NOBCO heeft een bestuur en een Raad van Toezicht. Binnen de organisatie dragen Coördinatoren, Vaksecties, Commissies en Assessoren bij aan een duidelijke positie van het coachvak. Op deze pagina kun je vinden wie welke rol vervult en in veel gevallen meer informatie lezen over deze persoon.

Bestuur

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid van NOBCO en geeft leiding aan de uitvoering van de strategie. Het bestuur bestaat uit vijf leden, met ieder hun eigen aandachtsgebied. Hun grote passie voor het coachingsvak verbindt hen. Ze stellen zich hieronder graag voor.

Bestuur
Marieke Jellema
Voorzitter - Algemene Zaken
drs. Marieke Jellema MC
Master Practitioner

Marieke zorgt voor een heldere koers en maakt deze binnen en buiten zichtbaar. Samen met het bestuur en de organisatie zorgt zij voor de realisatie ervan.

Coachprofiel
David Brode
Vice-voorzitter - Onderzoek & Deskundigheidsbevordering
David Brode MSc

David zorgt voor verbinding met de markt, wetenschap en kennisinstellingen zodat coaches kunnen beschikken over relevante kennis en ontwikkelingen in ons vakgebied.

Coachprofiel
Astrid Frissen
Penningmeester - Bedrijfsvoering
drs. Astrid Frissen
Practitioner

Astrid zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering van onze stichting.

Coachprofiel
Geeske te Gussinklo
Communicatie en platformontwikkeling
drs. Geeske te Gussinklo
Foundation

Geeske zorgt ervoor dat iedereen in de coach-community verbonden is en de buitenwereld weet waar NOBCO voor staat.

Coachprofiel
Johan Vermeule
Kwaliteit & Ethiek
Johan Vermeule Ma, MSc
Senior Practitioner

Johan zorgt er voor dat coaches zich blijvend kunnen professionaliseren; certificering en het toepassen van de ethische code horen daar als vanzelfsprekend bij. 

Coachprofiel

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is als toezichthouder ook opdrachtgever van en klankbord voor het bestuur van NOBCO. Daarbij gaat het om de koers voor de komende jaren, de inrichting van de organisatie qua taken, rollen en bevoegdheden en uiteraard ook de financiële stand van zaken.

De afspraken over de rolverdeling tussen Bestuur en RvT zijn vastgelegd in reglementen. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor het besturen, de strategie en de borging van kennis en kunde op gebied van coaching. De RvT is benoemd voor een periode van 4 jaar en bestaat uit vier leden, met elk hun eigen deskundigheid. Hier is een overzicht te vinden van de nevenfuncties van de leden van de RvT.

Raad van Toezicht
Jeanine Holscher
Voorzitter
Jeanine Holscher

Ton Horn
Lid
Ton Horn

Alexander Baas
Lid
Alexander Baas

Alexander is voor NOBCO één van de leden van de Raad van Toezicht. Belangrijkste taak voor deze raad is erop toezien dat het bestuur handelt overeenkomstig de doelstellingen van de stichting.

Hermien Hendrikx
Lid
Hermien Hendrikx

Coördinatoren

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door coordinatoren. Elke coördinator heeft een eigen opdracht, welke door het bestuur is vastgesteld. 

Peter Zijlema
Bestuurssecretaris
drs. Peter Zijlema

Peter zorgt er voor dat het bestuur, de raad van toezicht en sleutelpersonen hun werk optimaal kunnen doen.

Coachprofiel
Els van Dam
Coördinator Beleid Kwaliteit
dr. Els van Dam
Senior Practitioner

Els zorgt voor heldere informatie en goede ondersteuning bij certificering voor coaches. Ook introduceert ze supervisie binnen de NOBCO community.

Coachprofiel
Margreet van Persie
Coördinator EIA
drs. Margreet van Persie
Master Practitioner

Margreet zorgt er samen met een team van assessoren voor dat NOBCO-coaches zich individueel kunnen certificeren met EIA, een wereldwijde professionele erkenning.

