Toegevoegde waarde EQA-keurmerk

Professionele coaching staat of valt met erkende coachopleidingen. Met het EQA-keurmerk laat je zien dat jouw coachopleiding voldoet aan strenge Europese kwaliteitseisen en –richtlijnen. Een opleiding met EQA-keurmerk staat voor kwaliteit.

Het voordeel voor coaches die een EQA-geaccrediteerde opleiding ‘nieuwe stijl’ hebben afgerond is dat zij direct het EIA-certificaat toegekend kunnen krijgen. Voor coaches die een EQA-geaccrediteerde opleiding ‘oude stijl’ hebben afgerond bestaat er een verkorte route naar de individuele EIA-certificering.

Voorwaarden EQA-keurmerk

 • Je kunt als opleider pas een aanvraag indienen als de coachopleiding minimaal één keer heeft plaatsgevonden en is geëvalueerd middels een extern verificatierapport;
 • De opleiding dient te zijn gebaseerd op Europese maatstaven voor hoger onderwijs: management, academische standaarden, bekwaamheid van de staf, begeleiding van studenten en kwaliteitssystemen;
 • De toelatingseis voor studenten aan de EQA-opleiding Foundation is mbo-niveau. De toelatingseis voor studenten aan de EQA-opleiding Practitioner en Senior Practitioner is hbo-niveau. Met een diploma EQA Foundation kun je doorstromen naar Practitioner;
 • Er zijn tenminste twee docenten die een EIA hebben op Senior Practitioner niveau;
 • Er zijn tenminste een supervisor die een EIA heeft op Senior Practitioner niveau en een ESIA heeft op basis van de eigen supervisiepraktijk;
 • Toetsing vindt plaats volgens een heldere procedure en is in handen van getrainde assessoren.
 • Toetsing kan in het Engels en Nederlands. 

Toelichting op de vier EQA-niveaus

Vanaf 1 januari 2022 past EMCC Global de criteria met betrekking tot de praktijk aan. In de tabel hieronder vind je de vereiste minimale uren en percentages. Alle nieuwe opleidingen dienen hieraan te voldoen. Bestaande opleidingen worden aangepast bij de eerstkomende verlenging.

Accreditatieniveau Uren Foundation Uren practitioner Uren Senior Practitioner Uren Master practitioner
Vaardigheidstraining / Praktijk 50% = 10 uur, waarvan:
60% = 06 uur buiten de cursus
40% = 04 uur binnen de cursus
40% = 60 uur, waarvan:
60% = 36 uur buiten de cursus
40% = 24 uur binnen de cursus
30% = 150 uur, waarvan:
60% = 90 uur buiten de cursus
40% = 60 uur binnen de cursus
30% = 540 uur, waarvan:
60% = 324 uur buiten de cursus
40% = 216 uur binnen de cursus
Reflectie op eigen handelen 20% = 04 uur 25% = 37,5 uur 30% = 150 uur 30% = 540 uur
Theorie en modellen 20% = 04 uur 25% = 37,5 uur 30% = 150 uur 30% = 540 uur
Procesplanning (organisatie van studie en ontwikkeling als coach) 10% = 02 uur 10% = 15 uur 10% = 50 uur 10% = 180 uur
Totaal studiebelastingsuren (inclusief lesuren, studie-uren en examens) Minimaal 20 uur Minimaal 150 uur Minimaal 500 uur Minimaal 1.800 uur

Toekenning van de EIA op het niveau van de opleiding

Wanneer de student, na het behalen van het EQA-diploma, nog niet voldoende praktijkuren heeft gemaakt dient het vak te onderhouden te worden door het volgen van permanente educatie en supervisie. E.e.a. naar rato van de tijd tussen de datum van het EQA diploma en de datum van de EIA aanvraag.

 

Accreditatieniveau

Uren Foundation

Uren practitioner

Uren Senior Practitioner

Uren Master practitioner

Praktijkuren

Deze mogen (mits aantoonbaar) ook voorafgaand aan de opleiding gemaakt zijn of na afloop van de opleiding gemaakt worden.

