Veelgestelde vragen

Over NOBCO

NOBCO is op 16 januari 2003 opgericht en is qua rechtsvorm een stichting. Er is een bestuur dat leiding geeft aan de organisatie. Omdat de NOBCO een stichting is zijn er geen leden maar 'aangesloten coaches'. Er is geen algemene ledenvergadering zoals bij een vereniging. Het bestuur heeft per 1 juli 2022 een Raad van Toezicht ingesteld. Deze raad bestaat voor het merendeel uit buitenstaanders die wel zeer betrokken zijn bij coaching als professie maar niet zijn aangesloten bij de NOBCO. Voor die tijd had NOBCO een Raad van Advies.

Leidend zijn in de ontwikkeling van het coachvak en bijdragen aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching; dat is de missie van NOBCO. Onze visie is dat professionele coaching een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties.

 1. NOBCO ontwikkelt en bewaakt een kwaliteitskeurmerk voor beroepscoaches. Dit gebeurt door het aanleggen en onderhouden van een register van beroepscoaches, waarbij de hierin geregistreerde coaches aan de bepaalde eisen moeten voldoen.
 2. NOBCO faciliteert Nederlandse coaches bij het professionaliseren van hun beroep. Dit doen we onder andere door de Coaching Monitor, het faciliteren van gecertificeerde coachopleidingen en het beschikbaar stellen van informatie en wetenschappelijk onderzoek over coaching.
 3. NOBCO is richting overheid en bedrijfsleven gesprekspartner als het om coaching gaat.

Ja, NOBCO is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting is financieel gezond.

In de portal vind je een overzicht van alle intervisiegroepen in Nederland inclusief hun coördinatoren. Hier kan je je tevens gelijk aanmelden bij één van de groepen. Mocht er geen plek meer zijn (en de ervaring leert dat dit soms het geval is), dan kun je overwegen om zelf een intervisiegroep op te richten. Dan ben jij de coördinator van de groep. Meld je aan bij ons secretariaat, maar ook bij intervisiegroepcoördinatoren in jouw omgeving. Zij hebben vaak zicht op coaches, die zich bij een intervisiegroep willen aansluiten. Wij helpen je desgewenst met een oproep in de Nieuwsflits. Je kunt ook zelf een bericht plaatsen in de LinkedIngroep Coaching als professie | NOBCO.

Praktische vragen

Opzeggen van de aansluiting
Een aansluitingsjaar bij NOBCO loopt per kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december, ongeacht de startdatum van jouw aansluiting bij NOBCO. Jouw NOBCO-aansluiting wordt jaarlijks stilzwijgend voortgezet.
NOBCO hanteert een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van het jaar. Opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende kalenderjaar bij NOBCO binnen zijn.

Concreet:
We vinden het natuurlijk erg jammer als je wilt opzeggen. Graag horen wij dan ook wat de reden is van jouw opzegging. Met jouw feedback kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Toch opzeggen?
Opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende kalenderjaar bij NOBCO binnen zijn. Je kunt tot de einddatum gebruik blijven maken van alle faciliteiten van NOBCO. Per 31 december vervalt jouw aansluiting bij NOBCO.

Opzeggen kan heel makkelijk in het besloten deel van de site als je ingelogd bent. Je vindt deze pagina hier.

Bij opzegging vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) de aansluitingsbijdrage.

Aangesloten coaches kunnen op het besloten deel van de website informatie vinden over AVG zoals voorbeelddocumenten en het webinar, hiervoor ga je rechtsboven naar 'Mijn NOBCO' en vervolgens tref je onder het kopje 'Ondernemen' AVG aan.

Hiervoor dien je dus wel eerst ingelogd te zijn.

Wij stimuleren onze aangesloten coaches om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid tot automatische incasso. Dat verlicht de administratieve lasten aanzienlijk, daarom brengen we bij betaling via handmatige overschrijving 10 euro in rekening.

Zodra je aanmelding bij NOBCO is verwerkt, sturen wij je een digitale factuur. Daarna volgt binnen 30 dagen de incasso.

Mocht je nog geen gebruik maken van automatische incasso en dat wel willen, stuur ons dan je IBAN-nummer en de tenaamstelling van de IBAN toe via het secretariaat.

Nee, verzekeraars en Vektis zijn van mening dat coaching niet onder zorgverlening valt en dat zij coaches niet in het AGB-register zullen opnemen.

Toelichting:
In het AGB-register staan beroepsgroepen en ondernemingen/instellingen die door verzekeraars vergoed worden. Het AGB register wordt beheerd door Vektis. Vektis is de informatiebron voor verzekeraars en besluitvormers rond vergoedingen in de zorg.

Vektis levert informatie over gedeclareerde zorg. De informatie helpt goede zorg betaalbaar te houden. Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg op basis van alle zorgdeclaraties en verzekerdengegevens. Dit geeft de beslissers in de zorg onderbouwing bij het maken van keuzes om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in stand te houden. Met de standaarden en de referentieproducten van Vektis kunnen partijen in de zorg declaratieprocessen efficiënt uitvoeren.

Als zorgverleners in het AGB-register willen worden opgenomen dienen zij aan te tonen dat hij/zij lid is van een door de zorgverzekeraar(s) erkende beroepsvereniging. Zorgverzekeraars vergoeden alleen die beroepsgroepen, die zich met zorgverlening bezighouden. Daarvoor hebben zij lijsten met beroepsorganisaties vastgesteld waarvan de zorgverlening wordt vergoed.

We raden je aan om eventuele klachten over je coachtraject eerst met je NOBCO-coach te bespreken. Kom je er niet uit met je NOBCO-coach? Dan kun je een klacht indienen via dit klachtenformulier. In het klachtenreglement vind je hoe de klachtenprocedure in zijn werk gaat. Lees dit eerst goed door voordat je een klacht indient. Je kunt bijv. geen klacht meer bij NOBCO indienen, als je dit al bij een andere beroepsorganisatie hebt gedaan.

Door in te loggen op de website, en vervolgens op 'Mijn NOBCO' te klikken. Bovenaan 'Mijn NOBCO' kun je klikken op de link 'Mijn profiel' of op je foto om je profiel aan te passen. Als je al bent ingelogd, kom je via deze link rechtstreeks in je coachprofiel.

Aansluiten bij NOBCO

Coaching valt niet onder de primaire ziektekosten. De NOBCO heeft daarom geen overeenkomsten met zorgverzekeraars kunnen afsluiten, waardoor genoten consulten van coachees bij NOBCO coaches niet leiden tot (gedeeltelijke) vergoeding hiervan bij zorgverzekeraars.

Maar in het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn werkgevers in toenemende mate bereid om de kosten van coaching voor hun werknemers te vergoeden. Een aansluiting bij een erkende beroepsvereniging zoals NOBCO kan hierbij een positieve rol spelen.

Als je je aansluit bij NOBCO maak je deel uit van de grootste beroepsorganisatie op het gebied van coaching en draag je bij aan het verder professionaliseren van het coachvak. We bieden diverse events, kennis, wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning bij het opzetten of professionaliseren van een eigen coachpraktijk. We bieden veel op het gebied van leren en ontwikkelen. We helpen je bij. Het transparant maken van professionaliteit door middel van certificering. Daarnaast kan je gebruik maken van diverse kortingen en voordelen.

