Alle coaches die aangesloten zijn bij NOBCO committeren zich jaarlijks verder te ontwikkelen in het coachvak door zich bij te scholen en het volgen van supervisie en intervisie.

NOBCO stimuleert de continue professionalisering van coaches door een systeem van permanente educatie (PE). Relevante cursussen, workshops, conferentie trainingen of andere bijeenkomsten krijgen een PE-vignet.

PE-vignet

NOBCO kent het PE-vignet toe aan trainingen die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Kies altijd PE-activiteit die past bij jouw ontwikkeling. Het kan zijn dat je die hier in onze lijst vindt. Er zijn echter ook buiten de hier genoemde activiteiten zeer veel andere én goede mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen als professioneel coach. Ook die activiteiten kun je opvoeren voor een EIA-verlenging of initiële EIA-aanvraag. Je geeft dan het aantal contacturen aan (bijvoorbeeld 3 of 4 uur voor een workshop) en het thema in relatie tot coaching.

Bij de downloads vind je de activiteiten die in de voorgaande jaren PE-uren of PE-punten toegekend hebben gekregen. Zo kun je terugvinden of de door jou gevolgde opleiding in het PE-systeem zat. Per 1 maart 2018 zijn we overgegaan op een nieuw beoordelingssysteem waarbij we geen punten meer toekennen, maar uren (het zogenaamde PE-vignet). Dit systeem sluit beter aan bij de EIA- certificeringsprocedure. Om de in het verleden toegekende PE-punten om te rekenen in PE-uren, kan je het aantal x3 doen.

Ben je aanbieder? Klik dan hier.

Trainingen met NOBCO PE-vignet