NOBCO heeft sinds 2016 een eigen benchmarkonderzoek. Hiermee beschikken we over betrouwbare informatie over de ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor coaching. Ruim 1.700 beroepscoaches namen deel aan de meest recente editie van het benchmarkonderzoek (oktober 2023).

Belangrijkste bevindingen uit het onderzoek

1. Groeiende vraag naar Coaching
De vraag naar professionele coaching neemt aanzienlijk toe, zowel bij individuen als binnen organisaties. Steeds meer mensen erkennen de waarde van coaching in het realiseren van hun persoonlijke en professionele doelen.

2. De toegevoegde waarde van coaching
De toegevoegde waarde van coaching als onderdeel van persoonlijke en professionele ontwikkeling wordt meer erkend door organisaties. Steeds meer zien we coaching als onderdeel van de HR cyclus.

3. Werk/privé balans in de top 5
Werk/privé balans staat al jaren onverminderd in de top 5 van coachvragen. Dit is geen nieuw inzicht. Het is opmerkelijk dat in een maatschappij waarin het belang van een gedegen werk/privé balans wordt erkent dit toch een veelvoorkomend thema blijft.

4. Focus op kwaliteit en certificering
Er is een groeiende nadruk op het belang van gecertificeerde en goed opgeleide coaches. Zowel coachees als organisaties zoeken naar coaches die voldoen aan internationale standaarden en ethische richtlijnen.

5. Interne coachpools in organisaties
Er is een toename in organisaties die een interne coachpool organiseren voor de coaching van collega medewerkers. Het overgrote deel van de aangesloten coaches bij beroepsorganisaties zijn echter nog steeds zelfstandig.

Lees hier het hele onderzoek

Conclusie en vooruitblik

NOBCO ziet een aantal trends die in de komende twee tot vier jaar van invloed zullen zijn op coaching. Zo zullen technologische toepassingen voor coaching in rap tempo toenemen. Aanvankelijk zijn deze toepassingen vooral ondersteunend, maar verschillende bedrijven zijn al aan het experimenteren met AI chatbots om bijvoorbeeld intakegesprekken voor coaching uit te laten voeren.

Daarnaast zien we een toename in coachplatformen die totaaloplossingen bieden rondom ontwikkelvraagstukken en tevens als intermediairs optreden tussen coach en coachee. Dat biedt meer dan ooit kansen en mogelijkheden om je als coach te onderscheiden. Nauw verwant is een andere ontwikkeling die we signaleren, namelijk de zoektocht naar houvast, zingeving en verbinding. De rol die coaching daarbij kan spelen behoeft geen toelichting. Die toelichting is wel nodig voor een andere ontwikkeling: de roep om transparantie in de coachmarkt. Hierin neemt NOBCO een proactieve rol en houding.

Lees hier het hele onderzoek

Factsheets met kerncijfers van eerdere benchmarkonderzoeken