We zijn trots op de opleiders die aangesloten zijn bij NOBCO. Samen met hen borgen we een professionele toestroom tot de markt van goed opgeleide coaches. Onze opleiders zijn herkenbaar aan het EQA-keurmerk. Dat is een internationaal keurmerk dat aansluit bij het certificeringsniveau van de individuele coaches. Opleidingspartners doorlopen jaarlijks een review en eens per vijf jaar een herijkingsprocedure die leidt tot vernieuwde accreditatie. 

Wil je dat jouw opleiding een EQA-toekenning krijgt, kijk dan verder op deze pagina voor de procedure. 

Ben je een coach en zoek je een EQA-opleiding, kijk dan hier.

Wil je jouw coachopleiding accrediteren?

EQA-geaccrediteerde opleidingen zijn coachopleidingen waarin alle acht coachcompetenties op de verschillende EQA-niveaus worden behandeld. EQA staat voor European Quality Award, een keurmerk dat door EMCC Global wordt toegekend.

Ik wil mijn opleiding EQA-accrediteren

Het PE-vignet kun je aanvragen voor alle trainingen/workshops voor coaches die als bijscholing worden gezien. PE staat voor Permanente Educatie of ook wel bij- of nascholing genoemd.

Ik wil het bijscholingsactiviteiten PE-vignet aanvragen

Verschillende niveaus van het EQA-keurmerk

De niveaus hangen samen met de individuele certificering van coaches, EIA (European Individual Accreditation). Ook een keurmerk dat door EMCC Global wordt toegekend.

In onderstaande tabel beschrijven we per niveau voor wie het bedoeld is.

Foundation Practitioner Senior Practitioner Master Practitioner

Voor een oriëntatie op coaching en het opdoen van de eerste vaardigheden;

Voor interne en beginnende coaches;

Voor zelfstandig werkende coaches met een eigen praktijk;

Voor coaches met veel ervaring die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het coachvak;

Relevante basisvaardigheden willen ontwikkelen; Coachen zien als onderdeel van een andere functie; Die in staat zijn om verschillende modellen en kaders in hun coaching te integreren; Een eigen verantwoorde professionele benadering ontwikkelen op basis van een breed scala aan modellen en kaders en hun eigen ervaring;
Willen ontdekken of coachen bij hen past; Zich willen ontwikkelen als zelfstandige coach; Werken met verschillende typen cliënten in uiteenlopende situaties; Werken met heel verschillende cliënten, omgevingen en organisaties;
Vooral coachen om degenen met wie ze werken te kunnen begeleiden (intern); Die, op het terrein van hun eigen expertise, werken met een beperkt aantal type cliënten; Zich richten op het omgaan met complexe en veel vragende relaties; Bereid zijn een bijdrage aan het vak te leveren.
Hun eigen functie meer coachend willen invullen Die zich een gelimiteerd aantal modellen, technieken en processen eigen willen maken. Willen werken met onduidelijke kaders en in veranderings-processen.  

Activiteiten in het kader van Permanente Educatie

NOBCO wil mogelijkheden bieden aan coaches om zich persoonlijk te kunnen blijven ontwikkelen en professioneel te groeien door middel van training en opleiding in het kader van bijscholing. Deze PE-activiteiten omvatten een gevarieerd scala aan onderwerpen die allemaal de coach ondersteunen bij de uitoefening van het vak.

Voor kortere opleidingen gericht op permanente educatie (PE) van coaches is het mogelijk om het NOBCO PE-vignet aan te vragen.

Elke coach moet bij de aanvraag en verlengingsaanvraag van het EIA-keurmerk aantonen over voldoende PE-uren te beschikken. Coaches zijn dus op zoek naar kwalitatief goede verdiepende programma’s met een korte of middellange duur.

Met het PE-vignet laat je zien dat je opleiding, training of workshop door de NOBCO is beoordeeld op een aantal relevante criteria. Coaches kunnen jouw training makkelijker vinden en weten dat deze aan een aantal toetsingscriteria voldoet.