Executive Coaching | VEC

De Vaksectie Executive Coaching | VEC is hét platform voor executive (team)coaching in Nederland. Doel van VEC is het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van executive coaching en de professionalisering van executive coaches. Dit doet VEC door bijeenkomsten over actuele en relevante thema’s rond executive coaching en executives te organiseren. Deze bijeenkomsten zijn exclusief toegankelijk voor NOBCO-coaches, die deel uitmaken van de Vaksectie Executive Coaching.

Onze visie en missie

De executive is oneindig in zijn mogelijkheden en is altijd in ontwikkeling. Executive coaching levert hieraan een krachtige bijdrage.

De missie van de Vaksectie Executive Coaching | VEC is om leidend te zijn bij de ontwikkeling van executive coaching als professie en een bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele executive coaching in organisaties.

Achtergrond Vaksectie Executive Coaching

De steeds sneller veranderende maatschappij vraagt van executives dynamisch en verbindend leiderschap. Onder andere als gevolg van de economische crisis en het groeiend aantal incidenten rond bestuurders zijn veel leiders op zoek naar authenticiteit en vernieuwing, zowel op het gebied van leiderschap als organisatie-ontwikkeling. Een executive coach begrijpt deze dynamiek als geen ander en is een gelijkwaardig sparringpartner voor executives. Hier is steeds meer behoefte aan bij de doelgroep executives.

Definitie executive coaching

Executive (team)coaching is het vergroten van de effectiviteit van de executive door het versterken van diens leiderschapskwaliteiten. Een executive coach onderscheidt zich door in de coaching zowel op de persoon als op de complexe context en krachtenveld van de executive aan te sluiten. Het kunnen duiden van complexe ontwikkelingen op sociaal-maatschappelijk, technologisch, politiek en sociaal-economisch vlak is een voorwaarde om als executive coach te werken. Onder executives vallen volgens de uitgangspunten de VEC directieleden, bestuurders, DGA’s en topmanagers, toezichthouders en commissarissen.

Activiteitenagenda

Wil je een activiteit van de Vaksectie Executive Coaching bijwonen? Kijk voor het aanbod van de VEC bij bijeenkomsten.

datum
8 oktober 2020 Masterclass voor VEC-genoten thema ‘Ethiek in de boardroom’
2 april 2020 Masterclass voor VEC-genoten thema ‘Ethiek in de boardroom’
3 oktober 2019
28 maart 2019 Voorjaarsevent Vaksectie Executivecoaching
4 oktober 2018 NOBCO/VEC-bijeenkomst "Uit eigen kring"
22 maart 2018

Hoe maak je van medewerkers mede-ondernemers?

3 oktober 2017 Hoe vrijheid door angst ontsluiten

Aansluiten bij Vaksectie Executive Coaching

Ben je aangesloten bij de NOBCO én een ervaren executive coach of een bestuurder met coach ervaring? Dan ben je van harte welkom bij de Vaksectie Executive Coaching (VEC). Door middel van het aanmeldformulier kun je onderzoeken of je voldoet aan de criteria voor aansluiting. Wanneer we je aanmeldingsformulier hebben ontvangen, zullen we je uitnodigen voor een nadere kennismaking. Je maakt kennis met 2 leden van het kernteam en nog andere nieuwe leden van de Vaksectie Executive Coaching (VEC). In het gesprek is er ruimte voor toelichting op je aanmelding en vragen over de Vaksectie. We hopen hiermee jouw behoeften en de wederzijdse verwachtingen helder te krijgen en jouw deelname aan de VEC zo persoonlijk mogelijk te laten starten.

Je kunt dan ook deelnemen aan workshops, masterclasses en intervisie die de VEC speciaal voor de aangesloten executive coaches organiseert. komen (zie het Programma van VEC)

VEC Intervisiegroepen

Regelmatig reflecteren is één van de vereisten van voortdurende professionele ontwikkeling van NOBCO-coaches. Deze vloeien o.a. voort uit de Internationale Ethische Code die je als NOBCO-coach onderschrijft. In het onderdeel ‘Excellente beroepsuitoefening’ van de Internationale Ethische Code wordt gewezen op de noodzaak van regelmatige reflectie op je werk met cliënten, je coaching en/of mentoring praktijk en je eigen leerproces en ontwikkeling. Permanente supervisie/intervisie lenen zich daar bij uitstek voor.

Wanneer je belangstelling hebt om deel te nemen aan een VEC intervisiegroep meld je dan rechtstreeks aan bij de betreffende contactpersoon. Je vindt de contactgegevens op de NOBCO website onder de rubriek zoek een coach. De VEC intervisiegroepen zijn uitsluitend toegankelijk voor executive coaches die reeds zijn aangesloten bij de Vaksectie Executive Coaching.