Vanaf 2020 bedraagt de jaarlijkse aansluitingsbijdrage € 295,- (excl. btw). Alle voordelen van de aansluiting kun je hier vinden.

 

Vanaf 2020 bedraagt de jaarlijkse aansluitingsbijdrage € 295,- (excl. btw). Alle voordelen van de aansluiting kun je hier vinden.

De aansluitingsbijdrage bij de NOBCO wordt per kalenderjaar in rekening gebracht, indien je later in het jaar je aansluit wordt de aansluitingsbijdrage naar rato berekend.

Als peildatum voor de factuur hanteren we de datum dat je het aanmeldformulier hebt ingevuld. Als je wilt dat je aansluiting later in het jaar wordt geactiveerd, stuur dan een e-mail naar info@nobco.nl

Wij stimuleren onze aangesloten coaches om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid tot automatische incasso. Dat verlicht de administratieve lasten aanzienlijk. Daarom brengen we bij betaling via handmatige overschrijving € 10,- extra in rekening. Je krijgt zowel bij betaling per factuur als automatische incasso een digitale factuur toegezonden.

Wanneer je een eigen bedrijf hebt, afhankelijk van je omzet, wel. Dit hoeft niet als je een interne coach bent en in dienst bij een bedrijf.

Voor de NOBCO aansluiting gelden toelatingseisen. NOBCO staat voor professionaliteit.

 1. Je beschikt over een diploma van een EQA-opleiding, een door EMCC erkende coachopleiding. Check de NOBCO-website.
 2. Je beschikt over een HBO/WO-vooropleiding én coachopleiding van minimaal 50 uur, plus coachervaring met minimaal 5 coachees en 50 coachuren in de afgelopen drie jaar. Hiervoor worden bij aanmelding bewijsstukken gevraagd.
 3. Als je niet aan de bovenstaande criteria voldoet, kun je een aspirant lidmaatschap aanvragen. Je vraagt dan binnen een jaar een EIA-certificering aan en toont zo je professionaliteit alsnog aan.
 4. Coaches die werken in een coachpraktijk of interne coachpool halen vervolgens binnen 3 jaar na aansluiting hun EIA certificering. Je bent dan zichtbaar bij ‘ik zoek een coach’. Voor community leden geldt dit niet. 

Hier tref je het aanmeldformulier.

Wanneer je aangesloten bent bij NOBCO betaal je een aansluitingsbijdrage per jaar. Daarmee bouwen wij een jaarprogramma van evenementen en voordelen, waarvan je gebruik kunt maken. Met je aansluiting steun je de ontwikkeling van het vak van coaches en krijg je toegang tot diverse collectieve voordelen en diensten die jou ook helpen in je vakontwikkeling. De voordelen en diensten worden regelmatig vernieuwd, waarbij sommige vervallen. We doen ons best om alle diensten en voordelen goed te laten functioneren en horen het graag als er iets mis gaat. Er zijn echter geen mogelijkheden tot restitutie van aansluitbijdragen als je gedurende het jaar je aansluiting wilt beëindigen of als je geen gebruik maakt of kunt maken van de voordelen en diensten die we je aanbieden.

Vind hier een overzicht van de actuele voordelen.

Wanneer je je aansluit bij NOBCO, ga je als beroepscoach akkoord met:

 1. de aansluitovereenkomst beroepscoaches;
 2. de Internationale Ethische Code;
 3. het klachtenreglement;
 4. de algemene voorwaarden NOBCO.

We vragen je expliciet met elk document akkoord te zijn en hebben ze ook opgenomen in de aansluitovereenkomst. Deze documenten kunnen worden aangepast. Aanpassingen publiceren wij altijd op onze website.

Ja, organisaties kunnen zich ook aansluiten bij NOBCO. Organisaties, die bijvoorbeeld interne coaches in dienst hebben, kunnen uitgenodigd worden voor een NOBCO-organisatieaansluiting. Hiermee faciliteert NOBCO de professionaliseringsslag van interne coachpools.

Interne coaches krijgen toegang tot de kennis en instrumenten van NOBCO, zoals de Coaching Monitor en de NOBCO-kennisbank. Tevens krijgen interne coaches 25% korting op een eventuele individuele aansluiting bij de NOBCO.

Opleiders die een EQA-keurmerk mogen voeren voor hun coachopleiding, kunnen ook kiezen voor een EQA-opleidersaansluiting bij NOBCO. Hiermee hebben deelnemers aan de coachopleiding, onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid om een NOBCO-studentaansluiting af te sluiten voor € 99 per jaar (maximaal 2 kalenderjaren lang).

Meer informatie over de beide NOBCO-organisatieaansluitingen, bijbehorende voordelen en kosten vind je hier.

Certificeren

Het aanvragen van een EIA bestaat uit de volgende stappen:

 1. Aansluiten bij NOBCO;
 2. Informatie inwinnen over EIA (webinar, website, EIA informatiebijeenkomst);
 3. Bepalen van jouw niveau van EIA-certificering;
 4. Invullen portal (online tool om accreditatie vorm te geven);
 5. ‘Nominale’ door DNV; is de portfolio compleet ingevuld en wordt aan de kwantitatieve eisen voldaan. Wanneer dit het geval is volgt een:
 6. Toetsing door assessor en verifier, inclusief een (skype) interview;
 7. De assessor (en verifier) stelt een rapport op met zijn/haar bevindingen en handvatten voor de coach. Dit rapport wordt verstuurd naar het Europese panel;
 8. Besluit door Europees panel;
 9. Toe/afwijzing accreditatie aanvraag Toezending certificaat, vermelding in Nieuwsflits en aanpassing op de NOBCO-website.

Als je je EIA-certificering wilt aanvragen of verlengen is één van de voorwaarden het volgen van intervisie. Intervisie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Minstens de helft +1 leden van de intervisiegroep moet uit coaches bestaan;
 • De onderwerpen/thema's waar de intervisiegroep zich mee bezig heeft gehouden moet gerelateerd zijn aan coaching en/of de uitoefening van het beroep als coach;
 • Je intervisiegenoten hoeven geen lid van de NOBCO te zijn, maar wel als coach werkzaam zijn.

Je kunt je intervisie bijhouden door een presentielijst van elke bijeenkomst bij te houden, waarop alle aanwezigen hun naam en handtekening zetten. Wanneer je dat tot nu toe niet hebt gedaan, voldoet een overzicht van jullie bijeenkomsten van de afgelopen tijd, inclusief ieders individuele aanwezigheid per bijeenkomst. Dit formulier dient ondertekend te worden.

Het is fijn als je aangeeft in welke hoedanigheid je intervisiegenoten deelnemen aan de intervisie, bijvoorbeeld als NOBCO SP coach, als psycholoog of als ondersteuner in een HAP.

Daarnaast is het belangrijk dat je van iedere intervisiebijeenkomst een reflectieverslag maakt, waarin je beschrijft wat jij hebt geleerd en ingezien over een eigen casus of de casus van een van je intervisiegenoten.

In deze tabel zie je welke eisen er per EIA-niveau aan jou gesteld worden om je EIA-certificering te halen.
Je kunt zo een inschatting maken welk EIA-niveau bij jouw ervaring als coach past.