José Vos-Boven
Coördinator EQA
José Vos-Boven MSc
Master Practitioner

José zorgt er voor dat coaches zich kunnen professionaliseren en dat de Internationale Ethische Code hoog in ons vaandel staat.

Coachprofiel
Caroline de Grood
Coördinator Communicatie
Caroline de Grood

Caroline zet zich in voor effectieve communicatie die de waarde van NOBCO voor coaches op een professionele en overtuigende manier overbrengt.

Coachprofiel
Patricia van Schoonhoven
Coördinator Website
Patricia van Schoonhoven
Senior Practitioner

Patricia zorgt voor alles wat met de website te maken heeft.

Coachprofiel
Erik van Kempen
Coördinator Portals
drs. Erik van Kempen

Erik zorgt voor het onderhoud en ondersteuning van de NOBCO portalen en het ontwikkelen van nieuwe ideeën en functionaliteit.

Marlène van Meteren
Coördinator Community
Marlène van Meteren
Foundation

Marlène zet zich in om een positieve en betrokken community te creëren door het ontsluiten van kennis die aanwezig is in onze community, via events van vaksecties, regiobijeenkomsten en andere projec…

Coachprofiel
Charlotte van Oossanen
Coördinator Onderzoek
Charlotte van Oossanen MSc

Charlotte draagt bij aan de professionalisering van het coachvak door verbeterde kennisdeling binnen NOBCO.

Coachprofiel
Ineke Bos
Coördinator Learning & Development
dr. Ineke Bos
Practitioner

Ineke zorgt voor een samenhangend, aantrekkelijk en inspirerend aanbod voor het leren, ontwikkelen en professionaliseren van coaches.

Coachprofiel
Kitty Weijers
Expert marketing
Kitty Weijers

Kitty zorgt ervoor dat de nieuwsbrief en andere mailings worden gemaakt en verstuurd.

Vaksectie Executive Coaching (VEC)

Je leest hier meer over de VEC, haar activiteiten en hoe je je kunt aanmelden. 

Sari van Poelje
Voorzitter
drs. Sari van Poelje
Master Practitioner

Sari zorgt voor professionalisering en profilering van de vaksectie executive coaching binnen de NOBCO.

Coachprofiel
Rob Kwakkelstein
Lid
drs. ing. Rob Kwakkelstein

Rob brengt zijn uitgebreide ervaring in om de vaksectie verder te ondersteunen en executives, teams en organisaties effectiever te ontwikkelen.

Coachprofiel
Désirée M. Th. Schriek
Lid
drs. Désirée M. Th. Schriek
Senior Practitioner

Désirée organiseert graag bijeenkomsten voor VEC-leden waar ontmoeting en inspiratie samen komen.

Coachprofiel
Inge Wels
Lid
Inge Wels
Senior Practitioner

Inge draagt graag bij aan de verdere professionalisering van het prachtige vak executive coaching.

Coachprofiel

Vaksectie Teamcoaching (VTC)

Je leest hier meer over de VTC, haar activiteiten en hoe je je kunt aanmelden. 

Ina Mennegat
Lid
Ina Mennegat
Senior Practitioner

Ina brengt coaches in beweging die gaan voor kwaliteit en lef nodig hebben om daarvoor te kiezen.

Frans Legerstee
Lid
Frans Legerstee
Senior Practitioner

Frans maakt deel uit van de vaksectie door zijn interesse en ruime ervaring in dit vakgebied.

Coachprofiel
Nina Kelder
Lid
drs. Nina Kelder

Nina helpt andere teamcoaches om zich te blijven ontwikkelen om zo teams verder te kunnen brengen op een weloverwogen en onderbouwde manier.

Stephen Steijger
Lid
Stephen Steijger
Senior Practitioner

Stephen zet zich in om om vernieuwende, professionele activiteiten te organiseren voor onze gewaardeerde collega-teamcoaches.

Coachprofiel
Wilgard van Lee
Lid
Wilgard van Lee MBA

Wilgard brengt zijn kennis en vaardigheden in om de vaksectie verder te ondersteunen met de activiteiten om teams nog beter te faciliteren.

Coachprofiel

Vaksectie Natuurcoaching (VNC)

Je leest hier meer over de VNC, haar activiteiten en hoe je je kunt aanmelden. 

