Als coach ben je je eigen instrument. Goed dus om te blijven investeren in je eigen professionele ontwikkeling als coach. NOBCO ondersteunt en stimuleert daarom de continue professionalisering van onze coaches. Permanente Educatie (PE) is een onderdeel van deze professionalisering, en is alles wat bijdraagt aan jouw professionele ontwikkeling als coach. Belangrijk hiervoor zijn bijscholingsactiviteiten, binnen en buiten NOBCO in de vorm van lezingen, workshops en trainingen. Daarnaast kun je ook denken aan literatuur die je leest, webinars en masterclasses van bijvoorbeeld de NOBCO Academy die je bijwoont, of podcasts die je aan het denken zetten. Dit kan je allemaal gebruiken om bij de EIA-aanvraag aan te tonen hoeveel PE-uren je hebt gevolgd. 

Jouw coachcompetenties blijven ontwikkelen

We leren allemaal op onze eigen manier, aansluitend bij onze eigen behoefte en onze ontwikkeling als coach. De centrale vraag is vooral; draagt het bij aan de ontwikkeling van je competenties als coach?

Als je een EIA-certificering als coach aanvraagt of verlengt, toon je aan dat je aan permanente educatie doet voor minimaal het vereiste aantal uren voor jouw EIA-niveau. Ook laat je zien hoe dit bijdraagt aan jouw coachcompetenties.

PE-uren voor je certificeringsaanvraag

Belangrijk bij jouw certificeringsaanvraag is dat je reflecteert op je PE-activiteiten. Beschrijf wat je in je bijscholingsactiviteiten hebt geleerd en hoe je het geleerde toepast in jouw coachpraktijk. Je kunt hiervoor het  Format Permanente Educatie gebruiken, dat je vindt op Mijn NOBCO.

Je kunt kiezen uit het bijscholingsaanbod met een PE-vignet van NOBCO. Dan weet je dat het aanbod aansluit op de PE-criteria: toepasbaarheid, diepgang, deskundigheid en tastbaarheid die NOBCO hanteert. Dit hoeft echter niet. Je bent vrij om het bijscholingsaanbod te kiezen dat bij jouw ontwikkeling als coach past. Je bepaalt dan zelf hoeveel permanente educatie uren elke activiteit bedroeg, op basis van het aantal uur dat bijdroeg aan jouw professionele ontwikkeling als coach. Vanzelfsprekend houd je bij het kiezen van je bijscholing rekening met de diepgang, ook qua reflectie, die past bij het niveau van je certificering.  Als je een upgrade wilt doen voor een hoger EIA-niveau kun je dat d.m.v. bijscholingsactiviteiten en het aantonen van je competenties doen, of d.m.v. het volgen van een EQA-opleiding op het EIA-niveau van je ambitie. Alle EQA-opleidingen hebben tegenwoordig Embedded- EIA. Dat betekent dat ze je na de opleiding mogen voordragen voor een EIA-certificaat als je aan alle voorwaarden voor EIA voldoet.

Alle uitleg over hoe je je PE onderbouwt voor een EIA-aanvraag lees je in de EIA-handleidingen (op Mijn NOBCO).

Meer informatie over activiteiten met een NOBCO PE-vignet

Inspiratie voor bijscholingsactiviteiten

Hier vind je een inspirerend overzicht van alles wat je kunt doen om je permanente educatie vorm te geven.

Inspiratie voor bijscholing