Ontevreden klanten kunnen een klacht indienen over de werkzaamheden van hun coach. De klacht wordt afgehandeld door de Commissie Klachtbehandeling. Deze commissie is onafhankelijk. De procedure voor het afhandelen van een klacht staat beschreven in het klachtenreglement.

Om te beoordelen of een klacht gegrond is, kijkt de commissie naar de Internationale Ethische Code (IEC). De Commissie Klachtbehandeling beoordeelt of er is gehandeld, zoals van een coach mag worden verwacht. 

Klachtenreglement

Het bestuur van NOBCO heeft een formele klachtenprocedure en heeft daartoe twee onafhankelijke commissies benoemd: de Commissie Klachtbehandeling en de Commissie van Beroep. Iedere NOBCO-coach heeft in zijn of haar ‘overeenkomst tot aansluiting’ verklaard de Internationale Ethische Code te onderschrijven en zich te houden aan het klachtenreglement.