Dirk-Jan Lekkerkerker
Lid
Dirk-Jan Lekkerkerker

Dirk-Jan zorgt, samen met de andere vaksectieleden, voor een goed functionerende Vaksectie Natuucoaching met inspirerende activiteiten die de seizoenen volgen.

Coachprofiel
Christina Weenk
Lid
Christina Weenk
Practitioner

Christina verbindt en inspireert natuurcoaches zodat zij, met de voeten in de klei, stevig staan voor hun vakmanschap.

Coachprofiel
Isabelle Smit
Lid
Isabelle Smit
Foundation

Isabelle inspireert coaches om de natuur te gebruiken bij hun coaching.

Vaksectie Intercultureel Coachen

Je leest hier meer over de vaksectie, haar activiteiten en hoe je je kunt aanmelden. 

Rixt Kuiper
Lid
ma. Rixt Kuiper
Senior Practitioner

Rixt levert een bijdrage aan de professionalisering van coaches in Nederland en wereldwijd.

Coachprofiel
Elizabeth Njeru
Lid
drs. Elizabeth Njeru
Foundation

Elizabeth staat voor toegang tot passende en professionele geestelijke, persoonlijke en professionele ontwikkelingsdiensten voor iedereen die dat wil of nodig heeft, ongeacht afkomst of andere achter…

Coachprofiel

Vaksectie Vitaliteit, Stress en Burn-out (VVSB)

Je leest hier meer over de VVSB, haar activiteiten en hoe je je kunt aanmelden.

Wendelyn Leenheer
Lid
drs. Wendelyn Leenheer

Wendelyn zorgt ervoor dat actuele trends en ‘nieuwe’ kennis over vitaliteit, stress en burnout worden uitgedragen naar NOBCO-coaches die zich op dit gebied verder willen professionaliseren.

Coachprofiel
Sarah Hendriks
Lid
drs. Sarah Hendriks MA
Practitioner

Sarah zorgt met Greet en Wendelyn voor het informeren, inspireren én professionaliseren van NOBCO coaches die werken met Stress en Burn-out.

Coachprofiel
Greet Vonk
Lid
Greet Vonk Msc
Master Practitioner

Greet zorgt als kernteam lid van de vaksectie Vitaliteit, Stress en Burn-out voor de verdere professionalisering van NOBCO coaches die in dat vakgebied coachen.

Coachprofiel

Vaksectie LHBTIQ+

Je leest hier meer over de vaksectie, haar activiteiten en hoe je je kunt aanmelden.

Martine Bergevoet
Lid
Martine Bergevoet

Brand Berghouwer
Lid
Brand Berghouwer

Brand zorgt voor expertisebevordering, zodat het stempel NOBCO-coach staat voor een inclusieve coach waar LHBTIQ+ coachees zich veilig en gezien voelen.

Coachprofiel

Vaksectie Supervisie

Peter Gossen
Lid
Peter Gossen
Master Practitioner

Peter is een allround, doortastende supervisor die met zijn directe, open, eerlijke en warme benadering zorgt dat de coach zich kan professionaliseren in diens ambacht.

Coachprofiel
Nicole Klaver
Lid
Nicole Klaver
Senior Practitioner

Nicole is gedreven om het ambacht van het coach- en supervisievak door te geven en persoonlijke processen te begeleiden.

Simone de Spa
Lid
Simone de Spa
Senior Practitioner

Simone zet zich samen met haar vaksectie teamgenoten in voor een community voor Supervisoren: een fijne ontmoetingsplek om met en van elkaar te leren en die bijdraagt aan de verdere professionaliseri…

Coachprofiel
Dirk Verhoeven
Lid
Dirk Verhoeven
Senior Practitioner

Commissie Learning & Development

De commissie Learning & Development komt regelmatig samen met als doel ervoor te zorgen dat leren en ontwikkelen toegankelijk is voor coaches. De commissie heeft dan ook als missie om aangesloten coaches en community-leden te motiveren om zich voortdurend te ontwikkelen. Heb je vragen of ideeën? De commissie is bereikbaar via commissielearningendevelopment@nobco.nl.

