Organisatie

De stichting NOBCO (tevens EMCC-Nederland) wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit 6 leden met elk een eigen portefeuille. Ieder bestuurslid is binnen het bestuur eerst verantwoordelijke en eerste aanspreekpunt voor de eigen portefeuille met een of meer aandachtsgebieden. Daarnaast werkt ieder bestuurslid samen met de andere bestuursleden. Het besturen van de stichting NOBCO is een zaak van teamwork. Klik hier voor de samenstelling van het bestuur.

Klik hier voor de een schematisch overzicht van de huidige NOBCO organisatie: NOBCO Organigram (PDF-document)

De stichting wordt ondersteund door een secretariaat dat is ondergebracht bij MOS (Motivation Office Support) in Nijkerk.

Naast bestuur en secretariaat kent de NOBCO diverse vaste commissies die bepaalde taken en werkzaamheden verrichten. Elke commissie heeft een eigen door het bestuur vastgestelde opdracht waarin de taken en werkzaamheden zo goed mogelijk zijn vastgelegd.
 

Het bestuur streeft er naar om uitvoerende taken zo veel mogelijk onder te brengen bij het secretariaat en de verschillende commissie en werkgroepen, zodat de rol van het bestuur zo veel mogelijk coördinerend en beleidsbepalend kan zijn. De NOBCO kent de volgende vaste commissies:

 • Raad van Advies: deze bestaat uit deskundigen vanuit verschillende achtergronden en ondersteunt het bestuur met gevraagd en ongevraagd advies over allerlei beleids- en andere zaken
  Samenstelling: Anje-Marijcke van Boxtel (Director Coaching Schouten Global), Wim Kooijman (HR-directeur AirFrance-KLM), Margje Duursma (NOBCO Founding member en Master Practitioner Coach en Ron Adelaar (directeur HR van Natuurmonumenten). Er is een plaats vacant.
  Contactpersoon vanuit het bestuur is: Charlotte van den Wall Bake (voorzitter)
   
 • Programma Commissie: deze is belast met de organisatie van de verschillende landelijke en regionale bijeenkomsten die door de NOBCO worden georganiseerd. De Programma Commissie bestaat uit Charlotte van den Wall Bake (voorzitter) 

   
 • Commissie Wetenschappelijk Onderzoek: deze ondersteunt het bestuur bij het initiëren en stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek rondom professionele coaching
  Samenstelling: Voorzitter is: Dr. Iris Keasberry (beroepscoach), Dr. Rendel de Jong (Universiteit Utrecht), Dr. Roeslan Leontjevas (Open Universiteit), Prof. dr. Fred Korthagen (Emeritus-hoogleraar Universiteit Utrecht) en Drs. Alexander Waringa (Universiteit van Tilburg en tevens NOBCO bestuurslid) 
   
 • Klachtencommissie: deze is belast met het onderzoeken en beoordelen van klachten en het toezien op de afhandeling daarvan.
  Samenstelling: Hans Vetter (voorzitter), Anne Neijzen (coach en advocaat), Annette Bienfait (jurist en coach).
  Contactpersoon vanuit het bestuur is: Charlotte van den Wall Bake (voorzitter)
   
 • Marketing & Communicatie Commissie: Deze ondersteunt het bestuur bij het ontwikkelen van initiatieven om NOBCO beter op de kaart te krijgen krijgen bij opdrachtgevers en stakeholders en het ondersteunen van aangesloten coaches op gebied van klantcommunicatie. Contactpersoon vanuit het bestuur is: Miriam Oude Wolbers (portefeuillehouder Marketing & Communicatie)
   
 • Interne Mentoren Pool: Onder Mentoring verstaan we een vorm van begeleiding door zeer ervaren collega coaches met als doel het reflectievermogen te vergroten. Deze interne mentoren zullen de mentees begeleiden door hen te helpen ontwikkelen met verdiepend leren (met gebruik van de 4 niveaus van reflectie van EIA). Klik hier voor een overzicht van mentoren (wel eerst inloggen). Contactpersoon vanuit het bestuur is José Vos-Boven.

 

Algemene Voorwaarden NOBCO
Klik hier voor de Algemene voorwaarden: 
Algemene Voorwaarden NOBCO (PDF-document)
Terms & Conditions NOBCO (PDF-document, Engels)