Accreditatieniveau

Foundation

Practitioner

Senior Practitioner

Master Practitioner

Vaardigheidstraining / Praktijk

50% = 10 uur, waarvan:
60% = 06 uur buiten de cursus
40% = 04 uur binnen de cursus

40% = 60 uur, waarvan:
60% = 36 uur buiten de cursus
40% = 24 uur binnen de cursus

30% = 150 uur, waarvan:
60% = 90 uur buiten de cursus
40% = 60 uur binnen de cursus

30% = 540 uur, waarvan:
60% = 324 uur buiten de cursus
40% = 216 uur binnen de cursus

Reflectie op eigen handelen

20% = 04 uur

25% = 37,5 uur

30% = 150 uur

30% = 540 uur

Theorie en modellen

20% = 04 uur

25% = 37,5 uur

30% = 150 uur

30% = 540 uur

Procesplanning (organisatie van studie en ontwikkeling als coach)

10% = 02 uur

10% = 15 uur

10% = 50 uur

10% = 180 uur

Totaal studiebelastingsuren (inclusief lesuren, studie-uren en examens)

Minimaal 20 uur

Minimaal 150 uur

Minimaal 500 uur

Minimaal 1.800 uur

Lees hier meer om te weten te komen wat je precies moet aantonen, en op welke wijze je dit dient te doen.

Kom je er niet uit, overweeg dan om één van EIA-mentoren in te zetten of eens van gedachten te wisselen met een van de EIA-assessoren. Beide mogelijkheden zijn tegen een bescheiden vergoeding mogelijk. Voor het inhuren van een EIA-assessor kun je contact opnemen met ons accreditatiebureau DNV: coaches@dnv.com

Nee, om je te kunnen certificeren, vragen we je aan te sluiten bij NOBCO. In Nederland voert de NOBCO de licentie voor het EIA-keurmerk. Wanneer je een EIA-keurmerk wilt aanvragen, dan is je eerste stap dus je aanmelding bij de NOBCO.

Ja, dat kan. Wanneer je van mening bent dat je voldoet aan alle toetsingscriteria, kun je direct een aanvraag indienen voor het EIA-niveau Senior Practitioner of Master Practitioner. Het is niet per se nodig om eerst de andere niveaus 'behaald' te hebben. Dit mag natuurlijk wel en is soms ook aan te raden. Twijfel je over je EIA-niveau, dan kun je hier (betaald) hulp bij vragen van een EIA-mentor.

De EIA-quickscan is een tool waarmee je snel inzichtelijk krijgt of je voldoet aan alle eisen voor het aanvragen van een EIA-certificering. Op dit moment is de tool niet beschikbaar op het vernieuwde nobco.nl. Bij een update van de website wordt de EIA-quickscan weer toegevoegd.

Een EIA-certificering is 5 jaar geldig. Op het EIA-certificaat staat de einddatum van jouw EIA-certificering. Vóór het verlopen van deze datum dien je een verlenging of een upgrade naar een hoger EIA-niveau aangevraagd te hebben. Voor meer informatie over de verlenging of upgrade van je EIA-keurmerk klik hier.

Ja, dat kan in sommige gevallen.

 • Wanneer je een ICF-ACC Credential hebt én je bent langer dan een jaar aangesloten bij de NOBCO, kom je in aanmerking voor een verkorte EIA-aanvraag op Practitionerniveau.
 • Wanneer je een ICF-PCC Credential hebt kom je in aanmerking voor een verkorte EIA-aanvraag op Practitioner of Senior Practitioner niveau.

In de portal vind je een overzicht van alle intervisiegroepen in Nederland inclusief hun coördinatoren. Hier kan je je tevens gelijk aanmelden bij één van de groepen. Mocht er geen plek meer zijn (en de ervaring leert dat dit soms het geval is), dan kun je overwegen om zelf een intervisiegroep op te richten. Dan ben jij de coördinator van de groep. Meld je aan bij ons secretariaat, maar ook bij intervisiegroepcoördinatoren in jouw omgeving. Zij hebben vaak zicht op coaches, die zich bij een intervisiegroep willen aansluiten. Wij helpen je desgewenst met een oproep in de Nieuwsflits. Je kunt ook zelf een bericht plaatsen in de LinkedIngroep Coaching als professie | NOBCO.

Steeds vaker wordt aan coaches gevraagd of zij op enige wijze zijn gecertificeerd als coach. Met het EIA-certificering kun je aantonen dat je als coach gecertificeerd bent.

Een aantal voordelen van het EIA-certificering op een rijtje:

 • Transparantie voor de coach: EIA is een helder ontwikkelinstrument voor jou als coach
 • Transparantie naar de coachee en/of opdrachtgever over je ervaring en vaardigheid als coach
 • Bevestiging van de professionaliteit van de coach
 • Vergroot de geloofwaardigheid van de coach
 • Onderscheidend vermogen: het EIA-keurmerk is een internationaal erkend keurmerk en biedt ook toegevoegde waarde voor je internationale klanten

Wij kunnen geen garantie geven. Het is belangrijk om zelf van te voren goed te kijken of je aan de toetsingscriteria voldoet en op welk EIA-niveau je jouw aanvraag indient. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor. Wees kritisch naar jezelf als het gaat om je EIA-niveau. Twijfel je? Bel de EIA-informatielijn, bereikbaar op maandag van 16.00-18.00 uur. Telefoon: 033 - 247 34 44.

Het zorgvuldig opbouwen van jouw portfolio vergroot de kans dat jouw EIA-aanvraag gehonoreerd wordt. Hierdoor zorg je ervoor dat het team van EIA-assessoren snel zicht krijgt op relevante informatie.

Je EIA-keurmerk blijft geldig en je mag hem gebruiken tot hij afloopt; je kunt daarna niet meer verlengen, omdat je geen aansluiting meer hebt bij NOBCO. 

De EIA-certificeringsprocedure verloopt gedegen en zorgvuldig. Hier gaat veel tijd in zitten.

De tarieven van de NOBCO voor het aanvragen van een EIA-keurmerk zijn conform de tarieven die EMCC hanteert. Om je een indruk te geven waar het tarief uit is opgebouwd:

 • Licentiekosten EMCC, onder meer voor het steeds verder ontwikkelen van het EIA-keurmerk
 • Inzet EIA-assessor, verifier en internationaal toetsingspanel: de procedure vraagt een aanzienlijk aantal uren van professionele assessors om een aanvraag op de juiste manier te beoordelen
 • Kosten van ons accreditatiebureau DNV GL
 • Onderhoud aan de portal
 • Updates van het EIA-keurmerk en certificeringsprocedure

Het tarief is voor de NOBCO niet kostendekkend. Een aanzienlijk deel van de kosten wordt door de NOBCO zelf gedragen.

Dit is helaas niet mogelijk.

Dit hangt af van je eigen tempo en de volledigheid van aanleveren. In de meeste gevallen duurt een EIA-certificeringsprocedure het 3 tot 6 maanden.

Nee, want de EIA-certificering is persoonsgebonden en niet bedrijfsgebonden. De EIA-certificering wordt alleen aan personen toegekend. Je mag dan ook het logo niet voor je bedrijf voeren, maar het wel bij afzonderlijke coaches vermelden.

