Als je eenmaal in aanraking ben geweest met coaching, weet je één ding zeker: je kijkt nooit meer op dezelfde manier naar coaching. Steeds meer mensen ervaring dat coaching ertoe doet. Daarom willen wij ons hard maken voor een duidelijke positie van het coachvak. Het leren en ontwikkelen van coaches willen wij als NOBCO stimuleren en faciliteren. Want coaching is mensenwerk. Het draagt bij aan het welzijn van mensen en zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. 

Bestuur

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid van NOBCO en  geeft leiding aan de uitvoering van de strategie. Het bestuur bestaat uit zes leden, met ieder hun eigen aandachtsgebied. Hun grote passie voor het coachingsvak verbindt hen. 

Raad van Toezicht

Per 1 juli 2022 is De Raad van Toezicht (RvT) geïnstalleerd. Zij is opdrachtgever van het bestuur en ziet toe op de governance.

Lees meer

EMCC Global

Sinds 2008 is NOBCO een onderdeel van European Mentoring & Coaching Council (EMCC Global): een inclusieve organisatie voor het verder ontwikkelen en bevorderen van de kwaliteit van coaching. Na haar oprichting 1992, kreeg de organisatie steeds meer steun en begon ze vorm te krijgen. 

In 2020 is de naam veranderd in EMCC Global. Inmiddels is EMCC Global actief in meer dan 30 landen over de hele wereld en zijn +4500 coaches aangesloten.

Lees meer

Commissies

NOBCO kent naast een bestuur en secretariaat ook een aantal vaste commissies. Elke commissie heeft een eigen opdracht, welke door het bestuur is vastgesteld. Hierin zijn hun specialistische taken en werkzaamheden vastgelegd.

Alle commissieleden hebben een inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de taken en werkzaamheden die zij verrichten. Deelnemen aan een commissie betekent het coachvak verder professionaliseren vanuit jouw gespecialiseerde en gekwalificeerde werk.

Lees meer

Assessoren

NOBCO heeft een aantal speciaal door EMCC opgeleide EIA- en EQA-assessoren in huis. Ieder van hen is Senior of Master Practitioner coach. 

EIA-assessoren toetsen of jouw portfolio als coach voldoet aan de eisen van het EIA-keurmerk. EQA-assessoren beoordelen of een coachopleiding voldoet aan de eisen van het EQA-keurmerk.

Lees meer

Partners

Bij NOBCO geloven we dat we met gebundelde krachten bergen kunnen verzetten. Daarom werken we samen op het NOBCO platform.

Dienstverlening en samenwerkingen

NOBCO werkt samen met andere beroepsorganisaties en belangenbehartigers om onze dienstverlening te optimaliseren en samen een stevige positie in de maatschappij in te nemen.

Lees meer over deze samenwerkingen

Lees meer over onze partners

Wil jij ook een bijdrage leveren aan NOBCO?

Als vrijwilliger lever je een grote bijdrage aan het vak en aan NOBCO. Wil jij als NOBCO-coach een bijdrage leveren aan de groei van de stichting en het vak coaching? Reageer dan op één van de onderstaande vacatures.