Johan van Tiel
Voorzitter
Johan van Tiel
Practitioner

Johan zet zich in om aangesloten coaches en community-leden te motiveren en te ondersteunen om zich te blijven ontwikkelen.

Coachprofiel
Wilma Luesken
Lid
Wilma Luesken

Egberdina van Mourik
Lid
Egberdina van Mourik

Egberdina inspireert coaches bij NOBCO om zich te blijven ontwikkelen en zich onderdeel te laten voelen van de NOBCO-community.

Coachprofiel
Jelle Westendorp
Lid
ing. Jelle Westendorp
Senior Practitioner

Jelle zorgt voor een beschouwende blik en toetst de praktische uitvoerbaarheid van de originele ideeën waarmee coaches vanuit de commissie Learning & Development worden ondersteund in hun profess…

Coachprofiel
Henk-Jan Tromp
Lid
Henk-Jan Tromp
Senior Practitioner

Henk-Jan zet zich in om de kwaliteit van intervisie in de brede zin te ondersteunen binnen de NOBCO, helpt bij het opzetten van een groep en het verdiepen van het gesprek binnen intervisiegroepen.

Coachprofiel
Esther Kluiver
Lid
Esther Kluiver
Foundation

Esther bewaakt de kwaliteit van de artikelen die in de social media groepen geplaatst worden en stimuleert de interactie tussen de leden van de social media groepen.

Coachprofiel

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) zet zich in voor het verzamelen en beschikbaar stellen van kennis en wetenschappelijk onderzoek over coaching. Je leest hier meer over de activiteiten van de commissie. 

Eddy de Waart
Voorzitter
Eddy de Waart MSc
Senior Practitioner

Eddy draagt voor NOBCO bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het vakgebied.

Coachprofiel
David Brode
Lid
David Brode MSc

David zorgt voor verbinding met de markt, wetenschap en kennisinstellingen zodat coaches kunnen beschikken over relevante kennis en ontwikkelingen in ons vakgebied.

Coachprofiel
Lid
Rendel de Jong

Johan Lataster
Lid
dr. Johan Lataster PhD

Johan streeft ernaar om samen te leren en nieuwe inzichten te genereren die het coachvak verdiepen en verbeteren, met zowel wetenschappelijk onderzoek als praktijkervaring als fundament.

Lara Solms
Lid
drs. Lara Solms

Lara zorgt er voor dat wetenschappelijk onderzoek naar coaching de praktijk bereikt.

Hester van der Zaag
Lid
dr. Hester van der Zaag PhD

Hester zorgt ervoor dat de coachpraktijk het wetenschappelijk onderzoek bereikt.

Coachprofiel

Commissie toekenning PE-Vignet

De commissie toekenning PE-vignet beoordeelt of een opleiding in aanmerking komt voor een PE-vignet. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de PE-toetsingscriteria, welke door NOBCO zijn opgesteld. 

Mariska Verduijn
Voorzitter
Mariska Verduijn
Master Practitioner

Marjonne van den Hout
Lid
drs. Marjonne van den Hout
Senior Practitioner

Marjonne draagt eraan bij dat het PE aanbod voldoet aan de kwaliteitsrichtlijnen van de NOBCO.

Coachprofiel
Patrick Schoenmakers
Lid
drs. Patrick Schoenmakers

Commissie Begeleidingskunde

De Commissie Begeleidingskunde bekijkt met een brede blik trends en ontwikkelingen in begeleidingskunde. Onder begeleidingskunde verstaan we ‘Het beroepsmatig en gelijkwaardig begeleiden van een verandering op menselijk gedragsniveau’. Door gesprekken met experts vanuit diverse disciplines, onderzoekt de commissie vanuit breed perspectief hoe diverse trends het coachvak kunnen beïnvloeden.

Lid
Ien van den Pol
Nestor

Sandra de Koning
Lid
ir. Sandra de Koning
Practitioner

Sandra brengt scherpe analyses, verhelderende overzichten en verfrissende inzichten waarbij diverse invalshoeken geïntegreerd worden.

