Ook als organisatie kun je een samenwerking aangaan met NOBCO. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om jouw interne coachpool aan te sluiten bij NOBCO.

Door deze samenwerking vergroten we de professionaliteit van de coaches. Het bevordert de coachcultuur binnen organisaties en als organisatie profiteer je van veel voordelen.

Waarom samenwerken met NOBCO?

Als aangesloten organisatie kun je van de volgende voordelen profiteren:

  • Toegang tot de NOBCO-kennisbank en tools zoals Competence Framework en Internationale Ethische Code (IEC) voor alle interne coaches;
  • Een organisatieaccount voor de NOBCO Coaching Monitor. De Coaching Monitor is een online instrument om het effect van coaching te meten, gezamenlijk ontwikkeld door NOBCO en wetenschappers;
  • Coaches in loondienst van de organisatie (niet voor zzp’ers) krijgen 25% korting op hun individuele NOBCO-aansluitingsbijdrage. Deze korting heeft een waarde van circa € 75,- per aansluiting.
  • Gratis het NOBCO-e-magazine voor alle interne coaches;
  • Een aantal gratis toegangskaarten voor de landelijke bijeenkomsten van NOBCO en voor het jaarlijkse Wetenschappelijke Congres, afhankelijk van de omvang van jouw organisatie. (Extra kaarten zijn beschikbaar voor de helft van de prijs. Er geldt geen maximum aantal deelnemers voor online bijeenkomsten);
  • We stellen tegen kostprijs promotiemateriaal van NOBCO ter beschikking.
  • Eenmalig een gratis twee uur durende interne basisworkshop coaching en NOBCO-tools, door NOBCO. Dit is voor interne coaches en bij minimaal 15 deelnemers;
  • Mogelijkheid om expert-kennissessies te boeken tegen een vergoeding;
  • Jouw organisatie mag het ‘NOBCO-partner’ logo voeren en vermelden dat de coachpool is aangesloten bij NOBCO;
  • De mogelijkheid om andere organisaties/interne coaches te ontmoeten en te leren van elkaars ervaringen.

Kosten NOBCO-organisatieaansluiting

Aantal medewerkers Kosten aansluiting - jaarlijks
1-99 medewerkers € 1.000
100 - 999 medewerkers € 2.000
1.000 - 4.999 medewerkers € 4.000
> 5.000 medewerkers € 6.000

Bijzondere positie interne coach

Steeds meer organisaties zetten coaching in om medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling en om veranderingen te faciliteren. Naast de inzet van externe coaches kunnen medewerkers steeds meer gebruik maken van een interne coachpool.

Interne coaching draagt bij aan de profesionaliteit van de organisatie. Zij dienen zich ook te houden aan de ethische code van de organisatie. Samen met organisaties stimuleren wij het gebruik van gecertificeerde coaches voor medewerkers. 

 

Deze organisaties hebben hun coachpool aangesloten bij NOBCO

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Citaat coördinator interne coachpool Ministerie van Justitie en Veiligheid: “Met de NOBCO Coaching Monitor krijgen we een beter beeld van het rendement van coaching in onze organisatie. We kunnen op eenvoudige en vertrouwelijke wijze duidelijke managementinformatie opvragen en hebben hiermee een belangrijke signaalfunctie richting de organisatieonderdelen. Daarnaast vinden we het als maatschappelijke organisatie ook belangrijk om een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het coachvak en het onderzoek naar de toegevoegde waarde van coaching.”

Intercoach

Citaat coördinator interne coachpool Rijksoverheid: “Met onze aansluiting bij NOBCO geven we een impuls aan de verdere professionalisering van onze interne coachpool. Binnen Rijksoverheid staan persoonlijke ontwikkeling en coaching hoog op de agenda, wat resulteert in een uitgebreid coachnetwerk. Het is mooi om te zien dat niet alleen de coachees beter worden van een coachingstraject, maar ook de coaches zelf. Zo blijkt uit onderzoek dat managers, die naast hun eigen werkzaamheden ook coachen, beter in staat zijn om relaties op te bouwen met collega’s en medewerkers. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

ABN AMRO

Citaat coördinator interne coachpool ABN AMRO: “Bij ABN AMRO staat coaching al tien jaar hoog op de agenda. Daarom hebben we ook een goed draaiend coachesnetwerk. De aansluiting bij NOBCO geeft een impuls aan de verdere professionalisering van onze coaches en daarmee ook aan hoogstaande coaching binnen de bank.”

Nationale Politie

In totaal zetten de 130 interne coaches zich in voor een coachingcultuur bij de Nationale Politie.

In contact komen?

Overweeg je een organisatieaansluiting? Neem dan contact op met Geeske te Gussinklo, portefeuillehouder Communicatie & platformontwikkeling, via 033-247 34 28 of stuur een e-mail naar info@nobco.nl.