Toetsingscriteria voor toekenning NOBCO PE-Vignet

1. Toepasbaarheid

Bij toepasbaarheid kijken we naar de mate waarin de opleiding gericht is op het ontwikkelen van competenties die horen bij het vak van coach of begeleidingskundigen in het algemeen of aan vaardigheden die op gebied van ondernemerschap van de coach. Aan opleidingen die helemaal niet gericht zijn op coachingscompetenties (b.v. een cursus bloemschikken) wordt op grond van dit criterium geen PE-Vignet toegekend. Begeleidingskundigen zijn onder andere: coaches, therapeuten, counselors, mediators en dergelijke. Gerelateerd aan het vak zijn onder andere: HR-managers, vertrouwenspersonen, artsen en leraren.

2. Diepgang

In dit criterium wordt beoordeeld in welke mate de opleiding bijdraagt aan echte leerervaringen en aan het beheersen van het geleerde. Hierbij kijken we onder meer naar:

 • groepsgrootte
 • aantal deelnemers per trainer
 • doelgroep
 • aantal en afwisseling van gehanteerde leerstijlen
 • aantal uren studiebelasting
 • hoeveelheid en aard van de te bestuderen literatuur
 • inzet van transferbevorderende methodieken als casusconceptualisaties, werkstukken, verslagen, proefcliënten, inter- en supervisie, praktijkopdrachten op basis van expliciete criteria
 • toetsing van het entree- en eindniveau op basis van expliciete criteria

Uiteraard leggen we daarbij een relatie tussen de duur van de opleiding en de gewenste diepgang. Aan een workshop van een halve dag stellen we andere eisen dan aan een opleiding van in totaal twintig dagdelen.

3. Deskundigheid

De deskundigheid van de trainer die de opleiding leidt, moet vast te stellen zijn door de PE- commissie. De trainer(s) moet aantonen over voldoende toegepaste kennis en ervaring op het betreffende terrein te beschikken. Hierbij wordt ook gekeken naar het EIA-niveau van de trainer(s) en naar eventuele andere certificeringen door erkende beroepsverenigingen.

4. Tastbaarheid

Het meest complexe criterium is Tastbaarheid. De NOBCO geeft vele vormen van coaching de ruimte, maar wil de grens met alternatieve geneeskunde en paranormale ‘healing’ ergens trekken.

Op deze scheidslijn is er een flink grijs gebied. De PE-commissie stelt zich open voor opleidingen in dit grijze gebied. Je moet dan wel:

 • aantoonbaar maken wat de betreffende opleiding toevoegt aan het werkveld van coaching
 • aantonen hoe een toegepaste methodiek werkt op een manier die wetenschappelijk valt te verifiëren.
 • hoe de activiteit past binnen de basisprincipes en professionele normen van coaching (meer specifiek: de niet-sturende en niet-wetende houding van de coach).