Interculturele coaching is een ontworpen partnerschap waarin de coach ernaar streeft het potentieel van de coachee te maximaliseren door de uniekheid van het individu te erkennen en bewust rekening te houden met overeenkomsten en verschillen.

We leven in een tijdperk waarin coaching ertoe doet en steeds meer mensen dat ervaren. Professionele coaching draagt bij aan het welzijn van mensen en zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Dit is echter nog niet het geval. Wereldwijd niet, en ook in Nederland niet.

Definitie Intercultureel Coachen

Interculturele coaching is een ontworpen partnerschap waarin de coach ernaar streeft het potentieel van de coachee te maximaliseren door de uniekheid van het individu te erkennen en bewust rekening te houden met overeenkomsten en verschillen.

Onze missie

The Intercultural Coaching Community of the Netherlands (ICC the Netherlands) is onderdeel van de NOBCO en staat voor het helpen bevorderen van interculturele coaching in Nederland. We creëren een ruimte waarin coaches zich verder kunnen professionaliseren op het interculturele vlak, in Nederland en internationaal. 

Onze visie

We zien voor ons een toekomst waarin:
- de bewustwording, professionaliteit en zelfreflectie van de interculturele coach in Nederland is toegenomen;
- een grotere effectiviteit van coaching in de Nederlandse en interculturele context
- NOBCO een organisatie is geworden waarin coaches met een divers culturele achtergrond zich thuis voelen;
- NOBCO een organisatie is geworden waar coachees met een divers culturele achtergrond de weg naartoe weten te vinden.

Zo gaan we onze visie realiseren

Om onze visie te realiseren gaan we ons inzetten op het volgende:

  1. Het helpen creëren van de nodige professionele ruimte voor interculturele coaching;
  2. Interculturaliteit is een kerncompetentie onder coaches in Nederland geworden;
  3. Een breder klantenbestand in Nederland kennis laten maken met de beschikbaarheid van professionele coaching, en hen motiveren en in staat stellen om deze op te nemen.

Onze normen, waarden en houding

The ICC beseft dat intercultureel coachen een extra dosis bescheidenheid, zelfkennis, nieuwsgierigheid naar het onbekende en blijven zoeken naar wat ons als mensheid bindt vereist.  Hierbij speelt culturele sensitiviteit en respect voor verschillende vormen van diversiteit een belangrijke rol. Samengevat staan de volgende waarden bij de ICC centraal:

  • Nieuwsgierigheid: naar het onbekende bij jezelf en de interactie met de ander;

  • Bescheidenheid: zodat je in verbinding met de ander blijft, ook bij verschillende perspectieven;

  • Professionaliteit: het ontwikkelen van interculturaliteit als kerncompetentie;

  • Durf: om te doen wat nodig is om te groeien in interculturaliteit als coach en mens;

  • Fun: wij zien interculturaliteit als een plezierige uitdaging in het coachvak en het leven.

 

Kernteam

Rixt Kuiper
Lid
ma. Rixt Kuiper
Senior Practitioner

Rixt levert een bijdrage aan de professionalisering van coaches in Nederland en wereldwijd.

Coachprofiel
Elizabeth Njeru
Lid
drs. Elizabeth Njeru
Foundation

Elizabeth staat voor toegang tot passende en professionele geestelijke, persoonlijke en professionele ontwikkelingsdiensten voor iedereen die dat wil of nodig heeft, ongeacht afkomst of andere achter…

Coachprofiel

Buiten Nederland

Naast de wereldwijde erkenning en vraag naar meer diversiteit en inclusie binnen coaching en het gehele mental health, personal en professional ontwikkelingswerkgebied is er ook vraag naar meer interculturele diensten. Dit zou ertoe moeten leiden dat niet alleen meer maar ook een bredere groep mensen toegang zal krijgen tot professionele diensten. In deze bredere context opereert onze vaksectie. Daarom zijn we voornemens om nauw samen te werken met onze collega’s van het EMCC en de ICF, maar ook van andere vaksecties binnen en buiten de NOBCO.