Toetsingscriteria EQA

De opleiding dient op te leiden naar het competentieprofiel van EMCC.

Inhoudelijk dienen bewijsstukken te worden overlegd m.b.t. het doel van het programma, het niveau van de doelgroep, de structuur/opzet ervan, leerdoelen per onderdeel, onderwijsmethoden, toetsing van resultaten, beoordelingsprocedures, evaluatieprocedures, ethische code, en professionaliteit van de staf.

Verdere aan te leveren informatie is gebaseerd op Europese maatstaven voor hoger onderwijs: management, academische standaarden, bekwaamheid van de staf, begeleiding van studenten en kwaliteitssystemen.

Klik hier voor: Toetsingsprocedure (PDF-document).

Assessment-indicatoren (N.B. de weergegeven % zijn aanbeveling, geen voorschrift) 

Accreditatieniveau 

Foundation

Practitioner

Senior Practitioner

Master Practitioner

Vaardigheidstraining / Praktijk

50% = 10 uur, waarvan:
60% = 06 uur buiten de cursus
40% = 04 uur binnen de cursus

40% = 60 uur, waarvan:
60% = 36 uur buiten de cursus
40% = 24 uur binnen de cursus

30% = 150 uur, waarvan:
60% = 90 uur buiten de cursus
40% = 60 uur binnen de cursus

30% = 540 uur, waarvan:
60% = 324 uur buiten de cursus
40% = 216 uur binnen de cursus

Reflectie op eigen handelen

20% = 04 uur

25% = 37,5 uur

30% = 150 uur

30% = 540 uur

Theorie en modellen

20% = 04 uur

25% = 37,5 uur

30% = 150 uur

30% = 540 uur

Procesplanning (organisatie van studie en ontwikkeling als coach)

10% = 02 uur

10% = 15 uur

10% = 50 uur

10% = 180 uur

Totaal studiebelastingsuren (inclusief lesuren, studie-uren en examens)

Minimaal 20 uur

Minimaal 150 uur

Minimaal 500 uur

Minimaal 1.800 uur

 

Terug naar basispagina: Keurmerk Opleidingen