Voor partners

We werken samen met verschillende opleiders, kenniscentra, organisaties en coachmakelaars om de kwaliteit van opleidingen, de coachcultuur binnen bedrijven en de transparantie van het vak te bevorderen. 

Opleiders

Wij zijn trots op de aangesloten opleiders. De geaccrediteerde opleidingen zijn coachopleidingen die passen bij de certificeringsniveaus voor individuele coaches. Jaarlijks gaan alle opleiders door een review heen. Hiermee werken we samen aan het ontwikkelen van coachvak en maken we de coachmarkt transparanter. 

Ben je opleider en heb je een goede coachopleiding? Overweeg dan om het EQA-keurmerk voor jou coachopleiding te halen of NOBCO PE-vignet aan te vragen.

Meer informatie

Organisaties

Organisaties met een interne coachpool dragen actief bij aan de ontwikkeling van de coachcultuur binnen hun organisatie.

Organisaties die zich aansluiten bij NOBCO laten zien dat zij coaching op een professionele manier aanpakken. De organisatie en haar interne coaches krijgen toegang tot NOBCO-kwaliteitsinstrumenten zoals de Coaching Monitor en de vele activiteiten in het kader van kennis en ontwikkeling.

Meer informatie

Coachmakelaars

We werken samen met coachmakelaars aan het ontwikkelen we het coachvak en het verhogen van de professionaliteit van het vak.

We maken voor de coachmarkt transparant hoe platforms bijdragen aan het aanbieden van professionele coaching. Regelmatig voeren we audits uit die zich onder andere richten op het percentage gecertificeerde coaches binnen een aangesloten platform. 

Meer informatie

Kenniscentra

Onderwijs en wetenschap hebben al lange tijd een prominente plek binnen NOBCO. De Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) houdt zich binnen NOBCO bezig met het verzamelen en beschikbaar stellen van kennis en (wetenschappelijk) onderzoek over coaching.

Kennisdeling staat in de samenwerking met verschillende universiteiten en hbo-instellingen centraal om kennis beschikbaar te maken voor de coachpraktijk. Om hier vorm aan te geven nodigen we hoogleraren en wetenschappers uit op onze evenementen. Bijvoorbeeld op het jaarlijkse wetenschappelijke symposium. 

Dankzij deze samenwerkingen en evidence informed en evidence based werken dichten we het gat tussen onderzoek en de praktijk en zorgen we dat deze elkaar versterken. 

Meer informatie

Ook samenwerken op het NOBCO-platform?

Samen met opleiders, kenniscentra, bedrijven en coachmakelaars ontwikkelen we het coachvak, verhogen we de professionaliteit en brengen we de transparantie in de markt.