We willen een beroepsorganisatie zijn die midden in de maatschappij staat en er voor de maatschappij is. Geen belangenbehartiger van coaches alleen, maar van het coachvak met het oog op de maatschappelijke rol en waarde. Het is onze ambitie om ons hard te maken voor een duidelijke positie van het coachvak. Want coaching is mensenwerk. Het draagt bij aan het welzijn van mensen en zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. 

Social responsibility

Wij vinden dan ook dat coaching beschikbaar moet zijn voor iedereen die het nodig heeft. Het is onze taak om het coachvak herkenbaar te maken, alleen zo kunnen we coaching samen de plaats geven die het verdient in onze maatschappij. Het is aan ons om deze ontwikkelingen en trends te vertalen naar het coachvak en coaches te helpen ontwikkelen. Zodat zij een een optimale bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 

NOBCO onderschrijft het EMCC-beleid op gebied van Social Responsibility. We laten ons voeden door ideeën uit de coach-community in Nederland, EMCC Global en de behoefte die we signaleren in de maatschappij. coachen. Wij maken ons hard voor een duidelijke positie van het coachvak, omdat wij geloven dat professionele coaching een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties.

Lees meer

NOBCO Quality Award

NOBCO vindt het belangrijk om personen of organisaties in de ‘spotlights’ te zetten, die op een buitengewone manier bijdragen aan de professionalisering van het coachvak. Daarom is sinds 2016 een Award ingesteld: de ‘NOBCO Quality Award’ (NQA). 

Het is de intentie om deze prijs jaarlijks uit te reiken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Ervanuit gaande dat er een aantal mensen is die deze Award verdient, kunnen ieder jaar tot 15 september november kandidaten worden genomineerd.

Meer over de NQA

Studentenactie: NOBCO helpt studenten!

De mentale gezondheid van studenten staat sinds het uitbreken van COVID-19 onder druk. De samenleving gaat verder open en de collegezalen zijn weer open. Maar de problemen zijn daarmee niet weg. Vanuit NOBCO dragen we graag bij om dit maatschappelijke probleem aan te pakken door de mentale last van studenten te verlichten. Coaching is wat NOBCO kan doen voor studenten! We weten dat studenten relatief zwaar zijn getroffen door de Corona pandemie. Vaak wonen ze op kamers. Niet iedereen heeft al een sociaal netwerk opgebouwd. Het wegvallen van colleges en sociale ontmoetingen heeft tot veel eenzaamheid geleid. 

We weten dat coaching bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties. Daarom bieden we jou als student de drie (online) gesprekken aan met een coach. De eerste coaches hebben zich al beschikbaar gesteld voor gesprekken met studenten in de leeftijd van 18-25 jaar. Op verzoek van de opleiders bieden we alleen gecertificeerde coaches aan.

Lees meer

NOBCO en ICF Netherlands brengen whitepaper uit: coaching is maatschappelijke relevant

NOBCO en ICF Netherlands publiceren samen een whitepaper waarin zij stellen dat professionele coaching maatschappelijke meerwaarde heeft.

In het whitepaper Coaching in een intransparante markt geven de organisaties antwoord op de vraag wat coaching is en wat een professionele coach typeert.