Coachprofiel

Commissie Coachpanel Events

NOBCO organiseert jaarlijks diverse events; van kleine kennissessies en webinars, tot grotere events. Het NOBCO-Coachpanel Events is een klankbord- en adviesgroep voor de inhoudelijke invulling en jaarplanning van deze events.

Solange Boasman
Lid
drs. Solange Boasman
Master Practitioner

Solange zorgt ervoor dat er prikkelende en voedende events aan onze coaches aangeboden worden.

Coachprofiel
Lisette Brattinga
Lid
Lisette Brattinga

Lisette denkt graag mee over events voor alle coaches, sprekers en hoe de events zo inspirerend en leerzaam mogelijk kunnen zijn.

Coachprofiel
Chantal Duijn
Lid
dr. Chantal Duijn

Chantal is actief lid van het NOBCO-Coachpanel Events waarin zij adviseert over inhoudelijke onderwerpen en de verbinding legt tussen contactmomenten en kennisoverdracht. 

Coachprofiel
Sylvia Hondsmerk
Lid
Sylvia Hondsmerk

Sylvia zorgt ervoor dat NOBCO events aansluiten bij de behoeften van de leden en bijdragen aan kennisverrijking en verbinding.

Coachprofiel
Gijs Megens
Lid
Gijs Megens
Foundation

Ingrid Nieuwenhuijse
Lid
Ingrid Nieuwenhuijse

Ingrid zorgt voor het meedenken over de inhoud, organisatie en invulling van de NOBCO events.

Coachprofiel

Commissie Redactie e-magazine

NOBCO heeft haar eigen e-magazine, genaamd Coach. Per jaar publiceren we nu vier inspirerende themanummers, ook voor ons externe netwerk.

Annejet de Blécourt
Lid
Annejet de Blécourt
Practitioner

Geeske te Gussinklo
Lid
drs. Geeske te Gussinklo
Foundation

Geeske zorgt ervoor dat iedereen in de coach-community verbonden is en de buitenwereld weet waar NOBCO voor staat.

Coachprofiel
Miriam Oude Wolbers
Lid
ir. Miriam Oude Wolbers
Senior Practitioner

Miriam zorgt voor het verspreiden van inspirerend nieuws over coaching naar geïnteresseerden in dit onderwerp.

Coachprofiel
Eefje Rondeel
Lid
dr. Eefje Rondeel

Eefje zorgt voor het laagdrempelig overbrengen van wetenschappelijke kennis over coaching.

Mariska Verduijn
Lid
Mariska Verduijn
Master Practitioner

Lid
Rebecca Wolf

EIA-assessoren

NOBCO heeft een aantal speciaal door EMCC opgeleide EIA-assessoren in huis. Ieder van hen is Senior Practitioner of Master coach. EIA-assessoren toetsen of jouw portfolio als coach voldoet aan de eisen van het EIA-keurmerk. Wanneer nodig nemen ze een interview af en stellen een assessmentrapport op voor het EIA-panel. Daarna kent het EIA-panel het keurmerk al dan niet toe. 

Margreet van Persie
Coördinator
drs. Margreet van Persie
Master Practitioner

Margreet zorgt er samen met een team van assessoren voor dat NOBCO-coaches zich individueel kunnen certificeren met EIA, een wereldwijde professionele erkenning.

Mona Oosterwijk
Lid
drs. Mona Oosterwijk
Master Practitioner

Mona zorgt ervoor dat je na het assessment exact weet wat jouw sterke punten zijn en op welk vlak je nog beter kunt worden.

Coachprofiel
Martin Heynen
Lid
Martin Heynen
Master Practitioner

Martin draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit en het ethisch bewustzijn van NOBCO coaches.

Coachprofiel
Marco Tieleman
Lid
ing. Marco Tieleman
Master Practitioner

Marco assest scherp en warm en prikkelt tot verdere groei, waarbij hij EIA-aanvragers altijd stimuleert hun bedrijfsvoering verder te professionaliseren.

