Hulp of coaching vragen is niet altijd vanzelfsprekend voor LHBTIQ+ personen, velen maken zich zorgen over (voor)oordelen en/of te weinig kennis en sensitiviteit bij de coach. Dit wordt gevoed door ervaringen in de maatschappij, in de zorg, op de werkvloer (etc) en door het steeds meer gepolariseerde debat rond ‘anders-zijn’.

Als NOBCO-coaches willen we er voor iedereen zijn. Dat betekent dat je je bewust bent van je (voor)oordelen en alert kunt zijn op signalen van bijvoorbeeld minderheidsstress. Dat je een veilige plek kunt maken voor iedereen om ontwikkelstappen te zetten.

Onze missie en doelen

De NOBCO-coach staat voor een coach waar je je als LHBTIQ+ coachee veilig en gehoord voelt (Nieuwsgierigheid stimuleren- vragen durven te stellen- op een respectvolle manier- in de kramp schieten)

Onze concrete doelen:
1. NOBCO coaches handvatten aanreiken om bewuster te zijn van hun eigen (voor)oordelen en kennislacunes rondom LHBTIQ+ minderheden;
2. Kennis rond effectief coachen van LHBTIQ+ mensen bevorderen;
3. Bewustwording creëren rond LHBTIQ+ thema’s en aandachtspunten, alsook wanneer je moet doorverwijzen.

Kernteam

Martine Bergevoet
Lid
Martine Bergevoet

Brand Berghouwer
Lid
Brand Berghouwer

Brand zorgt voor expertisebevordering, zodat het stempel NOBCO-coach staat voor een inclusieve coach waar LHBTIQ+ coachees zich veilig en gezien voelen.

Coachprofiel