Aansluiten bij de NOBCO en de EIA-certificering zijn vooralsnog persoonsgebonden zaken. Dit is niet aan een bedrijf gekoppeld.

EVC staat voor Eerder Verworven Competenties. Dit houdt in dat je - als je geen EQA-opleiding met succes hebt afgerond - ook door middel van andere trainingen en opleidingen kunt aantonen dat je over het gevraagde EIA-niveau beschikt. Het verdient aanbeveling om, naast het insturen van bewijsstukken van de afgeronde opleiding/trainingen, bewijsstukken in te leveren en een toelichting mee te sturen. In de toelichting onderbouw je waarom de door jou gevolgde opleiding volgens jou voldoet aan het gevraagde EIA-niveau.

EMCC Global is in België gevestigd als een ‘Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk (IVZW)’. Dit is een speciale rechtsvorm gericht op internationale organisaties die onderling samenwerken met landen die zich verbinden aan een overkoepelende organisatie. De landenorganisaties, waaronder NOBCO, zijn juridisch onafhankelijk en zelfstandig gevestigd. Zij gaan met EMCC een contractuele samenwerking aan en zijn op die manier vertegenwoordigd in de Council, het hoogste orgaan van EMCC. Grote landen zoals Nederland hebben twee stemmen in de Council. EMCC kent ‘werkende leden’ en ‘individuele leden’. NOBCO is als ‘EMCC Netherlands’ een zogenaamd ‘werkende lid‘ van EMCC. In totaal zijn er 27 vergelijkbare landenorganisaties. De ‘individuele leden’ zijn mensen die aangesloten zijn bij landenorganisaties. In de landen waar geen landenorganisatie bestaat, zijn de individuele leden rechtstreeks aangesloten bij EMCC. EMCC wordt bestuurd door de Global Executive Board, waarvan de leden worden gekozen door de vertegenwoordigers van de landen (de Council). In 20xx heeft EMCC de naam veranderd in EMCC Global en is de organisatie actief over de hele wereld.

Dat kan. Vanaf 1 januari 2023 bieden we twee soorten aansluitingen voor coaches:

 1. Het community-lid is bedoeld voor mensen met interesse in het coachvak, die bijvoorbeeld als leidinggevend of wetenschapper actief zijn en graag deel uitmaken van de NOBCO-community.
 2. NOBCO-coaches die zich nieuw aansluiten, dit zijn coaches die actief zijn in een coachpraktijk of onderdeel uitmaken van een interne coachpool, vragen we om hun professionaliteit transparant te meken middels certificering. Het is wenselijk om daar meteen mee te starten. Het is de bedoeling om dit traject binnen 3 jaar af te ronden en het EIA-certificaat te hebben behaald.

Je kiest zelf ergens in de toekomst een datum voor indienen van je EIA-aanvraag. Je kunt het jaar tót dat moment benutten om je portfolio te vullen. Nu alvast inloggen in de DNV portal om rond te kijken is dus zeker nuttig.

Het indienen van het portfolio gaat gepaard met de betaling. Als de betaling is voldaan ontvangt de coach een kopie factuur in zijn/haar mailbox. nominale toetsing

Zodra de aanvraag is binnengekomen bij DNV zal binnen 2 weken de nominale toetsing worden uitgevoerd. Mochten er na de nominale toetsing nog aanvullingen nodig zijn, zal dit door DNV worden teruggekoppeld naar de coach. De coach krijgt 4 weken de tijd om de aanvullingen op het portfolio te schrijven. Nadat DNV de aanvullingen op het portfolio ontvangen heeft zal DNV de aanvullingen binnen 1 week nominaal toetsen. inhoudelijke toetsing

Als DNV het portfolio nominaal akkoord bevonden heeft, zal zij binnen 1 week een team van assessoren aanwijzen die het portfolio inhoudelijk gaat toetsen. De assessoren krijgen 4 weken de tijd om het portfolio inhoudelijk te toetsen. Is het portfolio volgens hen niet akkoord, heeft de coach eenmalig de kans om het portfolio binnen 2 weken aan te passen- of vullen. Vervolgens zullen de assessoren een aanbeveling schrijven en deze naar DNV communiceren. panel toetsing

DNV stelt een panel van deskundigen samen en geeft het minimaal 1 week de tijd om de aanbeveling van de assessoren te analyseren. Het panel zal plaatsvinden op de eerstvolgende datum waarop een panelbijeenkomst gepland staat. Het panel van deskundigen neemt vervolgens de beslissing op basis van de aanbeveling van de assessoren. DNV communiceert de beslissing van het panel binnen 2 werkdagen naar de coach.**

Looptijd behandeling aanvraag met vertraging: ca. 16 weken Looptijd behandeling aanvraag zonder vertraging: ca. 9 weken

Ja, mits het coachuren betreft en de uren onder supervisie/begeleiding in een opleidingskader gemaakt worden. Je moet kunnen bewijzen dat het coaching was en dat begint met een coachcontract.

In beide gevallen mag je eenmalig aanvullingen aanleveren. De richtlijn is dat het DNV of de assessoren niet langer dan een uur mag kosten om de aanvullingen te toetsen.

Het aantal woorden wordt bij de nominale toetsing door DNV GL geteld. Het aantal woorden dat het essay moet bevatten moet liggen tussen de 300 - 500 woorden. Mocht het aantal woorden afwijken van de bovengenoemde bandbreedte, dan zal het portal je tekst afbreken bij 500 woorden.

Het feit of er wel of niet wordt/werd betaald voor de coachingsdiensten is niet relevant. Wel dient aangetoond te kunnen worden wie de coach was, wie de coachee was, dat er sprake was van coaching, wanneer de coaching heeft plaatsgevonden (en hoe lang). Voor het kunnen aantonen van deze feiten dienen bewijsstukken in de vorm van contracten, facturen en/of evaluatieformulieren beschikbaar te zijn. Deze bewijsstukken kunnen steekproefsgewijs of bij twijfel door DNV GL of de assessoren opgevraagd worden.

Op pagina 10 van de handleiding staat het volgende beschreven: "Het aantal vereiste uren heeft voor minimaal 70% betrekking op individuele coachingsactiviteiten". Het is dus sowieso nodig dat het grootste deel van de verrichte coachingswerkzaamheden individuele coaching betreft. Daarnaast wordt coaching aan een groep aangemerkt als coaching aan 1 client.

Coaching die tijdens een opleiding is uitgevoerd kan meetellen als het volgende aangetoond kan worden:

 • Wie de coach was;
 • Dat er sprake was van coaching;
 • Wie de coachee was (eventueel geanonimiseerd);
 • Wanneer er gecoacht is;
 • Hoeveel tijd de coachsessie(s) in beslag nam(en).

Daarnaast dient de coaching 'zelfstandig' uitgevoerd te zijn.

Allereerst is het belangrijk te melden dat de opgevoerde permanente educatie slechts uit de twaalf maanden voorafgaand aan het indienen van het portfolio mag zijn.

Er is niet precies vastgesteld wat opgevoerd mag worden als permanente educatie en wat niet. Te denken valt aan opleidingen, cursussen, workshops, congressen, seminars, etc. Er mogen ook activiteiten opgevoerd worden waar geen PE-uren voor uitgegeven worden of die niet direct met coaching te maken hebben. Te denken valt aan een interessant boek waarvan je vindt dat het heeft bijgedragen aan je professionele ontwikkeling als coach.

