Een gemiddeld coachtraject duurt tussen de vier en zes maanden en bestaat uit zeven à acht sessies die om de twee of drie weken plaatsvinden. Een sessie duurt ongeveer 60-90 minuten. Uurtarieven lopen uiteen en liggen voor particulieren gemiddeld rond de € 90 per uur en voor zakelijke klanten rond de de € 120 per uur. Tarieven zijn afhankelijk van niveau, vakgebied en de ervaring van de coach. Het kan dus zijn dat een gecertificeerde coach met meer opleidingsuren een hoger tarief vraagt. Heb je een geschikte coach gevonden? Vraag om een kennismakingsgesprek. Dat gesprek is meestal gratis.

Voor de tarieven van de NOBCO-coaches verwijzen we naar hun pagina.

Tegemoetkomingen en subsidieregelingen door werkgever

Organisaties hebben vaak budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van werknemers. Overleg met je werkgever of een professioneel coachtraject daar ook onder valt. 

Vraag ook de arbodienst van je organisatie. In het kader van Wet verbetering poortwachter werken organisaties na overleg met de bedrijfsarts graag mee. Zeker wanneer je te maken hebt met burn-out, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. 

De overheid verstrekt verschillende subsidies en budgetten. Een overzicht:

STAP-regeling

Vanaf 1 maart 2022 kan iedereen die werk zoekt, in loondienst is of als zzp’er werkt via het UWV een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing of ontwikkeling. Hiermee vervalt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting. 

Informatie op de site van het UWV
Informatie op de site van de Rijksoverheid 

Werktuig PPO

De Werktuig PPO (Permanente Professionele Ontwikkeling) financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. PPO stimuleert de professionele ontwikkeling en de loopbaankansen van werkenden maar ook van werkzoekenden in culturele en creatieve organisaties, maar ook zelfstandigen die geregistreerd staan onder een van de bedrijfstakken van kunst, erfgoed, media of creatieve industrie.

PPO financiert zowel voor werknemers als zzp’ers een derde van de totale kosten van het ontwikkelplan met een maximum van € 2.000 (inclusief btw). We gaan ervan uit dat de werkgever of opdrachtgever ook een derde bijdraagt en dat je het resterende bedrag zelf betaalt.

Vergoeding vanuit een CAO

In sommige CAO’s is een ontwikkel- of opleidingsbudget opgenomen. Deze CAO’s kennen zo’n budget:

  • CAO gemeenten, artikel 8.6;
  • CAO Nederlandse universiteiten;
  • CAO universitair medische centra, artikel 3.5;
  • Algemeen Rijksambtenarenreglement, A&O fonds. 

Vergoeding door de zorgverzekering

Coaching wordt in principe niet vergoed vanuit de basiszorgverzekering. In sommige gevallen vergoeden zorgverzekeraars coaching vanuit de aanvullende verzekering of als preventiemaatregel. Informeer bij je zorgverzekeraar of je coach naar de mogelijkheden.