  • Amsterdam: Marline Stoffer
  • Amersfoort: Marianne Eussen
  • Den Haag/Rotterdam: Jan de Vuijst
  • Noord-Nederland: Gert-Jan Cozijnsen
  • Oost-Nederland: Rixt Kuiper, Carine Mathijssen
  • West-Brabant / Zeeland: Ingrid Straet, Joost Drieman

Word lid van onze LinkedIn-groep

Voor iedereen die professioneel bezig is met executive coaching is er een open LinkedIn-groep. Je bent hier welkom omdat je aangesloten bent als professioneel executive coach bij de Vaksectie Executive Coaching of bij NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Ook ben je welkom als opleider, onderzoeker, inkoper, opdrachtgever, leidinggevende, bestuurder bent, of simpelweg voor iedereen die geïnteresseerd is in executive coaching als professie voor het uitwisselen van kennis, ervaring, meningen en ideeën.

Sluit je aan bij onze LinkedIn-groep.

Wij plaatsen regelmatig nieuws en ontwikkelingen over executive coaching, leiderschap & bestuur in deze groep.

Contact

Lid worden van VEC? Dit is kosteloos. Op het besloten gedeelte vind je uitgebreide informatie vinden over onze vaksectie en hoe je lid wordt. Met vragen kun je contact opnemen via vec@nobco.nl

De huidige eventlocatie voor de VEC is het Jachthuis Beukenrode in Doorn (zie foto bovenaan website).

Kernteam Vaksectie Executive Coaching

Het kernteam bestaat uit 4 VEC-leden met een diverse achtergrond en expertise. De voornaamste rol van het kernteam is de ontwikkeling van de visie en ambities van de vaksectie, de realisatie van de doelstellingen, de profilering van de vaksectie en de professionalisering van haar leden. Eén van de belangrijkste taken van het kernteam is het faciliteren van VEC-leden bij het leveren van een bijdrage.

Vaksectie Executive Coaching

M. (Monique) Koopman

Vanuit mijn huidige werk als executive coach en vanuit mijn rol als voorzitter van de VEC wil ik werken aan meer bekendheid en acceptatie van inzetten van executive coaching op management-, en vooral op directieniveau en zo mijn bijdrage leveren aan de missie van de Vaksectie Executive Coaching om leidend te zijn bij de ontwikkeling van executive coaching als professie en een bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele executive coaching in organisaties. Ik heb vanuit mijn diverse directierollen regelmatig de management teamleden coaching aangeboden. Als betrokken ‘baas’ ken je je mensen en zie of voel je dat het beter kan. Je wenst soms dat mensen zich beter gaan voelen, dat ze verder groeien, en in zo’n situatie vind ik coaching het mooiste geschenk dat je als directeur/manager aan een medewerker kunt geven. Vanaf het begin van mijn carrière heb ik zelf ook op regelmatige basis coaching ingezet, zowel voor mijn persoonlijke groei en ontwikkeling als voor de ontwikkeling van mijzelf als leider.

R. (Rob) de Ruiter MA

Als executive coach en organisatiebegeleider zet ik me in om leiders meer bewust te maken van de impact die ze hebben en hoe ze die op een effectieve manier kunnen vergroten. Dit door zich meer bewust te zijn van eigen leiderschapsstijl en de machtsaspecten binnen teams en organisaties. In het dagelijkse leven en zeker binnen het bedrijfsleven is macht een cruciaal element in en bij het aansturen van mensen en het nemen van beleidsbeslissingen. In mijn coaching en begeleiding speelt reflectie op persoonlijk functioneren een grote rol "Ken uzelve" is voor elke leider een essentieel onderdeel van authentiek en coachend leiderschap. Door reflectie, kennisvergroting en feedback wordt leiderschap authentieker, respectabel, breder gedragen en daarmee productiever. Mijn coachingsstijl is positief confronterend en altijd gericht op samenwerking, reflectie en verdere ontwikkeling van de eigen-wijsheid van de ander.

G.J. (Gert-Jan) Cozijnsen

“In mijn ontmoetingen met executives is bewustwording en zingeving steeds vaker onderwerp van gesprek. Het is mijn doel om samen met de VEC, de bestuurders en executives hieraan meer praktische invulling geven. Mijn inspanningen zijn gericht op zichtbaar en merkbaar resultaat in de organisatiewaarde.”

drs. M.V. (Marianne) Eussen

"Als lid van het kernteam wil ik mijn jarenlange ervaring als organisatie- en executive coach inzetten voor de verdere ontwikkeling en profilering van het vak. Ik ben ervan overtuigd dat je van iedereen iets kunt leren en dat diversiteit in de vaksectie tot verrijkende inzichten leidt."