Het is echter wel noodzakelijk om de verbinding met het coachvak aan te tonen en te beschrijven/reflecteren waarom het heeft bijgedragen aan de professionele ontwikkeling van jou als coach. Maak hierbij ook de verbinding met het 'Competence Framework'.

Het hebben van een afgeronde opleiding met EQA is geen eis in relatie tot de EIA-certificering.

Een (succesvol afgeronde) opleiding is wel relevant als deze EQA-geaccrediteerd is, omdat daarmee 'vrijstelling' wordt verkregen o.a.a voor het aantonen van de competenties / vaardigheidsindicatoren (onderdeel kwalificaties/deskundigheid uit de EIA-handleiding)

Voorbeeld

Als je een afgeronde opleiding die geaccrediteerd is op het niveau Practitioner, Senior Practitioner of Master Practitioner gevolgd hebt en jij je aanvraag op Practitioner niveau indient dan geldt het volgende:

Door middel van een diploma/certificaat dient aangetoond te worden dat een EQA opleiding is afgerond.

Als je de aanvraag indient binnen 2 jaar na afronding hoef je de volgende onderdelen niet aan te leveren:

 • 4.4 Bewijs Competenties uit de "Handleiding EIA met EQA".
 • Case study
 • Leerjournaal

Heb je je opleiding langer dan 2 jaar geleden afgerond dan moet je wel een leerjournaal inleveren.

Op pagina 10 van de handleiding staat het volgende beschreven: "Het aantal vereiste uren heeft voor minimaal 70% betrekking op individuele coachingsactiviteiten". Het is dus sowieso nodig dat het grootste deel van de verrichte coachingswerkzaamheden individuele coaching betreft. Daarnaast wordt coaching aan een groep aangemerkt als coaching aan 1 client.

Ja, dat kan in sommige gevallen.

 • Wanneer je een ICF-ACC Credential hebt én je bent langer dan een jaar aangesloten bij de NOBCO, kom je in aanmerking voor een verkorte EIA-aanvraag op Practitionerniveau.
 • Wanneer je een ICF-PCC Credential hebt kom je in aanmerking voor een verkorte EIA-aanvraag op Practitioner of Senior Practitioner niveau.

Om tot een keuze te komen welk EIA-niveau het best bij je past, kun je een aantal stappen doorlopen:

 1. Lees de verschillen tussen de 4 EIA-niveaus en bedenk met welk van de vier niveaus jij je het meest kunt identificeren.
 2. Kijk in het Competence Framework | CFW of je je herkent in de vaardigheidsindicatoren die bij de 8 competenties horen van het niveau dat jij hebt uitgekozen. Soms is het zinvol om je niveau bij te stellen. Tip: je kunt beter een lager niveau aanvragen als je twijfelt en in de loop der tijd een upgrade aanvragen.
 3. Kijk op pagina 10 van de Handleiding EIA-keurmerk voor een overzicht van het aantal uren en jaren ervaring dat behoort bij het door jou gekozen EIA-niveau.

Kom je er niet uit, bel dan de EIA-Infolijn (033 - 247 34 44) op maandagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur. Of overweeg een van de EIA-mentoren te benaderen.

Ja, dat kan. Wanneer je van mening bent dat je voldoet aan alle toetsingscriteria, kun je direct een aanvraag indienen voor het EIA-niveau Master Practitioner. Het is niet per se nodig om eerst de andere niveaus 'behaald' te hebben. Dit mag natuurlijk wel en is soms ook aan te raden. Twijfel je over je EIA-niveau, dan kun je hier (betaald) hulp bij vragen van een EIA-mentor.

Dit zijn strikte ondergrenzen. Het gaat hierbij om voldoende opleidingsuren en voldoende praktijkuren. Daarnaast is het aantal jaren coachervaring relevant. Door middel van eigen registratie en administratie kunnen deze aangetoond worden.

EQA-opleidingen

Veel potentiële studenten richten zich regelmatig tot de NOBCO met de vraag 'hoe kom ik tot de juiste keuze voor een coachopleiding'. De NOBCO is een onafhankelijke stichting en onthoudt zich van het geven van individuele adviezen.

Checklist: hoe kom ik tot de juiste keuze voor een coachopleiding?

 • Wat betreft verwachtingen: wat wil ik kunnen en wat wil ik weten aan het eind van de opleiding?
 • Wat betreft niveau: wat is het instapniveau van de opleiding (MBO, HBO, post-HBO, enz.) en in hoeverre worden de studenten hierop geselecteerd?
 • Wat betreft mijn ervaring als coach: wat is het gewenste ervaringsniveau van de studenten en in hoeverre worden de studenten hierop geselecteerd? Oftewel: in hoeverre zit ik tussen gelijkgestemden?
 • Heb ik een intakegesprek? Met wie en met welk doel?
 • Wat wil ik vooral leren? Theorie: inleidend of juist grondig? Oefenen: beetje of juist heel veel?
 • Hoeveel feedback wil ik krijgen tijdens de opleiding, en van wie? Verplichte intervisie? Mogelijkheid tot supervisie? En in hoeverre is het verplicht te oefenen met ‘echte’ cliënten tussen de trainingsdagen in?
 • Wat is het niveau van de trainer(s), en hoeveel verschillende trainer(s) krijg ik, en wie is/zijn de trainer(s)?
 • Hoeveel contacturen zijn er en hoeveel tijd zit er tussen de trainingsdagen? En wat is de totale doorlooptijd? Op welke dagen, weekends, enz.
 • Wat zijn de kosten en in hoeverre heb ik het idee dat ik waar zal krijgen voor mijn geld?

In het overzicht opleidingen met EQA-keurmerk staan alle opleidingen die het EQA-keurmerk mogen voeren. In dit overzicht staat ook welke opleidingen een aanvraag voor EQA-keurmerk hebben gedaan hebben.

Nee. De EIA-niveaus zijn opgebouwd uit een minimum aantal studiebelastingsuren. Daarnaast worden aanvullende eisen gesteld, zoals het aantal gemaakte ‘vlieguren’ (coachuren) en deelname aan intervisie.

Bij een EIA-aanvraag moet een coach de volgende zaken aantonen:

Zonder EQA-opleiding Met EQA-opleiding
Good practice Good practice
Coachuren Coachuren
Opleidingsuren en permanente educatie -

Vaardigheidsindicatoren (verschillend per niveau)

-

In deze tabel zie je welke eisen er per EIA-niveau aan jou gesteld worden om je EIA-certificering te halen.
Je kunt zo een inschatting maken welk EIA-niveau bij jouw ervaring als coach past.

