoet aan de eisen die jullie stellen. Lees hier meer

Covid-19 en de Ethische Code

Heb je als coach vermoedens dat een coachee besmet is met het Covid19-virus terwijl de coachee zich daarvan niet bewust lijkt? Maak dit dan bespreekbaar met de coachee en vraag de coachee contact op te nemen met de huisarts. Neem in geen geval zelf contact op met de huisarts.

Zelf mentaal, emotioneel in balans en gezond blijven?

Er is veel gaande in de wereld. NOBCO als organisatie en de coaches van NOBCO kunnen ook maatschappelijk een steentje bijdragen. Immers, samen staan we sterk én een Pay it Forward attitude werkt opbouwend en bekrachtigend. Zo kunnen we samen bouwen aan (nieuw) perspectief terwijl we onze eigen mentale veerkracht op peil houden.

Je kunt meedoen met de NOBCO Awarenessmaand 2020. Elke week staat er een andere vorm van stress centraal. Je leert over symptomen, uitingsvormen en wat jou als coach of als persoon per vorm te doen staat. Waar de valkuilen zitten en waar de kansen. De week van 14 december wordt afgesloten met de Empowerment week. Gijs Jansen neemt ons dan mee in de wondere wereld van veerkracht – weerbaarheid, positieve psychologie en acceptence and commitment therapy. Ook kun je een webinar volgen over Mindfullness in coachin.

Meer info? Check de https://www.nobco.nl/nieuws/besloten/slug-amndqr

Andere leestips (met dank aan het NIP):

Oudere informatie over corona

Je kunt hier alles vinden over: financiën (welke regeling op jou van toepassing is), op welke steun je kunt rekenen van de Kamer van Koophandel, richtlijnen RIVM, tips voor je eigen coachpraktijk ook vanuit de EMCC en hoe NOBCO de belangen van coaches in deze tijd door aansluiting bij PZO vormgeeft.

Omdat NOBCO ervaart dat er reeds zoveel waardevolle initiatieven gerealiseerd zijn, komt er geen specifieke NOBCO-actie. We brengen graag de volgende initiatieven onder de aandacht:

Nieuwsflits Samen Zorgzaam (14-04-2020)

De nieuwsflits Samen Zorgzaam is via deze link te bekijken.

Coach Radio coronaspecial (27-03-2020)

Coronaspecial van de Coach Radio Podcast: met als gasten o.a. de directeur van ZZP Nederland Frank Alferink en financieel expert Tim Hoogveld. Beluister hoe collega coaches omgaan met de crisis en leer alles over concrete stappen die je zelf kunt zetten.

Webinar (26-03-2020)

De opname van de webinar 'online coachen, een introductie' is via deze link te bekijken. Ook kun je de bijbehorende PowerPoint downloaden. Nogmaals onze excuses dat gisteravond de live uitzending niet gelukt is. Deze opname bevat alle beelden en zo kunnen we toch iedereen van de volledige informatie voorzien. Veel kijkplezier en veel succes met online coachen.

NOBCO-advies 2 (16-03-2020)

Het coronavirus heeft een bijzondere impact op de wereld, op Nederland en ook op NOBCO-coaches. De door de overheid getroffen nodige maatregelen hebben een aanzienlijke invloed op ons sociale en economische leven. Lees hier meer

NOBCO-advies 1 (13-03-2020)

Ook binnen NOBCO leiden het coronavirus en de te nemen maatregelen tot vragen. NOBCO houdt de berichtgeving nauwlettend in de gaten. Bij dezen informeren we je graag over de keuzes die je als professioneel coach kunt maken. Zodat je zowel voor je eigen gezondheid als die van je coachees verantwoordelijkheid neemt. Lees hier meer

Leestips online coaching

Vragen & antwoorden over Zoom, NOBCO-statement

Er is de laatste tijd veel geschreven over ZOOM. Er worden vraagtekens gezet bij de veiligheid in het gebruik van ZOOM. Sommige zaken zijn terecht aan de kaak gesteld, maar er zijn ook een hoop artikelen geplaatst die vooral veel extra ruis en onterechte onzekerheid hebben gecreëerd. Voor de helderheid: Zoom heeft in de afgelopen periode verschillende updates doorgevoerd en meerdere veiligheids- en privacyissues aangepakt. Daarnaast dien je ook zelf acties te ondernemen om te zorgen dat je gesprekken via Zoom veilig zijn. Je maakt uiteindelijk zelf en samen met je coachee de afweging of Zoom voldoet aan de eisen die jullie stellen. Lees hier meer

Financiële regelingen voor zelfstandige coaches, ZZP-ers én ondernemers

Vanwege de maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus te bestrijden, zijn diverse regelingen ingevoerd om zelfstandigen, zoals NOBCO-coaches, tegemoet te komen.

Twee regelingen zijn leidend: TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren).

Er is bij het ontwerp van de regelingen verondersteld dat NOBCO-coaches eerder onder de Tozo vallen dan onder de TOGS. Vanuit NOBCO wordt via de PZO gelobbyd om ook de SBI-codes voor coaches onder de TOGS-regeling te laten vallen. Lees hier meer

Coronanieuwsbrief Kamer van Koophandel

Via deze link kun je de coronanieuwsbrief van de Kamer van Koophandel lezen.

RIVM

De overheid en organisaties werken er hard aan om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Ze hebben hiertoe richtlijnen opgesteld die gecommuniceerd worden via het RIVM. Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie over het coronavirus: www.rivm.nl/coronavirus.

Coronaregelingen

Voor een overzicht van alle regelingen voor ondernemers. Zie het menu rechtsboven voor de belangrijkste regelingen en nuttige websites. www.coronaregelingen.nl

NOBCO-events en coronavirus

NOBCO-events zijn tot 1 juni geannuleerd. Indien je je hebt aangemeld voor één van de komende events, houd dan je mailbox en telefoon in de gaten, zodat we je op de hoogte kunnen stellen van de annulering van het event.

Voor events die plaatsvinden na 1 juni bestaat ook een kans dat ze aangepast plaatsvinden, gewijzigd of geannuleerd worden. Met een kleine twee weken is er meer zicht op de dan geldende maatregelen en nieuwe richtlijnen of adviezen. Per event wordt bekeken wat een geschikte manier is van hosten en faciliteren voor deelnemers. Inmiddels worden diverse mogelijkheden onderzocht.

Zodra er nieuw NOBCO-aanbod beschikbaar is, wordt dit direct bekend gemaakt.

EMCC en coronavirus

Neem een kijkje op de website van EMCC voor de tips en adviezen die zij geven:

Noloc en coronavirus

Neem een kijkje op de website van Noloc voor de tips en adviezen die zij geven.