Coaching binnen Organisaties

Binnen organisaties wordt coaching steeds meer omarmd. Coaching werkt preventief en draagt bij aan de ontwikkeling van mensen en van hun effectiviteit. Het leidt tot krachtigere professionals, die beter in staat zijn om de strategische doelen van hun organisatie te bereiken.

Op deze pagina vind je tools en onderzoeken die kunnen helpen bij het vormgeven van coaching binnen jouw organisatie.

De HR Coaching Code

Coaching draagt bij aan bij aan betere resultaten. Het verhoogt de duurzame inzetbaarheid en het welbevinden van mensen. Ook bevordert het behoud van talent, het voorkomt uitval en heeft een positief effect op de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. Om de effectiviteit van coaching te verhogen is de HR coaching code ontwikkeld door de NVP, het netwerk voor HR-professionals, in samenwerking met NOBCO. Met de coaching code ontdek je hoe je het effect van coaching binnen jouw organisatie verhoogt in 5 concrete stappen.

Bekijk hier de Coaching Code

Promotieonderzoek: Coaching voor een beter welzijn van artsen

Coaching helpt de uitval van artsen voorkomen. Lara Solms promoveerde dit jaar aan de Erasmus Universiteit Rotter­dam op dit onderwerp. ‘Een interventiestudie toonde aan, dat professionele coaching (...) hulpbronnen succesvol kan activeren en het welzijn van artsen kan bevorderen.’ Zo staat in de samenvatting van de dissertatie van Lara Solms.

Lees hier het artikel van het Erasmus MC over het promotieonderzoek van Lara. 

Lees hier het promotie onderzoek

Onderzoek: Professionele coaching in Nederland

NOBCO voert tweejaarlijks een onderzoek uit naar de samenstelling van de professionele coachmarkt in Nederland. Aan het onderzoek werken zo'n 1650 coaches mee die samen een goed beeld schetsen van verschillende kenmerken van professionele coaching. Denk hierbij aan veelvoorkomende coachvragen, aantal coachsessies en tarieven, het opleidingsniveau van de coach en hoeveel coachees gemiddeld gecoacht worden.

In de vierde editie van het marktonderzoek (oktober 2023) komen ook nieuwe thema’s zoals diversiteit en veiligheid op de werkplek van coaches in loondienst (al dan niet in combinatie met een eigen coachpraktijk) aan de orde. Het onderzoek biedt zowel coaches als afnemers van coaching een uitgebreid overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het vakgebied. 

Bekijk hier het meest recente onderzoek