Accreditatieniveau

Foundation

Practitioner

Senior Practitioner

Master Practitioner

Vaardigheidstraining / Praktijk

50% = 10 uur, waarvan:
60% = 06 uur buiten de cursus
40% = 04 uur binnen de cursus

40% = 60 uur, waarvan:
60% = 36 uur buiten de cursus
40% = 24 uur binnen de cursus

30% = 150 uur, waarvan:
60% = 90 uur buiten de cursus
40% = 60 uur binnen de cursus

30% = 540 uur, waarvan:
60% = 324 uur buiten de cursus
40% = 216 uur binnen de cursus

Reflectie op eigen handelen

20% = 04 uur

25% = 37,5 uur

30% = 150 uur

30% = 540 uur

Theorie en modellen

20% = 04 uur

25% = 37,5 uur

30% = 150 uur

30% = 540 uur

Procesplanning (organisatie van studie en ontwikkeling als coach)

10% = 02 uur

10% = 15 uur

10% = 50 uur

10% = 180 uur

Totaal studiebelastingsuren (inclusief lesuren, studie-uren en examens)

Minimaal 20 uur

Minimaal 150 uur

Minimaal 500 uur

Minimaal 1.800 uur

Nee, dat hoeft niet per se. De opleiding heeft een kwalitatieve en administratieve toetsing doorstaan. Elke coach kan na het voltooien van de EQA-coachopleiding voor zichzelf het niveau aanvragen voor het Europese EIA-keurmerk.

NOBCO heeft onder andere als doelstelling om de professionalisering van het coachvak te stimuleren. Het faciliteren van kwaliteitsontwikkeling door toetsing past binnen deze koers.
NOBCO heeft geen commercieel belang en is aan geen enkele coachopleiding verbonden.
De EQA-toetsing van een coachopleiding vindt plaats door onafhankelijke EQA-assessoren op basis van EMCC-criteria voor registratie. Het onafhankelijk panel van EMCC kent het EQA-keurmerk toe.
Deze criteria gelden voor alle Europese coachopleidingen die het EQA-keurmerk aanvragen.

Hiermee toont de opleider aan dat de EQA-getoetste opleiding aan de kwaliteitseisen voldoet die corresponderen met de verschillende niveaus van EMCC.

Met een EQA-keurmerk staat een coachopleiding eerder bekend als een betrouwbare opleiding.
Een student weet bij inschrijving waar hij voor kiest.
De opleider toont aan met kwaliteitsontwikkeling bezig te zijn.

Een opleiding kan zich richten op de 4 niveaus voor coaches: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Practitioner.

De aanvraag verloopt via dit schema.

Door EMCC getrainde en gecertificeerde onafhankelijke EQA-assessoren voeren EQA-toetsing uit. Zij zijn zelf ook coach. Zij presenteren zich hier. Daarna wordt het assessment beoordeeld door het onafhankelijke panel van EMCC.

Nee. Binnen EMCC is afgesproken dat toetsing plaatsvindt in het land waar de opleiding wordt aangeboden.

Nee. Elke coachopleiding dient apart te worden getoetst. Zodra er een opleiding is getoetst verwachten we wel dat de doorloop van een volgende procedure sneller kan.

Nee. EMCC en ICF hanteren aparte criteria. Er is overlap en er zijn verschillen. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met José Vos-Boven

Nee. Omdat NOBCO een onafhankelijke stichting is en haar objectiviteit wil behouden, geven wij geen individuele opleidingsadviezen. Wij vinden het natuurlijk wel erg belangrijk dat je een juiste keuze maakt. Met deze checklist hopen we jou dan ook een eind op weg te helpen bij het maken van de juiste keuze.

Checklist: hoe kom ik tot de juiste keuze voor een coachopleiding?

 • Doel en verwachting: wat wil ik kunnen en weten aan het eind van de opleiding?
 • Recensies: wie ken ik die deze opleiding heeft gevolgd en wat is zijn/haar oordeel?
 • Niveau en toelatingseisen: wat is het instapniveau van de opleiding (MBO, HBO, post-HBO, WO) en wat zijn overige toelatingseisen?
 • Ervaring: wat is het gewenste ervaringsniveau van deelnemers en hoe worden deelnemers hierop geselecteerd? In hoeverre zit ik tussen gelijkgestemden?
 • Intake: heb ik een intakegesprek? Met wie en met welk doel?
 • Leermethoden: wat wil ik leren? Theorie: inleidend of juist grondig? Oefenen: een beetje of juist heel veel? Hoe is de opleiding opgebouwd?
 • Feedback: hoeveel feedback wil ik krijgen tijdens de opleiding, en van wie? Verplichte intervisie? Mogelijkheid tot supervisie? Is het verplicht te oefenen met ‘echte’ cliënten tussen de trainingsdagen in?
 • Trainers: wat is het niveau van de trainer(s), hoeveel verschillende trainer(s) geven les. Wie is/zijn de trainer(s)?
 • Tijdsinvestering: hoeveel contacturen zijn er en hoeveel tijd zit er tussen de trainingsdagen? Wat is de totale doorlooptijd? Op welke dagen valt de opleiding (weekdagen, weekends)?
 • Kosten: wat zijn de kosten?
 • Netwerk: in welk netwerk kom ik terecht door het volgende van deze opleiding en past dit bij mijn ambities als coach c.q. ondernemer?
 • Internationaal: in hoeverre vind ik een internationale oriëntatie binnen de opleiding van belang?
 • Waarde: wat ‘krijg’ ik aan het eind van de opleiding en wat is de waarde daarvan in de markt? Je kunt denken aan een certificaat, erkend diploma, EQA-keurmerk, toegang tot aansluiting beroepsvereniging, enz.
 • Competenties: welke competenties verwerf ik in deze opleiding? Sluiten deze competenties aan bij de competentievereisten die de beroepsgroep vraagt?

Nee. EQA-accreditatie dient toch plaats te vinden. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met José Vos-Boven

EMCC Global is in België gevestigd als een ‘Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk (IVZW)’. Dit is een speciale rechtsvorm gericht op internationale organisaties die onderling samenwerken met landen die zich verbinden aan een overkoepelende organisatie. De landenorganisaties, waaronder NOBCO, zijn juridisch onafhankelijk en zelfstandig gevestigd. Zij gaan met EMCC een contractuele samenwerking aan en zijn op die manier vertegenwoordigd in de Council, het hoogste orgaan van EMCC. Grote landen zoals Nederland hebben twee stemmen in de Council. EMCC kent ‘werkende leden’ en ‘individuele leden’. NOBCO is als ‘EMCC Netherlands’ een zogenaamd ‘werkende lid‘ van EMCC. In totaal zijn er 27 vergelijkbare landenorganisaties. De ‘individuele leden’ zijn mensen die aangesloten zijn bij landenorganisaties. In de landen waar geen landenorganisatie bestaat, zijn de individuele leden rechtstreeks aangesloten bij EMCC. EMCC wordt bestuurd door de Global Executive Board, waarvan de leden worden gekozen door de vertegenwoordigers van de landen (de Council). In 20xx heeft EMCC de naam veranderd in EMCC Global en is de organisatie actief over de hele wereld.

Er is geen vanzelfsprekende relatie tussen die twee. Het is al jaren gebruikelijk dat op verzoek PE-uren kunnen worden toegekend aan de nascholing van een individuele coach. Het kan ook zijn dat het aantal PE-uren op voorhand wordt vastgesteld voor een opleidingsprogramma dat aangeboden wordt door een (coach)instelling.

Als een coachopleiding geaccrediteerd is voor een bepaald EQA-niveau, zal de aanbieder toch alsnog een aanvraag moeten indienen voor PE-uren. Meestal is het zo dat EQA-opleidingen een intensief en langdurig karakter hebben, terwijl PE-uren kunnen worden toegekend aan kortdurende scholingsactiviteiten.

