Een klacht indienen tegen een NOBCO-coach

Heb je een klacht over je bij NOBCO aangesloten coach, waar je met hem of haar samen niet uitkomt? Dan kun je deze hier indienen. Hoe je klacht wordt behandeld staat beschreven in het Klachtenreglement. De procedure wordt nader uitgelegd in de Brochure Klachtenprocedure. 

Klachten kunnen betrekking hebben op al het beroepsmatige handelen van een bij NOBCO aangesloten coach. Om te beoordelen of een klacht gegrond is wordt met name gekeken naar de Internationale Ethische Code (IEC). De commissies kijken of de coach heeft gehandeld zoals van een coach mag worden verwacht, gezien de IEC.

Hoe wordt jouw klacht verder afgewikkeld?

In eerste instantie wordt je klacht behandeld door de Commissie Klachtbehandeling. Die commissie doet uitspraak of je klacht ontvankelijk is en of die gegrond is. Als je het niet eens bent met de uitspraak van de Commissie Klachtbehandeling, kun je in beroep gaan. Dat wordt je klacht door de Commissie van Beroep nogmaals behandeld. De coach heeft ook de mogelijkheid om in beroep te gaan. De Commissie van Beroep doet in dat geval ook uitspraak. Tegen die uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

Uitspraken van de commissies

Samenvattingen van recente uitspraken vind je hier. Ben je een bij NOBCO aangesloten coach? Dan vind je de volledige uitspraken geanonimiseerd op het besloten gedeelte van deze site.