Coachprofiel
Mariska Verduijn
Lid
Mariska Verduijn
Master Practitioner

Charlotte van den Wall bake
Lid
Charlotte van den Wall bake
Master Practitioner

Charlotte toetst met veel plezier EIA portfolio’s voor NOBCO-coaches en geeft met aandacht gerichte ontwikkelfeedback.

Coachprofiel
Ester Weijers
Lid
Ester Weijers
Senior Practitioner

Ester zorgt voor een zorgvuldig assessment en een persoonlijke benadering bij het geven van feedback.

Judith den Haan
Lid
Judith den Haan
Senior Practitioner

Judith zorgt ervoor dat de coach zich gezien voelt in het certificeringsproces en ontmoet graag de mens achter het portfolio.

Coachprofiel
Sonja Rhemrev
Lid
Sonja Rhemrev
Senior Practitioner

Sonja draagt zorg voor een zorgvuldige neutrale toetsing van assessments waarbij ruimte is voor de eigenheid van elke coach.

Coachprofiel
Charles Ruiters
Lid
ir. Charles Ruiters
Senior Practitioner

Charles verdiept zich met oprechte interesse en passie in je certificeringsaanvraag, geeft inspirerend en motiverend feedback op wat ‘goed’ is en waar ontwikkelkansen liggen.

Coachprofiel
Petra van Gans
Lid
drs. Petra van Gans
Senior Practitioner

Petra draagt als assessor bij aan het professionaliseren van het coachvak.

Coachprofiel
José Vos-Boven
Lid
José Vos-Boven MSc
Master Practitioner

José zorgt er voor dat coaches zich kunnen professionaliseren en dat de Internationale Ethische Code hoog in ons vaandel staat.

Coachprofiel
Anita van Vlerken
Lid
drs. Anita van Vlerken
Master Practitioner

Anita heeft als aandachtspunt de coördinatie van EQA opleidingen. Zij ondersteunt opleidingen bij het vormgeven van de opleiding en het assessen van hun studenten tijdens de examens.

Coachprofiel

EQA-assessoren

NOBCO heeft een aantal speciaal door EMCC opgeleide EQA-assessoren in huis. Ieder van hen is Senior Practitioner of Master coach. EQA-assessoren beoordelen of een coachopleiding voldoet aan de eisen van het EQA-keurmerk. Als opleider ga je in gesprek met één van onze EQA-assessoren om te onderzoeken of jouw coachopleiding voldoet aan de eisen van het EQA-keurmerk, afgezet tegen de vier EIA-niveaus.

Anita van Vlerken
Coördinator
drs. Anita van Vlerken
Master Practitioner

Anita heeft als aandachtspunt de coördinatie van EQA opleidingen. Zij ondersteunt opleidingen bij het vormgeven van de opleiding en het assessen van hun studenten tijdens de examens.

Coachprofiel
Mariska Verduijn
Lid
Mariska Verduijn
Master Practitioner

Netta van Poppelen
Flexibele schil
Netta van Poppelen
Master Practitioner

John Braam
Flexibele schil
John Braam
Senior Practitioner

John zorgt voor een zorgvuldig assessment en een vriendelijke en duidelijke feedback daarvan aan opleidingsinstituten.

Coachprofiel
Caroline van Eijsden
Flexibele schil
drs. Caroline van Eijsden
Senior Practitioner

Commissie Klachtbehandeling

De CKB is een onafhankelijk orgaan. Door de CKB worden klachten van betrokkenen tegen coaches behandeld volgens het Klachtenreglement en de Internationale Ethische Code. Meer informatie over de commissie lees je hier

Voorzitter
Carin van der Heijden

Sacha Loeffen
Lid
mr. Sacha Loeffen
Senior Practitioner

Sacha zorgt voor een zorgvuldige klachtbehandeling, met oog voor de procedure én de menselijk kant van de zaak.

Coachprofiel
Lidwien Kamp
Lid
drs. Lidwien Kamp
Master Practitioner

Lidwien zorgt voor een zorgvuldige klachtbehandeling, met oog voor de procedure én de menselijk kant van de zaak.