50 uur

inclusief de verplichte uren binnen de opleiding

100 uur

inclusief de verplichte uren binnen de opleiding

250 uur

inclusief de verplichte uren binnen de opleiding

500 uur

inclusief de verplichte uren binnen de opleiding

Permanente educatie

16 uur per jaar

16 uur per jaar

32 uur per jaar

32 uur per jaar

Supervisie

 

1 uur per kwartaal

1 uur per kwartaal

1 uur per kwartaal of 1 uur per 35 coachuren

1 uur per kwartaal of 1 uur per 35 coachuren

 

 

 

Tarieven

De tarieven voor het aanvragen van een EQA-opleiding en voor het aanvragen van de verlenging vind je bij de downloads bovenaan deze pagina. 

Het tarief voor het aanvragen van een externe verificatie zijn:

10% van de dossiers dient aangeboden te worden voor de externe verificatie met een minimum van 2.

1-5 dossiers € 150 per dossier
6-10 dossiers € 125 per dossier
>11 dossiers € 100 per dossier

 

Aanvragen EQA-keurmerk

Wil je na het lezen van alle informatie over het EQA-keurmerk een aanvraag indienen? Vul dan het contactformulier in. Anita van Vlerken | EQA-manager neemt contact met je op om je aanvraag te bespreken.

Ook als je hulp nodig hebt bij het doorlopen van een EQA-aanvraag kun je contact opnemen met Anita van Vlerken. Hier kun je ook terecht, mocht een EQA-aanvraag zijn afgewezen.

EQA contactformulier

Externe verificatie

Met de externe verificatie voor EMCC European Quality Award-programma’s wordt besproken of de opleiding aan de kwaliteitsnormen, die zijn afgesproken tijdens de aanvraag, blijft voldoen. Voor dit proces wordt jaarlijks een steekproef van 10% uit deelnemersportfolio's/beoordelingen gebruikt. Het doel van het proces is om evaluatieve (en zeer nuttige) feedback te geven over de kwaliteit van het ontwerp en de levering van jouw programma('s).

Met de invoering van de EQA-opleidingen ‘nieuwe stijl’ mogen opleiders zelf het EIA-certificaat toekennen. Hierdoor is de onafhankelijke toetsing van dit proces nog belangrijker geworden. NOBCO zal een pool opzetten van gekwalificeerde externe verifiers die ingezet worden voor de jaarlijkse check.

Wat doet de externe verifier?

 • controleert extern of de EMCC EQA-aanbieder de drempelnormen handhaaft die zijn vastgesteld voor zijn door EMCC geaccrediteerde onderscheidingen in overeenstemming met het beoordelingskader dat is vastgesteld in de EQA- en ESQA-programmadocumentatie;
 • zorgt ervoor dat het beoordelingsproces de prestaties van de deelnemers nauwgezet en eerlijk meet ten opzichte van de beoogde programmaresultaten en effectief werkt in overeenstemming met de EMCC-vereisten, en wat de EMCC EQA-aanbieder identificeert in hun beoordelingsbeleid voor het programma;
 • verifieert dat de normen van de EMCC Provider Awards en de prestaties van deelnemers op elk niveau passend zijn;
 • controleert de naleving van interne standaardisatie-, moderatie-/verificatieprocessen.

Verlenging EQA-keurmerk

Het EQA-keurmerk is vijf jaar geldig, gerekend vanaf de datum dat het keurmerk is toegekend. Via een verlengingsprocedure kun je als opleider het EQA-keurmerk verlengen.

Doel van verlenging is om vast te stellen of de coachopleiding met EQA-keurmerk (nog steeds) aan de toetsingscriteria voldoet.

Het aanvraagformulier voor een verlengingsprocedure vraag je aan via onderstaand contactformulier.

EQA contactformulier

NOBCO PE-vignet

Voor kortere trainingen gericht op permanente educatie (PE) van coaches is het mogelijk om het NOBCO PE-vignet aan te vragen. Elke coach moet bij de aanvraag en verlengingsaanvraag van het EIA-keurmerk aantonen over voldoende PE-uren te beschikken.

Coaches zijn dus op zoek naar kwalitatief goede verdiepende programma’s met een korte of middellange duur. Met het PE-vignet laat je zien dat je opleiding, training of workshop door de NOBCO is beoordeeld op een aantal relevante criteria. Coaches kunnen jouw training makkelijker vinden en weten dat die aan een aantal toetsingscriteria voldoet.

Toetsingscriteria