De aanvrager betaalt aan NOBCO. NOBCO bekostigt uit de ontvangen bedragen in de eerste plaats alle eigen kosten die met de uitvoering van EQA samenhangen: assessoren, manager, administratieve organisatie, etcetera. Daarna draagt NOBCO aan EMCC af: het betreft een aandeel van de EQA-aanvraag in de algemene kosten van EMCC voor de organisatie van EQA-toetsing en de licentievergoeding(en). De licentievergoedingen betreffen twee percentages over de geldende EQA kostprijs: 3% voor ongedekte en onvoorziene kosten en 5% voor verder onderzoek en ontwikkeling (research & development). Een eventueel overschot wordt in reserve gehouden voor komende jaren.

De betaling verloopt in 3 fasen. Na betaling van de eerste fase zal de toetsing starten. Na betaling van de tweede fase start toetsing van de tweede fase, na betaling van de derde fase start toetsing van de derde (en laatste) fase.

Fase 1 leidt tot een indruk voor de opleider en de 2 assessoren in welke mate de benodigde gegevens beschikbaar en volledig zijn.

In fase 2 moet de opleider het gewenste materiaal aanleveren en gaan de EQA-assessoren ermee aan de slag. In fase 3 toetst het EQA-toetsingspanel het opgemaakte toetsingsrapport en wordt besloten of het EQA-keurmerk al dan niet wordt toegekend.

Hoe lang de 3 fasen duren, hangt af van hoe snel de opleider de benodigde gegevens aanlevert. Per fase geldt een periode van maximaal 6 maanden, waarbinnen de fase afgerond moet zijn. Na het doorlopen van fase 1 ontvangt de opleider een factuur voor fase 2. Na ontvangst van de betaling start fase 2 en deze duurt ook maximaal 6 maanden. Fase 3 is niet aan tijd gebonden, maar hangt af van de overlegmomenten van het EQA-toetsingspanel.

Elk land mag boven de EMCC-eisen uit, dus hogere normen stellen. Het individuele land mag geen lagere normen stellen. We stemmen met elkaar binnen EMCC af hoe we met dilemma’s omgaan.

De hoeveelheid tijd en energie die het kost, hangt af van verschillende factoren. Wat we zeker weten is dat het toetsingsproces sneller en soepeler verloopt als de EQA-aanvrager goed zicht heeft op de inhoud en opbouw van de coachopleiding en alle zaken eromheen.

Vanaf het moment dat een EQA-keurmerk aan een coachopleiding is toegekend, kunnen studenten een EIA-certificering aanvragen. Dit betreft een verkorte procedure tegen een lager tarief. Dit kan dan met terugwerkende kracht vanaf de datum van de EQA-aanvraag. Studenten die de betreffende coachopleiding al hebben afgerond al vóór aanvraagdatum van het EQA-keurmerk, komen helaas niet in aanmerking voor deze regeling terugwerkende kracht.

De documenten die NOBCO ontvangt van de opleider ten bate van de EQA-accreditatie worden vertrouwelijk behandeld. Tijdens de accreditatieprocedure zijn deze documenten in het bezit van de toegewezen EQA-assessoren. Na afronding van de EQA-accreditatie worden alle documenten teruggestuurd naar opleider. NOBCO heeft geen dossiers.

Verder hebben EMCC-assessoren geheimhoudingsplicht. Zij mogen de met de opleider besproken en ontvangen informatie niet delen met anderen, behalve met NOBCO-functionarissen die bij de EQA-accreditatie betrokken zijn en zorgen voor de afhandeling (EQA-assessoren, EQA-manager, NOBCO-secretariaat).

Nee, het EQA-logo is bedoeld voor opleidingsinstituten die een EQA-keurmerk mogen voeren. Het is niet bedoeld voor individuele coaches.

Coaches mogen wel op hun website vermelden dat ze bij het betreffende opleidingsinstituut een Europees geaccrediteerde coachopleiding hebben gevolgd.

Als een coach een EIA-keurmerk mag voeren, dan mag het NOBCO-logo met het betreffende EIA-niveau worden gevoerd.

Begrippenlijst EQA: aangevraagd, geldig vanaf, verlengd tot

Aangevraagd: betekent dat het EQA-keurmerk is aangevraagd door de opleider en dat de aanvraag nog in behandeling is. Studenten die zich aanmelden in de periode ‘in aanvraag’ kunnen vermelden dat zij een EQA-geaccrediteerde opleiding hebben gevolgd.

Geldig vanaf: dit betekent dat het EQA-keurmerk geldig is vanaf de genoemde datum. Als je een coachopleiding hebt afgerond na deze datum, heb je een EQA-gecertificeerde opleiding gevolgd. Als een EQA-keurmerk wordt toegekend, dan geldt de hieronder genoemde datum als ingangsdatum.

De toetsing en rapportage vindt uitsluitend in het Engels plaats en worden door een Engelstalig panel behandeld. Het overleg met de EQA-assessoren en het aanleveren van opleidingsmateriaal kan in het Nederlands.

Events

Iedere aangesloten coach kan eenmaal gratis een introducé meenemen naar een landelijke bijeenkomst. Wil je in het aanmeldformulier de naam van de introducé opgeven.

Onderzoek

NOBCO heeft een uitgebreide kennisbank met enkele honderden literatuursuggesties. Klik hier voor de kennisbank: Zoek publicaties.

Ja, onze Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) ondersteunt mensen die onderzoek willen doen naar coaching. Tevens stelt NOBCO (beperkte) financiële middelen beschikbaar voor onderzoek. Klik hier voor meer informatie over de CWO.

Nee. NOBCO verstrekt enkel via de individuele coachprofielen gegevens van aangesloten coaches. Wij verstrekken dus geen adressenbestanden aan derden.

Er kan wel een verzoek worden ingediend bij de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van NOBCO voor het plaatsen van een oproep in ons e-Magazine. Klik hier voor meer informatie over de CWO.

Learning & Development

NOBCO biedt diverse events, zoals congressen, webinars en masterclasses. Daarnaast hebben we een eigen academie met daarin leerlijnen. De academie is te bereiken via ‘mijn NOBCO’. Daarnaast zijn er bijeenkomsten van specifieke vaksecties en bieden we een platform voor intervisiegroepen.

Contact

Coaching

Op dit moment mag iedereen zich coach noemen. "Coaching" is geen beschermd beroep, zoals arts dit wel is. NOBCO heeft in 2022 een grote stap gezet in het verder professionaliseren van het coachvak. Vanaf 2023 zijn NOBCO-coaches onderweg naar certificering of gecertificeerd. Daarmee maken zij hun professionaliteit transparant via een EIA certificaat. 

Maatschappij

Leidend zijn in de ontwikkeling van het coachvak en bijdragen aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching; dat is de missie van NOBCO. Onze visie is dat professionele coaching een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties.

Wanneer wij een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, zullen wij dit intern bespreken en waar mogelijk instappen. Een concreet initiatief is ‘NOBCO helpt studenten’, waar gecertificeerde coaches tegen een hele geringe vergoeding coaching aanbieden aan studenten die het na corona moeilijk hebben gekregen.