Coachprofiel

Commissie van Beroep

De CvB is een onafhankelijk orgaan. Als een betrokkene of coach in beroep gaat tegen de uitspraak van de CKB behandelt de CvB de klacht opnieuw en doet definitief uitspraak. Hiertegen is geen beroep meer mogelijk.

Voorzitter
Mr. Erna van Keken

Martin Heynen
Lid
Martin Heynen
Master Practitioner

Martin draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit en het ethisch bewustzijn van NOBCO coaches.

Coachprofiel
Jelle Westendorp
Lid
ing. Jelle Westendorp
Senior Practitioner

Jelle zorgt voor een beschouwende blik en toetst de praktische uitvoerbaarheid van de originele ideeën waarmee coaches vanuit de commissie Learning & Development worden ondersteund in hun profess…

Coachprofiel

Plaatsvervangend leden/voorzitter CKB en CvB

Als een lid van één van de commissies of de voorzitter zich moeten verschonen, dan hebben we de volgende plaatsvervangers.

Edward Dijxhoorn
Plaatsvervangend voorzitter
Edward Dijxhoorn

Marcel Jansen
Plaatsvervangend lid
Marcel Jansen
Master Practitioner

Marcel draagt bij aan een zorgvuldige klachtbehandeling met een balans tussen (de geest van) de procedures, de menselijke kant en een vragende en kritische blik.

Coachprofiel
Vacature Plaatsvervangend lid

Commissie Buddies

Buddies vervullen een onafhankelijke rol. Voor coaches waartegen een klacht wordt ingediend zijn buddies beschikbaar. Zij ondersteunen de coach zowel emotioneel als procedureel.

Daniëlle ten Hove
Lid
Daniëlle ten Hove
Senior Practitioner

Daniëlle is lid van de buddy-commissie en staat coaches bij waartegen een klacht is ingediend.

Coachprofiel
Anne Neijzen
Lid
Anne Neijzen
Senior Practitioner

Anne is lid van de buddy-commissie en staat coaches bij waartegen een klacht is ingediend.

Coachprofiel

Supervisoren voor klachtenprocedure

Supervisoren vervullen een onafhankelijke rol. Zij kunnen worden ingeschakeld door de CKB of CvB als er een sanctie wordt opgelegd tegen de coach.

Benno Diederiks
Lid
Benno Diederiks
Master Practitioner

Benno zorgt voor een zorgvuldige supervisie die aansluit op de klachtenprocedure.

Coachprofiel
Margje Duursma
Lid
Margje Duursma
Master Practitioner

Margje zorgt in Noord-Nederland voor een zorgvuldige supervisie die aansluit op de klachtenprocedure.

NOBCO Studio

NOBCO beschikt over een top-of-the range video- en podcast studio. Hier maken we onze inhouse content én helpen andere organisaties om media-producties te ontwikkelen.

Arvid Buit
Lid
mcc Arvid Buit
Master Practitioner

Bij NOBCO zorgt Arvid dat mensen gehoord worden in de podcast-uitzendingen.

Coachprofiel
Jelle Westendorp
Lid
ing. Jelle Westendorp
Senior Practitioner

Jelle zorgt voor een beschouwende blik en toetst de praktische uitvoerbaarheid van de originele ideeën waarmee coaches vanuit de commissie Learning & Development worden ondersteund in hun profess…

Coachprofiel

Jury NOBCO Quality Award

De ‘NOBCO Quality Award’ (NQA) wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die op een buitengewone manier bijdraagt aan de professionalisering van het coachvak. De jury bestaat uit drie leden.

Voorzitter
Marijke Lingsma

Lid
Ien van den Pol
Nestor

Lara Solms
Lid
drs. Lara Solms

Lara zorgt er voor dat wetenschappelijk onderzoek naar coaching de praktijk bereikt.

Jury NOBCO Thesis prijs

De NOBCO Thesisprijs wordt uitgereikt aan de beste afstudeerscriptie over coaching. Het doel van NOBCO is om de professionaliteit van coaching te ontwikkelen. Dat doen we onder meer door wetenschappelijk onderzoek en publicaties op dit gebied te stimuleren. Lees hier meer over de Thesisprijs. 

Voorzitter

Lid

Lid