NOBCO en kwaliteit

Kwaliteit leveren, dat is één van de belangrijkste kenmerken van NOBCO. NOBCO-coaches onderscheiden zich in professionaliteit door hun opleiding en in veel gevallen hun internationaal erkende keurmerk. Het keurmerk borgt dat coaches zich blijven ontwikkelen, nascholing volgen, intervisie houden, de Internationale Ethische Code (IEC) onderschrijven en zich committeren aan het Klachtenreglement.

Lees meer

Ethische Code & Klachtenreglement

Wanneer een betrokkene ontevreden is over het handelen van een NOBCO-coach, dan kan een klacht worden ingediend bij de Commissie Klachtbehandeling. De commissie is onafhankelijk en behandelt klachten volgens een vaste procedure: klachtenprocedure en het klachtenreglement.

Om te beoordelen of een klacht gegrond is, kijkt de commissie naar de Internationale Ethische Code (IEC). De Commissie Klachtbehandeling beoordeelt of er is gehandeld, zoals van een coach mag worden verwacht.

Lees meer

Coaching Monitor

NOBCO heeft een eigen evaluatie-instrument ontwikkeld: de Coaching Monitor. Hiermee krijgen coaches, coachees en opdrachtgevers meer inzicht in de effectiviteit van coachingstrajecten. Als aangesloten NOBCO-coach kun je gratis gebruikmaken van de Coaching Monitor.

Lees meer

EIA-certificering

European Individual Accreditation (EIA) is een Europees kwaliteitskeurmerk voor beroepscoaches. Het wordt uitgegeven door de European Mentoring and Coaching Council (EMCC) waarbij NOBCO is aangesloten. 

Met EIA-certificering toon je aan dat je als coach voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Als EIA-coach blijf je werken aan je professionele ontwikkeling en je reflecteert actief en gestructureerd op jezelf en je eigen handelen, onder andere via intervisie of supervisie. Je volgt ook de Internationale Ethische Code en de Diversiteitsverklaring.

Lees meer

European Quality Award (EQA)

Samen met opleiders werken we aan de professionalisering van het coachvak. Een goede opleiding is immers de start van een loopbaan als coach. Daarom werken we graag samen met opleiders die een EQA-accreditatie willen voeren. 

Het European Quality Award (EQA-keurmerk) is een Europees kwaliteitskeurmerk voor opleidingen op het gebied van coaching en mentoring. Het EQA-keurmerk loopt synchroon met de vier EIA-niveaus voor coaches (Foundation, Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner).

Lees meer