Website

Met de vernieuwing van onze website hebben we het inloggen vereenvoudigd. Daardoor kun je je nu met je mailadres aanmelden. Hiervoor is het wel nodig dat eerst je e-mailadres activeert. We hebben op 14 juli een mail verstuurd met informatie over het opnieuw activeren van je account. Check ook je spamfolder. 

Mocht het nog niet goed gaan, stuur dan een mail naar website@nobco.nl 

Als je in Mijn NOBCO bent ingelogd, kun je in de DNV-portal inloggen met hetzelfde mailadres. Mocht je dit e-mailadres willen aanpassen, dan kan dat in “Mijn NOBCO”. Let op, de verwerking van de aanpassing in het DNV-portal duurt 24 uur. Je kan dus niet direct op de DNV-portal inloggen met het aangepaste e-mailadres. Wacht daar een dag mee.

Je e-mailadres aanpassen gaat als volgt:
1.    Ga hiervoor naar www.nobco.nl
2.    Kies rechtsboven voor “Inloggen”
3.    Log in
4.    Kies rechtsboven, onder “Welkom <naam>” voor “Mijn profiel”.
5.    Kies in het blauwe blok voor “Privé gegevens”
6.    Kies voor “Aanpassen” en wijzig je e-mailadres en kies “Opslaan”
7.    Kies vervolgens in het blauwe blok voor ‘coachdetails’
8.    Check of je de coachingmonitor hebt aangevinkt: zo niet kies dan voor aanpassen, vink deze optie aan en kies ‘opslaan’

Zoals gezegd, 24 uur later kan je met dit adres inloggen op de DNV-portal.

Soms vraagt de Coaching Monitor nog om je aansluitnummer. Dit kun je dan invoeren, het aansluitnummer heb je ontvangen toen je bent aangesloten bij NOBCO. Als je dit niet kunt terugvinden kun je dit opvragen bij info@nobco.nl

Mocht je alsnog tegen inlogproblemen aanlopen, laat het dan gerust weten met een mailtje aan: website@nobco.nl.

Vanaf 1 januari 2023 bieden we twee soorten aansluitingen: Een NOBCO-coach en een NOBCO- communitylid. Een NOBCO-coach is actief in een professionele coachpraktijk en een NOBCO-communitylid is werkzaam in het vakgebied van coaching. NOBCO-coaches maken hun professionaliteit transparant en aantoonbaar door middel van individuele EIA-certificering (European Individual Accreditation) als coach. 

Op onze website worden alle NOBCO-coaches door coachees en organisaties gevonden op het platform ‘Ik zoek een coach’ op de website. NOBCO-coaches kunnen in hun profiel een aantal profilerende kenmerken tonen. Gecertificeerde NOBCO-coaches hebben daarbij de mogelijkheid om een uitgebreide profieltekst op te nemen. Voor NOBCO-coaches die nog bezig zijn met hun certificering wordt de uitgebreide profieltekst beschikbaar na het behalen van een EIA. 

Wil je meer weten over een EIA-certificering

NOBCO biedt haar aangesloten coaches een aantal formats die ondersteuning geven bij het ondernemen. Daar hoort o.a. een voorbeeld bij van Algemene Voorwaarden voor coachpraktijken, waarnaar coaches kunnen verwijzen in hun coachovereenkomst. 

Deze algemene voorwaarden voor coachpraktijken zijn hier vindbaar. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Momenteel worden de huidige voorwaarden juridisch getoetst. Mocht dit leiden tot aanpassingen, dan stellen we je hiervan op de hoogte via onze nieuwsflits.

Overig

Nee, verzekeraars en Vektis zijn van mening dat coaching niet onder zorgverlening valt en dat zij coaches niet in het AGB-register zullen opnemen.

Toelichting:
In het AGB-register staan beroepsgroepen en ondernemingen/instellingen die door verzekeraars vergoed worden. Het AGB register wordt beheerd door Vektis. Vektis is de informatiebron voor verzekeraars en besluitvormers rond vergoedingen in de zorg.

Vektis levert informatie over gedeclareerde zorg. De informatie helpt goede zorg betaalbaar te houden. Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg op basis van alle zorgdeclaraties en verzekerdengegevens. Dit geeft de beslissers in de zorg onderbouwing bij het maken van keuzes om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in stand te houden. Met de standaarden en de referentieproducten van Vektis kunnen partijen in de zorg declaratieprocessen efficiënt uitvoeren.

Als zorgverleners in het AGB-register willen worden opgenomen dienen zij aan te tonen dat hij/zij lid is van een door de zorgverzekeraar(s) erkende beroepsvereniging. Zorgverzekeraars vergoeden alleen die beroepsgroepen, die zich met zorgverlening bezighouden. Daarvoor hebben zij lijsten met beroepsorganisaties vastgesteld waarvan de zorgverlening wordt vergoed.

Vanaf 1 januari 2017 moet iedereen die in de zorg werkt (instellingen én zelfstandigen) in het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beschikken over een klachtenfunctionaris waarbij een cliënt met zijn klacht terecht kan.

Door het Ministerie van VWS is bevestigd dat "coaching gericht op (re)socialisatie richting meedoen in de maatschappij of gericht op loopbaan/werk niet valt onder de Wkkgz". Derhalve behoeft een coach niet over een klachtenfunctionaris te beschikken.

Coaches die tevens werkzaam zijn als aanbieder in de zorg (b.v. therapeuten) vallen in het kader van deze beroepsuitoefening wel onder de Wkkgz en dienen een klachtenfunctionaris te hebben. Voor meer informatie hierover zie VKIG (Vereniging van klachtenfunctionarissen in de zorg).

Alle werkzaamheden op het vlak van mentale begeleiding en advisering op individueel en groepsniveau, zowel preventief als curatief voor zowel particulieren als organisaties vallen onder deze collectieve verzekering. Het betreft werkzaamheden die gerekend kunnen worden tot het gebruikelijke werkterrein van een in Nederland gevestigd aangesloten NOBCO-coach.

Nee, verzekeraars en Vektis zijn van mening dat coaching niet onder zorgverlening valt en dat zij coaches niet in het AGB-register zullen opnemen.

Toelichting:
In het AGB-register staan beroepsgroepen en ondernemingen/instellingen die door verzekeraars vergoed worden. Het AGB register wordt beheerd door Vektis. Vektis is de informatiebron voor verzekeraars en besluitvormers rond vergoedingen in de zorg.

Vektis levert informatie over gedeclareerde zorg. De informatie helpt goede zorg betaalbaar te houden. Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg op basis van alle zorgdeclaraties en verzekerdengegevens. Dit geeft de beslissers in de zorg onderbouwing bij het maken van keuzes om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in stand te houden. Met de standaarden en de referentieproducten van Vektis kunnen partijen in de zorg declaratieprocessen efficiënt uitvoeren.

Als zorgverleners in het AGB-register willen worden opgenomen dienen zij aan te tonen dat hij/zij lid is van een door de zorgverzekeraar(s) erkende beroepsvereniging. Zorgverzekeraars vergoeden alleen die beroepsgroepen, die zich met zorgverlening bezighouden. Daarvoor hebben zij lijsten met beroepsorganisaties vastgesteld waarvan de zorgverlening wordt vergoed.

Heb je nog een vraag?

We ontvangen regelmatig zeer diverse vragen over NOBCO. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.